Powrót

Trzy przetargi ogłoszone przez PSE na zakup usługi DSR

26 lutego 2019, 14:53

Trzy przetargi ogłoszone przez PSE na zakup usługi DSR
PSE S.A. ogłosiły trzy postępowania publiczne w trybie przetargów nieograniczonych na świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP, czyli tzw. Usługi DSR, w ramach odpowiednio: Programu Bieżącego oraz Programów Gwarantowanych: PG II (wydzielone obszary) i PG III (kraj).

Rozwijając programy DSR, w kierunku rozszerzania funkcjonalności przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności, wprowadzono parametr lokalizacyjny, umożliwiający aktywowanie usługi DSR w Programie Gwarantowanym i Bieżącym na wydzielonym obszarze, zdefiniowanym jako zbiór stacji elektroenergetycznych. Powyższa funkcjonalność została już wprowadzona w Programie Bieżącym Uproszczonym, który jest obecnie na etapie oceny ofert.

Postępowanie na Program Gwarantowany II podzielono na 6 pakietów odpowiadających wydzielonym obszarom - Poznań, PAK, Łódź, Lublin-Zamość, Zielona Góra, Kraków, do których przypisano planowane do zakupienia wolumeny mocy dyspozycyjnej w pakietach letnim i zimowym, w wysokości od 20 do 90 MW w poszczególnych obszarach.

Postępowanie na Program Gwarantowany III obejmujące kraj z wyłączeniem 6 obszarów zdefiniowanych w Programie Gwarantowanym II, podzielono na pakiety letni i zimowy. W ramach PG III PSE planują zakupić wolumen redukcji w przedziale od 400 do 700 MW.

Pakiety letnie Programu Gwarantowanego II i III dotyczą okresu świadczenia usługi od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 r.,
a zimowe od 01.10.2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Program Bieżący dotyczy okresu od 1 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej na:

  • Program Bieżący do 1 kwietnia br.;
  • Program Gwarantowany II (Pakiety 2L÷7L i 2Z÷7Z) do 2 kwietnia br.;
  • Program Gwarantowany III (Pakiety 1L i 1Z) do 8 kwietnia br.

W ramach prowadzonych postępowań PSE S.A. zorganizują otwarte spotkanie informacyjne dla potencjalnych uczestników, na którym zostaną omówione główne założenia programów oraz zasady współpracy. Spotkanie odbędzie się
12 marca br. o godzinie 10.00 w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie (ul. Warszawska 165). Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać do 8 marca br., za pośrednictwem formularza rejestracyjnego.Spotkanie będzie transmitowane online przez PSE na swoim kanale YouTube. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: dsr.spotkanie@pse.pl

Jednym z warunków przystąpienia do programów jest oferowanie Produktu/Produktów dostarczanych za pomocą certyfikowanych Obiektów Redukcji (ORed). PSE S.A. zamieściły pod linkiem www.pse.pl/dokumenty/ Kartę aktualizacji nr CB/19/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – część bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w której są zawarte zasady dotyczące certyfikacji technicznej ORed.

Szczegóły dotyczące postępowań dostępne są na platformie zakupowej PSE S.A.: https://przetargi.pse.pl/, natomiast informacje dotyczące usług DSR znajdują się na stronie https://dsr.pse.pl.

 

***

PSE S.A. jako Operator Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego, realizują obowiązki wynikające z ustawy - Prawo energetyczne m.in. w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania KSE i bilansowania systemu elektroenergetycznego oraz zakupu usług systemowych. Ryzyko wystąpienia trudnej sytuacji bilansowej w KSE,
w szczególności w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię elektryczną, jest neutralizowane przez OSP poprzez wykorzystywanie dostępnych narzędzi, w tym usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP (tzw. DSR), polegającej na zmniejszeniu poboru mocy przez odbiorców energii elektrycznej w wybranych godzinach. Aby zwiększyć efektywność wykorzystania potencjału DSR, PSE S.A. opracowały i wdrożyły nowy model Interwencyjnych usług DSR, zlokalizowany precyzyjniej w miejscach o szczególnej wrażliwości na sytuację bilansową kraju.