Powrót

Tomasz Sikorski, wiceprezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA uhonorowany Laurem zasłużonego dla polskiego przemysłu!

15 grudnia 2016, 13:16

Tomasz Sikorski, wiceprezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA uhonorowany Laurem zasłużonego dla polskiego przemysłu!
1 grudnia 2016 r., podczas uroczystego jubileuszu 20-lecia Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, uhonorowane zostały osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla energetyki przemysłowej i polskiego przemysłu. W gronie wyróżnionych osób, którym została przyznana nagroda „Laur zasłużony dla polskiego przemysłu”, jest Tomasz Sikorski, wiceprezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. Waldemara Kamrata doceniła osobisty wkład Tomasza Sikorskiego w obszarach energetyki związanych z  zakresem działalności IEPiOE.

Tegoroczny Laureat Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii "Zasłużony dla polskiego przemysłu" - pan dr inż. Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE, jest wybitnym specjalistą w zakresie mechanizmów rynkowych w elektroenergetyce. W sposób wyjątkowo udany łączy pasję analityka i  badacza z wysokim poziomem profesjonalizmu w działaniu menadżerskim – podkreślił podczas laudacji prof. dr hab. inż. Waldemar Kamrat.

Jest to dla mnie duże wyróżnienie, które przede wszystkim odbieram jako wyraz uznania dla  wyników pracy szerokiego grona osób pracujących w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych – powiedział Tomasz Sikorski, wiceprezes PSE podczas uroczystości. Ta nagroda mobilizuje również do dalszego wysiłku, szczególnie w świetle bezprecedensowych wyzwań stojących przed naszą branżą – zarówno tych na gruncie krajowym, jak i tych wynikających ze zmian zachodzących w otoczeniu międzynarodowym. Uczestniczymy obecnie w tworzeniu nowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego, dla których kierunek wyznacza aktywna rola odbiorców energii elektrycznej na rynku, a możliwości dostarcza rozwój technologiczny, w tym postępująca digitalizacja. PSE SA są czynnie zaangażowane w kreowanie rozwiązań dla krajowego oraz europejskiego sektora elektroenergetycznego i w tym obszarze niezwykle ważne będzie wsparcie i współpraca ze strony takich organizacji, jak IEPiOE – zaznaczył prezes Sikorski.