Powrót

Stanowisko PSE Operator S.A. w sprawie artykułu w Spiegel Online pt. "Polen gefährdet deutsche Energiewende" z 4 grudnia 2011 r.

9 grudnia 2011, 00:00

Stanowisko PSE Operator S.A. w sprawie artykułu w Spiegel Online pt. "Polen gefährdet deutsche Energiewende" z 4 grudnia 2011 r.
W związku z publikacją w Spiegel Online z dnia 4.12.2011 r. informacji o planach polskiego operatora systemu przesyłowego mogących skutkować zagrożeniem dla niemieckiej energetyki odnawialnej, PSE Operator oświadcza, że instalacja przesuwników fazowych na granicy polsko-niemieckiej w żadnym zakresie nie jest skierowana przeciwko rozwojowi energetyki odnawialnej w Niemczech. Wręcz przeciwnie, będzie ona wspierać bezpieczną realizację przepływów energii z tych źródeł.

Ogromne ilości energii elektrycznej produkowanej na północy Niemiec przez źródła wiatrowe nie mogą być skonsumowane przez lokalnych odbiorców i dlatego są eksportowane na południe Europy. Wynikające z tego przesyły są realizowane zgodnie z prawami fizyki z wykorzystaniem w znacznym stopniu sieci polskiej oraz sieci innych państw, których systemy tworzą połączony system pracy synchronicznej Europy Centralnej. W takiej sytuacji, coraz trudniej jest zapewnić spełnienie podstawowych kryteriów bezpieczeństwa pracy połączonego systemu elektroenergetycznego.

Przesuwniki fazowe są urządzeniami szeroko stosowanymi w systemie synchronicznym Europy Kontynentalnej. Są zainstalowane i pracują efektywnie na wielu granicach. Instalowane są w regionach gdzie rozbudowa infrastruktury przesyłowej wymaga wsparcia przez urządzenia kontrolujące przepływy mocy aby zapewnić maksymalną przepustowość istniejących linii transgranicznych i uniknąć niebezpieczeństwa ich przeciążenia.

Instalacja przesuwników fazowych na granicy polsko-niemieckiej przyczyni się do poprawy warunków pracy sieci i tym samym znacznie ograniczy ryzyko wystąpienia kaskadowych wyłączeń linii przesyłowych, mogących spowodować rozległe awarie zarówno na terenie Polski, jak i Niemiec. Warto pamiętać że jedyną dostępną w perspektywie najbliższych lat alternatywą dla tego rozwiązania jest wprowadzanie ograniczeń dla produkcji energii elektrycznej przez źródła wiatrowe zlokalizowane w północnej części Niemiec.

Podzielamy przytoczoną w informacji opinię, że konieczne jest przyspieszenie rozbudowy linii energetycznych łączących wschodnie i południowe Niemcy.