Powrót

Warsztaty MARI i PICASSO

5 listopada 2021, 14:47

Warsztaty MARI i PICASSO
2 grudnia 2021 r. odbędą się warsztaty dotyczące funkcjonowania platform wymiany energii bilansującej: MARI i PICASSO.

Spotkanie, organizowane w formie webinaru, będzie dotyczyć m.in. ogólnych informacji o platformach oraz stanu przygotowań do ich uruchomienia, a także obowiązków uczestników rynku.

Więcej informacji: https://www.entsoe.eu/events/2021/12/02/picasso-mari-stakeholder-workshop/