Powrót

Zmiany w składzie Zarządu PSE

3 listopada 2017, 08:09

Zmiany w składzie Zarządu PSE
Informujemy, że 31 października 2017 roku decyzją Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Wiceprezes Zarządu pan Stanisław Skoczylas przestał pełnić swoją funkcję w Zarządzie PSE S.A. Jednocześnie tego samego dnia, na stanowisko Wiceprezesa Zarządu, został powołany pan Jakub Kozera.

Jakub Kozera  jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej, kierunku Stosunki Międzynarodowe. Z branżą energetyczną jest związany od wielu lat. Piastował stanowiska menadżerskie i zarządcze w spółkach infrastruktury krytycznej, FMCG i w administracji publicznej.  Zasiadał w radach nadzorczych wielu spółek.

Z PSE związany od 16 marca 2016 r.  jako Członek Rady Nadzorczej PSE.

Od 1 sierpnia 2017 r. zajmował w PSE stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Ludzi, Wiedzy i Zmiany oraz pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.