Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

27 października 2014, 00:00

Umowa o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy 1045,5 MW do sieci przesyłowej
24 października 2014 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. zawarły ze spółką Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 Sp. z o.o. umowę o przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica do sieci przesyłowej. Warunki przyłączenia dla morskiej farmy wiatrowej Baltica o mocy zainstalowanej 1045,5 MW PSE S.A. wydały 25 października 2012 r. Przyłączenie morskiej farmy wiatrowej Baltica będzie realizowane w pięciu etapach i ma zostać zakończone do końca 2030...

Więcej...

23 października 2014, 15:25

NEGAWATY - kolejny przetarg rozstrzygnięty
W ramach realizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania rozstrzygnięty został kolejny przetarg dotyczący usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, PSE S.A. zadecydowały o wyborze najkorzystniejszych...

Więcej...

17 października 2014, 09:44

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału zakładowego: 9 605 473 000 zł, kapitał zakładowy w całości wpłacony,...

Więcej...

13 października 2014, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne na XI Kongresie Nowego Przemysłu
„Polska droga do Wspólnoty Energetycznej Europy — solidarność energetyczna, wspólny rynek, polityka klimatyczna” to temat debaty otwierającej XI Kongres Nowego Przemysłu, w której uczestniczył Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA Jaka jest polska wizja polityki energetycznej, jak wzmacniać polskie przesłanie Unii Energetycznej i jaka rolę ma pełnić Polska na mapie energetycznej UE, to wiodące zagadnienia debaty...

Więcej...

10 października 2014, 00:00

Ćwiczenia z zakresu zarzadzania kryzysowego realizowane w ramach testowania Systemu Zarzadzania Ciągłością Działania na terenie stacji elektroenergetycznej „MIŁOSNA” w Sulejówku
ulejówku Atak terrorystyczny, pożar autotransformatora z 80 tonami oleju, wybuchy i eksplozje na stacji elektroenergetycznej, a także pościg za podejrzanym pojazdem i ujęcie sprawców — to elementy scenariusza ćwiczeń, które 10 października 2014 roku odbyły się na terenie należącej do majątku PSE stacji elektroenergetycznej „Miłosna” w Sulejówku pod Warszawą. Dzięki, szybkiej wymianie informacji między służbami eksploatacyjnymi i dyspozytorskimi PSE oraz dobremu systemowi powiadamiania ratunkowego a także sprawności Jednostek...

Więcej...

9 października 2014, 00:00

Przewodnicząca Światowej Rady Energetycznej z wizytą w Polsce
1 października 2014 roku Marie-José Nadeau, Przewodnicząca Światowej Rady Energetycznej (World Energy Council, WEC) spotkała się w Ministerstwie Gospodarki z Januszem Piechocińskim, Wicepremierem, Ministrem Gospodarki oraz Henrykiem Majchrzakiem, Przewodniczącym Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (PK ŚRE), Prezesem Zarządu PSE SA. Głównym tematem spotkania było określenie możliwych obszarów współpracy...

Więcej...

8 sierpnia 2014, 12:59

Sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia niepublicznego na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

30 lipca 2014, 00:00

Kolejny rekord zapotrzebowania na moc
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 30 lipca 2014 r. po raz kolejny w tym roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 804 MW.Na wysokie zapotrzebowanie na moc wpływ mają przede wszystkim utrzymujące się w lipcu br. bardzo wysokie temperatury. Tak duże obciążenie nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu...

Więcej...

29 lipca 2014, 00:00

Kolejny rekord obciążenia KSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 29 lipca 2014 r. po raz kolejny w tym roku wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 763 MW.Wpływ na wysokie zapotrzebowanie na moc wpływ mają przede wszystkim utrzymujące się wysokie temperatury. Upalna pogoda sprawia, że znacząco zwiększa się korzystanie z urządzeń...

Więcej...

28 lipca 2014, 13:19

NEGAWATY - kolejny przetarg na zakup usługi
W ramach konsekwentnie realizowanego przez PSE programu rozwoju usług redukcji zapotrzebowania 23 lipca 2014 roku ogłoszony został kolejny przetarg dotyczący redukcji zapotrzebowania na polecenie Operatora Systemu Przesyłowego. Oczekiwany wolumen pozyskanych w ramach tego postepowania usług wynosi 200 MW. Usługa polega na ograniczeniu przez odbiorców poboru mocy w wyznaczonych przez Operatora...

Więcej...

28 lipca 2014, 00:00

Redakcja WPROST przeprasza PSE
Na łamach tygodnika WPROST z dnia 10 lutego 2014 r. opublikowany został artykuł p.t. "Sieci Prezesa", zawierający szereg nieprawdziwych i zmanipulowanych informacji oraz zarzutów, odnoszących się do działalności PSE, jej pracowników i władz, w tym Prezesa Zarządu PSE Pana Henryka Majchrzaka. W związku z faktem, że publikacja ta rażąco naruszała dobra osobiste, w tym renomę,...

Więcej...

24 lipca 2014, 00:00

Cross-border redispatching
Wymiana międzyoperatorska energii pomiędzy PSE i operatorami sąsiednich systemów, w szczególności pomiędzy PSE i 50Hertz, jest realizowana jako środek zaradczy korygujący przepływy fizyczne wynikające z wymiany handlowej uczestników rynku. Celem wymiany międzyoperatorskiej jest zapewnienie warunków pracy sieci elektroenergetycznych, w ujęciu indywidualnym oraz jako systemów...

Więcej...

10 lipca 2014, 00:00

Rekordowe zapotrzebowanie na moc
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 8 lipca 2014 r. po raz kolejny w bieżącym sezonie wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 21 733 MW. Tak duże obciążenie, wynikające m.in. z bardzo wysokich temperatur, nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dotychczasowa rekordowa wartość dla...

Więcej...

2 lipca 2014, 00:00

Walne Zgromadzenie ENTSO-E - po raz pierwszy w Polsce!
1 lipca 2014 w Konstancinie - Jeziornie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie ENTSO-E. Organizacja w Polsce tak istotnego wydarzenia z udziałem przedstawicieli władz 41 europejskich operatorów systemów przesyłowych w Polsce była okazją dla uhonorowania 10-lecia działalności PSE, jako niezależnego OSP oraz 10-lecia Polski w Unii Europejskiej. ENTSO-E - Europejska Sieć Operatorów Elektroenergetycznych...

Więcej...

30 czerwca 2014, 00:00

Inkorporacja Spółek Obszarowych w Grupie Kapitałowej PSE
30 czerwca 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował połączenie pomiędzy Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. z siedzibą w Konstancinie — Jeziornie, jako Spółką przejmującą, a PSE — Centrum S.A., PSE — Północ S.A., PSE — Południe S.A., PSE — Zachód S.A. oraz PSE — Wschód S.A., jako spółkami przejmowanymi. W efekcie...

Więcej...

27 czerwca 2014, 00:00

Kolejna umowa na tzw. negawaty
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na zakup usługi "Praca Interwencyjna: Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP" Polskie Sieci Elektroenergetyczne zadecydowały o zawarciu umów na realizację tej usługi - po raz pierwszy z agregatorem — spółką ENSPIRION Sp. z o.o. z Gdańska. ENSPIRION będzie koordynować...

Więcej...

11 czerwca 2014, 00:00

Rekordowe zapotrzebowanie na moc
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 10 czerwca 2014 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego i wyniosło 21 625 MW. Tak duże obciążenie, wynikające m.in. z bardzo wysokich temperatur, nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, mimo pełnego wykorzystania dostępnych mocy. Dotychczasowa rekordowa...

Więcej...

10 czerwca 2014, 00:00

Największa w branży energetycznej sesja dialogowa z interesariuszami
PSE przeprowadziły panel konsultacyjny z udziałem przedstawicieli administracji, samorządów, nauki oraz szkolnictwa wyższego, partnerów, organizacji branżowych i społecznych, a także mediów. To pierwszy dialog PSE z otoczeniem poświęcony opracowaniu Raportu Zrównoważonego Rozwoju Spółki. Panel odbył się w siedzibie firmy PSE w Konstancinie-Jeziornie. Spotkanie zostało przeprowadzone zgodnie ze standardem prowadzenia...

Więcej...

30 maja 2014, 00:00

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.0. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych dokumentów związanych z obsługą...

Więcej...

14 maja 2014, 15:28

Publikacja Standardów technicznych systemu WIRE wer. 12.0 — wersja robocza
ocza Operator Systemu Przesyłowego informuje, że na stronie internetowej zostały opublikowane Standardy techniczne systemu WIRE wer. 12.0 — wersja robocza. Nowa wersja standardów obejmuje zmiany związane z wdrożeniem Karty aktualizacji nr CB/8/2013 IRiESP-Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, w zakresie zmian wchodzących w życie z dniem 1 lipca 2014 r. Zmiany dotyczą wprowadzenia nowych dokumentów...

Więcej...

Strona 23 z 34
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 441 - 460 z 676 rezultatów.