Powrót

Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego

14 grudnia 2021, 09:42

Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego
Zgodnie z pkt 18 Regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Portalu Partnera Biznesowego obowiązującego od 8 listopada 2021 r. Operator Systemu Przesyłowego (OSP) z 30-dniowym wyprzedzeniem informuje o planowanej zmianie ww. Regulaminu.

Nowa treść Regulaminu:

  • została opublikowana na stronie internetowej OSP pod adresem: https://www.pse.pl/portal-partnera-biznesowego/regulamin,
  • zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej poszczególnych Administratorów Bezpieczeństwa Partnera Biznesowego oraz Użytkowników Portalu Partnera Biznesowego,
  • wprowadza nowe funkcjonalności, w tym m.in. automatyczne zablokowanie konta Użytkownika w przypadku długotrwałego braku logowania się do aplikacji PPB, a po określonym czasie wyłączenie oraz anonimizację.

Partnerom Biznesowym OSP przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu. W przypadku braku skorzystania z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną Partner Biznesowy staje się związany postanowieniami zmienionego regulaminu.

Nowa wersja regulaminu zacznie obowiązywać od 13 stycznia 2022 r.

Ewentualne pytania dotyczące nowej wersji Regulaminu prosimy kierować na adres e-mail: ppb@pse.pl.