Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

5 marca 2020, 12:56

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowych Specyfikacji Technicznych pn. ”Przekładniki prądowe 400 kV, 220 kV, 110 kV”, „Przekładniki napięciowe 400 kV, 220 kV, 110 kV, indukcyjne i pojemnościowe”, oraz „Przekładniki kombinowane 400 kV, 220 kV, 110 kV”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów. ...

Więcej...

28 lutego 2020, 12:50

PSE ogłaszają terminy aukcji głównej na rok dostaw 2025 oraz aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 247, dalej „ustawa”), realizując zapisy art. 29 ust. 2 ustawy, ogłaszają daty przeprowadzenia: aukcji głównej na rok dostaw 2025 – 14 grudnia 2020 r. aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku dostaw 2022 – 16 marca 2021 r. Realizując...

Więcej...

27 lutego 2020, 15:06

Opiniowanie specyfikacji technicznej "Przewody rurowe"
rowe" W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „ Przewody rurowe” , zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Udziału w procesie opiniowania należy zgłaszać pod adres e-mail: standard@pse.pl poprzez nadesłanie własnoręcznie podpisanej klauzuli poufności, która...

Więcej...

25 lutego 2020, 12:38

PSE i fundacja Odyseja Umysłu wspierają rozwój nauczycieli i uczniów. Startują eliminacje regionalne konkursu kreatywności
Przed nami 29. polska edycja Odysei Umysłu – międzynarodowego programu edukacyjnego i konkursu twórczego rozwiązywania problemów. Od końca lutego do połowy marca 3019 uczniów weźmie udział w eliminacjach regionalnych konkursu we Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Warszawie, Łodzi i Gdańsku. Zespoły poprowadzą nauczyciele z placówek biorących udział w Programie. Partnerem głównym inicjatywy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne. W ramach konkursu...

Więcej...

17 lutego 2020, 14:49

PSE przystępują operacyjnie do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań
Wykonane na środowisku produkcyjnym testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN) zakończyły się z wynikiem pozytywnym. Od 18 lutego br. od godz. 10.00 Polskie Sieci Elektroenergetyczne będą działać operacyjnie w IN. W dniach 12-14 lutego br. PSE przeprowadziły funkcjonalne testy współpracy z International Grid Control...

Więcej...

17 lutego 2020, 12:39

Dodajemy biegaczom energii! PSE sponsorem generalnym 40. Półmaratonu Wiązowskiego
PSE zostały sponsorem generalnym 40. Półmaratonu Wiązowskiego. Wydarzenie organizowane przez Gminę Wiązowna oraz Klub Sportowy Advit Wiązowna to najstarszy, długodystansowy polski bieg, który otwiera cykl biegowy tzw. Grand Prix Traktu Brzeskiego. Tegoroczna edycja półmaratonu odbędzie się już w najbliższą niedzielę, 23 lutego 2020 r. Trasa 40. Półmaratonu Wiązowskiego przebiega przez tereny miejscowych lasów,...

Więcej...

14 lutego 2020, 13:47

Opiniowanie Standardowych Specyfikacji Technicznych
W związku z opracowaniem/aktualizacją Standardowych Specyfikacji Technicznych: Budynek pompowni i zbiorników wody ppoż. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna, Budynek transformatorów PW SN. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna, Budynek przekaźników. Część architektoniczno-konstrukcyjna oraz instalacyjna, Kiosk...

Więcej...

11 lutego 2020, 15:03

PSE wkrótce przystąpią do europejskiej platformy kompensowania niezbilansowań
Jeszcze w lutym odbędą się testy wymiany i rozliczenia energii bilansującej w ramach europejskiego mechanizmu kompensowania niezbilansowań Imbalance Netting (IN). Jeżeli przebiegną one pomyślnie, Polskie Sieci Elektroenergetyczne przystąpią do regularnej, operacyjnej działalności w IN. Polski operator systemu przesyłowego spełnił już wszystkie formalne i techniczne wymagania stawiane przed członkami projektu...

Więcej...

4 lutego 2020, 12:54

WzMOCniliśmy nasze otoczenie! Ponad 110 000 osób korzysta już z projektów społecznych PSE
Osiemdziesiąt pięć inicjatyw o łącznej wartości prawie 1,6 miliona złotych zrealizowali laureaci I edycji konkursu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie” z 76 gmin. „WzMOCnij swoje otoczenie” jest nową inicjatywą dobrosąsiedzką PSE. Jej formuła jest zbliżona do założeń budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Celem konkursu było wyłonienie najlepszych projektów...

Więcej...

4 lutego 2020, 11:13

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE S.A.
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne: • „Załącznik 9 Oznakowanie linii” nr kodowy PSE-SF. Linia 400kV.9 PL/2019v1 Zaktualizowany dokument określa wymagania techniczne w zakresie oznakowania napowietrznych linii elektroenergetycznych NN z wyłączeniem oznakowania przeszkodowego. S pecyfikacja zastępuje...

Więcej...

30 stycznia 2020, 13:51

CERT PSE wśród najlepszych w Europie
Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe (CERT) Polskich Sieci Elektroenergetycznych dołączył do elitarnego grona certyfikowanych członków międzynarodowej organizacji Trusted Introducer, która zrzesza najlepsze CERT-y w Europie. W Polsce taki status mają tylko trzy inne zespoły odpowiedzialne za bezpieczeństwo systemów informatycznych. To potwierdza, że CERT PSE jest wiarygodnym i profesjonalnym...

Więcej...

24 stycznia 2020, 14:56

Nowe umowy na świadczenie usługi DSR na 2020 rok
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły umowy na realizację usługi DSR w ramach Programu Gwarantowanego – Kraj na 2020 rok. Dla okresu letniego (1L), obejmującego czas od 1.04 do 30.09.2020 r. pozyskano łącznie od 683,7 do 764,5 MW mocy gwarantowanej. Natomiast na okres zimowy (1Z) obejmujący miesiące od 1.02 do 31.03 oraz od 1.10 do 30.11.2020 r., zakontraktowano 612 MW...

Więcej...

24 stycznia 2020, 13:53

Zaktualizowane oraz nowe Standardy Techniczne
Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane oraz nowe Standardy Techniczne. Wyłączniki do sieci 110 kV, 220 kV i 400 kV Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania techniczne, które muszą spełniać wyłączniki w wykonaniu napowietrznym przewidziane do pracy w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Specyfikacja...

Więcej...

17 stycznia 2020, 15:30

KONKURS SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII - EDYCJA 2020
Rusza szósta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii” Do końca marca samorządy mogą się zgłaszać do konkursu „Samorząd przyjazny energii”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej. Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są Polskie Sieci Elektroenergetyczne oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych - Enea...

Więcej...

17 stycznia 2020, 15:00

Wspólny komunikat Polskich Sieci Elektroenergetycznych (PSE) i Svenska Kraftnät (Svk) w sprawie aktywowania SIDC (XBID) na połączeniu Polska-Szwecja
W nawiązaniu do informacji przekazanej komunikatem z dnia 18 listopada 2019 r. o uruchomieniu tzw. drugiej fali jednolitego łączenia Rynków Dnia Bieżącego (SIDC), PSE i Svk informują o zakończeniu w dniu 15.01.2020 r. testów potwierdzających możliwość zmiany statusu połączenia Polska-Szwecja w SIDC z nieaktywnego na aktywny. Możliwość zmiany statusu została zaakceptowana przez Komitet Operacyjny SIDC w dniu 16.01.2020 r. i zatwierdzona w dn. 17.01.2020 r. Aktywacja SIDC na...

Więcej...

16 stycznia 2020, 12:07

Analiza na temat współpracy między PSE oraz 50Hertz
Operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i w Niemczech - PSE i 50Hertz - we współpracy z ministerstwami odpowiedzialnym za sektor elektroenergetyczny w obu krajach, opracowali wspólny raport na temat współpracy operatorów w perspektywie długo- i średnioterminowej. Podsumowanie raportu w języku angielskim jest dostępne tutaj

Więcej...

9 stycznia 2020, 11:44

Ostatnie dni na złożenie wniosków w certyfikacji ogólnej w ramach rynku mocy
PSE S.A. przypominają, że wnioski o wpis do rejestru rynku mocy można składać tylko do soboty 11 stycznia 2020 r. do godziny 23:59:59 . W tym dniu infolinia rynku mocy ( +48 22 242 24 70 ) będzie dostępna w godzinach 9:00 – 15:00 . Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku mocy w procesie...

Więcej...

2 stycznia 2020, 14:47

Odstępstwo od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego
Informacja Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego dotycząca przyznania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki odstępstwa od obowiązku udostępniania międzystrefowych zdolności przesyłowych dnia następnego zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 16 ust. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/943 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie rynku wewnętrznego energii elektrycznej. W dniu 30 grudnia...

Więcej...

31 grudnia 2019, 12:50

Ogłoszenie ostatecznych wyników aukcji głównej na rok dostaw 2024
Działając na podstawie art. 39 ust. 3 w zw. z art. 94 ust. 9 pkt 3) ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm.), Prezes Urzędu Regulacji Energetyki opublikował w Biuletynie Informacji Publicznej ostateczne wyniki aukcji głównej na rok dostaw 2024 przeprowadzonej w dniu 6 grudnia 2019 r. Ww. informacja dostępna jest pod adresem ...

Więcej...

30 grudnia 2019, 10:11

W czwartek rozpocznie się kolejna certyfikacja ogólna w ramach rynku mocy
PSE S.A. przypominają o rozpoczynającej się 2 stycznia 2020 certyfikacji ogólnej w ramach rynku mocy. Zgodnie z Ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9, z późn. zm.), do złożenia wniosku o wpis do rejestru rynku mocy w procesie certyfikacji ogólnej zobowiązani są właściciele wszystkich jednostek fizycznych wytwórczych istniejących o mocy osiągalnej brutto nie mniejszej niż 2...

Więcej...

Strona 12 z 45
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 221 - 240 z 895 rezultatów.