Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

21 czerwca 2021, 14:54

Grzegorz Bojar o cyberbezpieczeństwie
Rozmowa o cyberbezpieczeństwie i transformacji systemów IT z Grzegorzem Bojarem, Dyrektorem Departamentu Teleinformatyki PSE Grzegorz Bojar, CIO i Dyrektor Departamentu Teleinformatyki w PSE był gościem Accenture Review TV. Rozmowa dotyczyła aktualnych wyzwań związanych z cyberbezpieczeństwem w strategicznych sektorach gospodarki oraz transformacji systemów IT. Pełen...

Więcej...

18 czerwca 2021, 09:28

V sesja dialogowa z interesariuszami PSE
PSE MAJĄ WPŁYW! Dialog, transparentność i współpraca – to kluczowe filary, na których Polskie Sieci Elektroenergetyczne opierają relacje z otoczeniem. Spółka już po raz piąty przeprowadziła sesję dialogową z udziałem blisko 40 przedstawicieli różnych grup interesariuszy, z którymi współpracuje. Sesje dialogowe PSE stały się ważnym wydarzeniem zarówno dla spółki, jak...

Więcej...

17 czerwca 2021, 15:04

Mechanizm Interim Coupling już działa
Dla rynku dnia następnego na sześciu granicach (PL-DE, PL-CZ, PL-SK, CZ-DE, CZ-AT, HU-AT) wprowadzono alokację zdolności przesyłowych typu implicit opartą na metodzie NTC, wykorzystując do tego algorytm Euphemia. Dzięki temu Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry (tzw. 4M MC) od 17 czerwca są częścią wspólnego europejskiego rynku dnia następnego w ramach mechanizmu Interim Coupling. ...

Więcej...

15 czerwca 2021, 15:42

17 czerwca zacznie działać mechanizm Interim Coupling
Od 17 czerwca 2021 r. będzie możliwe zawieranie transakcji w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego Interim Coupling (z pierwszymi dostawami 18 czerwca). Celem projektu Interim Coupling jest połączenie obszaru4M MC (Czechy, Rumunia, Słowacja, Węgry) z europejskim obszarem MRC ( Multi-Regional Coupling ) poprzez wprowadzenie alokacji zdolności przesyłowych typu implicit...

Więcej...

15 czerwca 2021, 15:13

Raporty inwestycyjne za pierwsze półrocze 2021 roku
PSE S.A. przypominają o rozpoczynającym się 1 lipca 2021 r. procesie składania raportów inwestycyjnych w ramach monitorowania realizacji umów mocowych. W związku ze zmianami regulaminu rynku mocy, wprowadzonymi kartą aktualizacji nr RRM/Z/2/2020 zostały zaktualizowane załączniki stanowiące raport inwestycyjny dla poszczególnych typów jednostek rynku mocy. Katalog wymaganych...

Więcej...

11 czerwca 2021, 13:05

PSE po raz czwarty laureatem Złotego Listka CSR POLITYKI!
Polskie Sieci Elektroenergetyczne po raz kolejny otrzymały najważniejsze wyróżnienie za działania z zakresu zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu. 8 czerwca br. kapituła X edycji konkursu Listki CSR, złożona z przedstawicieli redakcji tygodnika „Polityka”, firmy doradczej Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu, przyznała PSE Złoty Listek CSR. We wcześniejszych edycjach spółka otrzymała trzy złote i...

Więcej...

10 czerwca 2021, 15:03

Energia z morskich farm wiatrowych popłynie dzięki infrastrukturze PSE
Morskie farmy wiatrowe zmienią sposób funkcjonowania polskiej energetyki. Jednak żeby energia elektryczna z bałtyckich wiatraków trafiła do obiorców, konieczne są ogromne inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych, operatora systemu przesyłowego. Spółka przeznaczy do 2030 roku około 4,5 mld zł na budowę lub modernizację stacji i linii przesyłowych w województwie pomorskim. Szacuje się, że do 2040...

Więcej...

31 maja 2021, 14:12

PSE i Litgrid zatwierdziły decyzje inwestycyjne dla Harmony Link
PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy, podjęli ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące fazy realizacji projektu interkonektora Harmony Link - podmorskiej elektroenergetycznej linii pomiędzy Polską a Litwą. Decyzje inwestycyjne, zgodnie z podpisanymi umowami o współpracy, rozpoczynają fazę realizacji projektu. W szczególności umożliwiają rozpoczęcie procedur...

Więcej...

28 maja 2021, 15:51

Zaktualizowane Standardy Techniczne PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: „Testy SAT dla urządzeń i układów instalowanych w stacjach elektroenergetycznych PSE S.A.” (nr kodowy: PSE-ST.EAZ.NN.WN.SAT/2021) Niniejszy standard stanowi zbiór wymagań technicznych skutkujących możliwością realizacji testów SAT na stacjach elektroenergetycznych...

Więcej...

28 maja 2021, 13:52

Testy Interim Coupling w ramach SDAC zakończone sukcesem
Giełdy energii (NEMO) oraz operatorzy systemów przesyłowych 26 maja br. pozytywnie zakończyli testy Interim Coupling w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego SDAC. Od poniedziałku 31 maja planowane są testy z udziałem uczestników rynku. Uruchomienie Interim Coupling w ramach mechanizmu SDAC planowane jest na 17 czerwca z dostawami na kolejną dobę. Uczestnikami projektu są...

Więcej...

28 maja 2021, 13:44

Informacja OSP na temat decyzji Prezesa URE ws. metody koordynowanego redysponowania i zakupów przeciwnych regionu wyznaczania zdolności przesyłowych Hansa
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (dalej: Rozporządzenie (UE) 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN Na podstawie art. 35 ust. 1 Rozporządzenia (UE) 2015/1222...

Więcej...

27 maja 2021, 13:02

Linia 400 kV Piła Krzewina – Plewiska gotowa do przesyłu energii
energii Linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Piła Krzewina – Plewiska pozytywnie przeszła próby napięciowe i jest gotowa do przesyłu energii. Aktualnie linia jest w ruchu próbnym. To kolejna inwestycja Polskich Sieci Elektroenergetycznych w Wielkopolsce. Łącznie na nową infrastrukturę przesyłową w tym regionie spółka przeznaczy prawie 1,2 mld złotych. Budowa linii 400 kV Piła Krzewina...

Więcej...

25 maja 2021, 16:49

Informacja o czasowej niedostępności Portalu Partnera Biznesowego oraz Portalu Wymiany Danych Planistycznych
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z planowanymi pracami serwisowymi, w dniu 31 maja 2021 r. w godz. 15.00 – 17.00 będzie miała miejsce czasowa niedostępność Portalu Partnera Biznesowego oraz Portalu Wymiany Danych Planistycznych.

Więcej...

25 maja 2021, 14:31

Opublikowano najnowszą wersję Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii
Operator Informacji Rynku Energii, którego utworzenie zostało powierzone PSE S.A. w znowelizowanej ustawie Prawo energetyczne, jest zobowiązany do opracowania i wdrożenia Standardów Wymiany Informacji Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii („SWI”). Najnowsza wersja SWI 4.0 została właśnie opublikowana. SWI stanowią dokumentację, która szczegółowo opisuje procesy rynku energii, które będą realizowane za pośrednictwem Centralnego...

Więcej...

22 maja 2021, 13:48

KSE pracuje stabilnie, marginesy bezpieczeństwa są zachowane
W związku z pożarem na terenie kompleksu Bełchatów oraz potencjalną potrzebą odstawienia bloku 14, PSE informują, że nie spowoduje to ryzyka dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. System pracuje stabilnie z zachowaniem odpowiednich marginesów bezpieczeństwa.

Więcej...

19 maja 2021, 13:50

Przyczyny zakłóceń w stacji Rogowiec są badane. System pracuje stabilnie
Wyłączenie bloków w Elektrowni Bełchatów, które miało miejsce 17 maja 2021 r. nie spowodowało przerw w dostawach energii elektrycznej i nie było odczuwalne dla odbiorców. Przyczyną wyłączenia było zakłócenie na stacji elektroenergetycznej Rogowiec, do której przyłączonych jest 11 bloków El. Bełchatów, należącej do spółki PGE GiEK. Do zdarzenia doszło o godz. 16:34. Dzięki szybkiej reakcji służb PSE,...

Więcej...

17 maja 2021, 22:11

Wyłączenia bloków w Elektrowni Bełchatów. System pracuje stabilnie
W poniedziałek 17 maja ok. godz. 16.30 doszło do zakłócenia na stacji elektroenergetycznej Rogowiec, należącej do Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Wskutek zadziałania automatyki stacyjnej nastąpiło wyłączenie 10 bloków w Elektrowni Bełchatów, należącej do spółki PGE GiEK. Utracono 3640 MW mocy. System został niezwłocznie zbilansowany przez PSE m.in. poprzez uruchomienie generacji w...

Więcej...

14 maja 2021, 14:36

17 czerwca 2021 r. planowane jest uruchomienie Interim Coupling
Planowane uruchomienie Interim Coupling będzie dawało możliwość zawierania transakcji w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego (SDAC Interim Coupling) z dostawą od 18 czerwca. Jednocześnie informujemy, że między 31 maja a 7 czerwca 2021 r. prowadzone będą testy dla uczestników rynku, dzięki którym możliwe będzie sprawdzenie działania nowych mechanizmów. Interim Coupling to projekt...

Więcej...

7 maja 2021, 15:17

Aktualizacja strategii monitorowania rynku bilansującego
W dniu 30 kwietnia 2021 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło nową strategię monitorowania rynku bilansującego w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Kontekst aktualizacji strategii Aktualizacja Strategii jest podyktowana koniecznością dostosowania zasad monitorowania rynku bilansującego do zmian wynikających z...

Więcej...

5 maja 2021, 12:05

Animacja prezentująca najważniejsze informacje o OIRE i CSIRE
W myśl projektu nowelizacji ustawy Prawo energetyczne Polskie Sieci Elektroenergetyczne są wyznaczone do pełnienia funkcji Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), który utworzy i będzie nadzorował Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE). W CSIRE będą gromadzone i przetwarzane dane niezbędne między innymi do zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, czy też dokonywania rozliczeń za...

Więcej...

Strona 3 z 46
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 41 - 60 z 905 rezultatów.