Powrót

Warsztaty dla interesariuszy w sprawie metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii

8 stycznia 2018, 15:10

Warsztaty dla interesariuszy w sprawie metody analizy kosztów i korzyści dot. czasu dostawy FCR w trakcie stanu alarmowego dla jednostek lub grup jednostek z ograniczonymi magazynami energii
Informujemy, że 15 stycznia 2018 r. w siedzibie ENTSO-E w Brukseli odbędą się warsztaty dla interesariuszy w sprawie metody analizy kosztów i korzyści (ang. Cost-Benefit Analysis), o której mowa w art. 156 ust. 11 rozporządzenia Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL).


Zgodnie z ww. art. SO GL - OSP obszaru synchronicznego Europy Kontynentalnej i nordyckiego obszaru synchronicznego proponują założenia i metodę dotyczące analizy kosztów i korzyści, która musi zostać przeprowadzona, w celu oceny okresu czasu, w którym jednostki lub grupy jednostek z ograniczonymi magazynami energii zapewniające FCR (rezerwy utrzymania częstotliwości, ang. Frequency Containment Reserves) muszą pozostać dostępne w trakcie stanu alarmowego.


Uruchomienie publicznych konsultacji przedmiotowej metody zostało zaplanowane na 10 stycznia 2018 r. – informacja o rozpoczęciu konsultacji zostanie opublikowana w zakładce „Konsultacje” na stronie PSE S.A.


Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach powinny do dnia 12 stycznia 2018 r. wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod załączonym linkiem: https://www.entsoe.eu/