Powrót

Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej

6 czerwca 2018, 16:07

Wykonanie modeli BIM projektowanych obiektów infrastruktury elektroenergetycznej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozpoczęły wdrażanie nowatorskiej technologii BIM (ang. Building Information Modeling) w cyklu życia infrastruktury elektroenergetycznej najwyższych napięć. Na potrzeby kompleksowego wdrożenia przygotowano pierwsze, pilotażowe postępowanie uwzględniające wymagania zamawiającego względem technologii BIM.

Innowacyjna technologia BIM (modelowanie informacji o budowlach) jest to zbiór procesów realizowanych z wykorzystaniem trójwymiarowego modelu informacyjnego, które mają na celu szybsze i bardziej efektywne projektowanie i realizację inwestycji oraz wsparcie zarządzania obiektami podczas ich eksploatacji. W metodyce BIM najważniejsza jest informacja oraz jej dostępność i możliwość wykorzystania na każdym etapie procesów inwestycyjnych– od koncepcji, poprzez projektowanie, wykonawstwo aż do eksploatacji i rozbiórki obiektu.

Link do postępowania: http://www.pse.pl/przetargi/przetargi-niepubliczne/przetargi-niepubliczne-aktualne?articleId=203818082