Powrót

Testy usługi DSR zakończone sukcesem!

17 sierpnia 2018, 08:08

Testy usługi DSR zakończone sukcesem!
W lipcu br. PSE S.A. przeprowadziły testy redukcji wszystkich zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym produktów w pakiecie letnim. W odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji. Tym samym została potwierdzona zdolność wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych parametrach.

Zrealizowanie z wynikiem pozytywnym obowiązkowego testu redukcji stanowi warunek konieczny do świadczenia usługi redukcji w Programie Gwarantowanym, przez wyłonionych w przetargu wykonawców.

PSE S.A. prowadzą dalsze prace nad rozwojem usług DSR. Więcej informacji zamieszczono na stronie internetowej PSE S.A. pod adresem: http://dsr.pse.pl/