Powrót

W środę rozpocznie się proces składania raportów o stanie zaawansowania inwestycji

30 czerwca 2020, 14:01

W środę rozpocznie się proces składania raportów o stanie zaawansowania inwestycji
PSE S.A. przypominają o rozpoczynającym się 1 lipca 2020 r. procesie składania raportów o stanie zaawansowania inwestycji w ramach monitorowania realizacji umów mocowych.

Zgodnie z pkt. 14.1.3.1, pkt. 14.2.9 oraz pkt. 14.2.23 regulaminu rynku mocy, dostawca mocy zobowiązany jest do dostarczania raportów o stanie zaawansowania inwestycji w odniesieniu do:

  • nowych i modernizowanych jednostek rynku mocy wytwórczych oraz jednostek rynku mocy redukcji zapotrzebowania objętych umową mocową na więcej niż 1 rok dostaw, oraz
  • istniejących jednostek rynku mocy wytwórczych, w których skład wchodzi co najmniej jedna jednostka fizyczna wytwórcza planowana, objętych umową mocową na 1 rok dostaw, oraz
  • nowych jednostek rynku mocy wytwórczych objętych umową mocową na 1 rok dostaw,

w wyniku aukcji głównych.

W przypadku nowych i modernizowanych jednostek wytwórczych, obowiązek dotyczy wyłącznie tych, które uzyskały potwierdzenie spełnienia Finansowego Kamienia Milowego. Natomiast w przypadku istniejących jednostek wytwórczych, obowiązek ten dotyczy wyłącznie jednostek, w odniesieniu do których PSE S.A. pozytywnie zweryfikowały harmonogram rzeczowy inwestycji, o którym mowa w pkt 14.2.3 regulaminu. Ponadto, w zakresie umów mocowych zawartych na więcej niż 1 okres dostaw, obowiązek ten obejmuje wyłącznie jednostki, które nie uzyskały potwierdzenia spełnienia Operacyjnego Kamienia Milowego. Katalog wymaganych dokumentów w zakresie raportu o stanie zaawansowania inwestycji w odniesieniu do:

  • jednostek rynku mocy objętych umową mocową na więcej niż 1 rok dostaw - został opisany w pkt. 14.1.3.3 regulaminu rynku mocy;
  • istniejących jednostek rynku mocy wytwórczych, w których skład wchodzi co najmniej jedna jednostka fizyczna wytwórcza planowana - został opisany w pkt. 14.2.10 regulaminu rynku mocy;
  • nowych jednostek rynku mocy wytwórczych, które zawarły umowę mocową na jeden rok dostaw - został opisany w pkt. 14.2.24 regulaminu rynku mocy.

Raporty będzie można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl) od 1 do 7 lipca 2020 r. włącznie.

Instrukcja składania raportów dostępna jest pod adresem: https://www.pse.pl/rynek-mocy-instrukcje-uzytkownika.