Powrót

Zaktualizowana wersja standardów dla węzłów lokalnych systemu LFC jest już dostępna

18 listopada 2019, 16:00

Zaktualizowana wersja standardów dla węzłów lokalnych systemu LFC jest już dostępna
Wymogi europejskich kodeksów sieciowych wpływają na rozwój mechanizmów rynkowych oraz wprowadzają zmiany w zakresie sterowania jednostkami wytwórczymi centralnie dysponowanymi.

W celu wprowadzenia zmienionych wymagań technicznych, OSP opracował projekt Karty aktualizacji nr CK/9/2019 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci (opublikowane 12.11.2019) oraz zaktualizowane standardy dla węzłów lokalnych systemu LFC.

Zaktualizowany dokument „Standardów dla węzłów lokalnych LFC” określa wymagania techniczne na potrzeby przyłączania do węzła centralnego LFC (WC LFC) oraz zawiera zakres zmian funkcjonalnych w stosunku do obecnie wykorzystywanego systemu RC LFC tak, aby była możliwość wykorzystania zdolności technicznych jednostek opisanych Kartą aktualizacji IRiESP.

Dokument zawiera:

  • opis funkcjonalny wymagań
  • architekturę sprzętową i wymiany danych
  • procedury awaryjne
  • zestawienie sygnałów podlegających wymianie pomiędzy WL LFC, a WC LFC .