Powrót

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PSE Operator S.A.

19 marca 2010, 15:20

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PSE Operator S.A.
Informujemy, iż w dniu 18 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. p. Jacka Czajkę, p. Grzegorza Barszcz, p. Wojciecha Myśleckiego oraz p. Tadeusza Maćkałę. W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzą: p. Edward Słoma, p. Tomasz Dąbrowski oraz p. Zdzisław Muras.