Powrót

Zaktualizowane standardy techniczne w PSE

10 lutego 2021, 15:55

Zaktualizowane standardy techniczne w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne.

Linia kablowa do zasilania potrzeb własnych (link do pobrania)

Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, obejmuje wymagania techniczne dla linii kablowej SN stosowaną do połączenia podstawowego oraz rezerwowego źródła zasilania dla układów zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych.

Specyfikacja zastępują odpowiednio specyfikację dotychczas stosowane.

 

Ograniczniki przepięć do ochrony osłon kabli elektroenergetycznych (link do pobrania)

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać nowe ograniczniki przepięć stosowane do ochrony osłon kabli elektroenergetycznych stosowanych w sieci przesyłowej PSE S.A.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

 

Osprzęt stacyjny (link do pobrania)

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce stanowi zbiór podstawowych wymagań technicznych dla osprzętu stacyjnego wykorzystywanego do wykonania połączeń pomiędzy elementami tworzącymi oszynowanie rozdzielni napowietrznych.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

 

Rozdzielnica prądu przemiennego 0,4 kV (link do pobrania)

Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce zawiera wymagania techniczne, które muszą spełniać rozdzielnice prądu przemiennego 0,4 kV AC w izolacji powietrznej stosowane w układach zasilania potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych PSE S.A.

Specyfikacja zastępuje odpowiednio specyfikację dotychczas stosowaną.

 

Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych (link do pobrania)

Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, obejmuje wymagania techniczne w zakresie oznaczeń identyfikacyjnych rozdzielni i jej elementów dla nowych i modernizowanych stacji elektroenergetycznych PSE S.A.

Specyfikacja zastępują odpowiednio specyfikację dotychczas stosowane.

 

Wytyczne projektowe dla doboru ograniczników przepięć instalowanych na żyłach powrotnych kabli elektroenergetycznych – wskazówki dla projektantów (link do pobrania)

Zaktualizowany dokument, obowiązujący w spółce, zawiera niezbędne informacje umożliwiające dobór ograniczników przepięć służących do ochrony osłon kabli stosowanych w sieci przesyłowej PSE S.A.

Specyfikacja zastępują odpowiednio specyfikację dotychczas stosowane.