Powrót

Udane uruchomienie polskiego MNA dla rynków dnia następnego

10 lutego 2021, 10:22

Udane uruchomienie polskiego MNA dla rynków dnia następnego
9 lutego 2021 r. uruchomiono aukcje w ramach procesu jednolitego łączenia rynków dnia następnego z udziałem wielu Nominowanych Operatorów Rynku Energii (NEMO) w Polsce, tzw. Multi-NEMO Arrangements (MNA).

Celem jednolitego łączenia rynków dnia następnego - Single Day-Ahead Coupling (SDAC) jest stworzenie jednego ogólnoeuropejskiego międzystrefowego rynku energii elektrycznej dnia następnego. Zintegrowany rynek zwiększa ogólną efektywność handlu poprzez promowanie skutecznej konkurencji, zwiększenie płynności i umożliwienie efektywnego wykorzystania zasobów wytwórczych w całej Europie.

Proces SDAC w polskim obszarze rynkowym do tej pory był realizowany jedynie przez TGE. Wraz z wdrożeniem w obszarze Polski formuły multi-NEMO, działalność w tym zakresie rozpoczęły również giełdy EPEX SPOT oraz Nord Pool. Włączenie nowych NEMO do polskiego obszaru rynkowego jest kolejnym krokiem do wzmocnienia współpracy europejskiej w zakresie energetyki.

Dzięki mechanizmom integracji rynków Market Coupling europejski rynek energii elektrycznej stale zwiększa płynność, a agregacja popytu i podaży oraz spadek uśrednionych cen energii przyczyniają się do zwiększania korzyści dla odbiorców w objętych mechanizmem regionach.