Powrót

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE

15 czerwca 2020, 16:08

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne.

 

Budynek transformatorów PW SN. Część architektoniczno – konstrukcyjna oraz instalacyjna

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce obejmuje wymagania dla budynku transformatorów PW SN przewidywanego do zlokalizowania na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV.

 

Budynek pompowni i zbiorników wody ppoż. Część architektoniczno – konstrukcyjna oraz instalacyjna

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce obejmuje wymagania dla budynku pompowni i ppoż. i zbiorników wody przewidywanych do zlokalizowania na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV.

 

Budynek przekaźników. Część architektoniczno – konstrukcyjna oraz instalacyjna

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce obejmuje wymagania dla budynku przekaźników przewidywanego do zlokalizowania na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV.

 

Kiosk przekaźników. Część architektoniczno – konstrukcyjna oraz instalacyjna.

Zaktualizowany dokument obejmuje wymagania dla kiosku przekaźników przewidywanego do zlokalizowania na stacjach elektroenergetycznych 110 kV, 220 kV i 400 kV.

 

Specyfikacje zastępują specyfikacje dotychczas stosowane.