Powrót

Zakończyła się przebudowa odcinka linii 220 kV relacji Skawina – Wanda, Wanda – Lubocza, Skawina – Klikowa, w Gminie Wieliczka

30 maja 2016, 11:40

Zakończyła się przebudowa odcinka linii 220 kV relacji Skawina – Wanda, Wanda – Lubocza, Skawina – Klikowa, w Gminie Wieliczka
28 maja br. po zakończeniu przez firmę wykonawczą prac budowlano-montażowych związanych ze zmianą przebiegu części linii 220 kV relacji Skawina – Wanda, Wanda – Lubocza, Skawina – Klikowa oraz ich odbiorze przez służby PSE S.A. nowy odcinek linii został załączony pod napięcie.

Przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi – Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), była realizowana na wniosek Gminy Wieliczka i miała na celu usunięcie kolizji, która umożliwi optymalne wykorzystanie tych nieruchomości dla przyszłych inwestycji w Gminie oraz przyczyni się do efektywniejszego zorganizowania uroczystości związanych z organizacją Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, które mają się odbyć na tym terenie.

Fizyczne przeniesienie linii 220 kV w nową trasę zostało zrealizowane. Obecnie wykonawca przebudowy prowadzi prace związane z uporządkowaniem terenu i formalnym zakończeniem budowy. Mając na uwadze, że przedmiotowe linie 220 kV przebiegają przez teren na którym zaplanowano uroczystości związane z  obchodami Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016, w trakcie których linie będą pozostawały pod napięciem, PSE S.A. przekazały organizatorom ŚDM 2016 rozwiązania techniczne związane z ich zabezpieczeniem na czas uroczystości. Obecnie trwają szczegółowe ustalenia w tym zakresie.