Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

8 listopada 2019, 15:45

Informacja w sprawie procesu konsultacji koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego
7 listopada 2019 r. w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie, podczas którego PSE zaprezentowały koncepcję zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego w Polsce („Koncepcja zmian RB”) planowanych do wdrożenia z dniem 18 grudnia 2020 r. Spotkanie zapoczątkowało proces konsultacji opracowanego przez PSE dokumentu Koncepcja zmian RB . Prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu Koncepcja zmian RB na Formularzu...

Więcej...

8 listopada 2019, 14:49

Informacja OSP nt. decyzji Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER), zatwierdzającej drugą zmianę regionalnego modelu długoterminowych praw przesyłowych (LTTR) dla regionu wyznaczania zdolności przesyłowych (CCR) Core
W dniu 19 czerwca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1719 z dnia 26 września 2016 r. ustanawiające wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (dalej: Rozporządzenie (UE) 2016/1719). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT Na podstawie art. 31 Rozporządzenia (UE) 2016/1719 operatorzy systemu przesyłowego (dalej: OSP ) w każdym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych (dalej: CCR ), w którym istnieją długoterminowe prawa przesyłowe, zostali...

Więcej...

6 listopada 2019, 14:30

Opiniowanie specyfikacji technicznej dla szaf pomiarowych stosowanych na stacjach elektroenergetycznych PSE
W związku z opracowaniem zaktualizowanej wersji Standardowej Specyfikacji Technicznej dla szaf pomiarowych stosowanych na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A., zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Specyfikacja techniczna określa wymagania dla szaf pomiarowych przeznaczonych do zabudowy w stacjach elektroenergetycznych własności PSE S.A. i dedykowanych do: instalacji układów...

Więcej...

6 listopada 2019, 12:57

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021
Realizując postanowienia pkt. 3.2.1. regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji dodatkowych na poszczególne kwartały roku 2021. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 25 listopada do 4 grudnia 2019 r. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „ Certyfikacja do aukcji ”.

Więcej...

28 października 2019, 14:16

Spotkanie konsultacyjne dotyczące koncepcji zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają na spotkanie konsultacyjne zmian zasad funkcjonowania Rynku Bilansującego, planowanych do wdrożenia z początkiem 2021 roku. Spotkanie odbędzie się 7 listopada 2019 r., w godzinach od 11.00 do 15.00, w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Warszawskiej 165. Zapisy na spotkanie odbywały się poprzez formularz rejestracyjny. Ze względu na wyczerpanie liczby miejsc zapisy zostały zamknięte. ...

Więcej...

28 października 2019, 13:53

Nowy obowiązujący Standard Techniczny w PSE
Komitet Standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowy Standard Techniczny: Szafki kablowe rozdzielni napowietrznych. Powyższa Specyfikacja obejmuje wymagania techniczne oraz funkcjonalne, które powinny spełniać szafki kablowe i skrzynki pośredniczące dla obwodów prądowych i napięciowych instalowane w stacjach elektroenergetycznych z rozdzielniami napowietrznymi 110, 220,...

Więcej...

24 października 2019, 14:39

PSE po raz drugi uhonorowane statuetką Tourist Owl
Polskie Sieci Elektroenergetyczne otrzymały nagrodę Tourist Owl za stworzenie wartościowego dla nauki filmu edukacyjnego – „Napełniany Polskę mocą”. Zaprezentowano w nim wypływ działalności PSE na gospodarczy, środowiskowy oraz społeczny rozwój kraju. Tourist Owl to najbardziej prestiżowa statuetka przyznawana przez jury w ramach międzynarodowego Festiwalu Filmów...

Więcej...

10 października 2019, 14:56

Zaktualizowane Standardy Techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny działający w PSE zatwierdził do stosowania zaktualizowane standardy techniczne: Standard Profilu Podłużnego Napowietrznej Linii Elektroenergetycznej NN Zaktualizowany dokument obowiązujący w spółce określa wymagania w zakresie opracowywania profilu podłużnego napowietrznej linii elektroenergetycznej NN, będącej własnością PSE S.A. ...

Więcej...

9 października 2019, 16:28

Zamówienie niepubliczne na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu. Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału...

Więcej...

8 października 2019, 11:36

PSE dają szkołom moc!
Rusza wspólny projekt społeczny PSE i fundacji Odyseja Umysłu. Innowacyjne myślenie, współpraca w zespole, umiejętność rozwiązywania złożonych problemów – te i inne kompetencje będą mogli rozwinąć uczniowie szkół z gmin, w których swoją działalność prowadzą Polskie Sieci Elektroenergetyczne. Będzie to możliwe dzięki zaangażowaniu operatora systemu przesyłowego w organizację...

Więcej...

7 października 2019, 13:52

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej
Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej dla siatki uziemienia stosowanej na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A. W związku z opracowaniem Standardowej Specyfikacji Technicznej dla siatki uziemienia stosowanej na stacjach elektroenergetycznych PSE S.A., zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do dokumentu. Standardowa Specyfikacja...

Więcej...

20 września 2019, 14:35

Skuteczna ochrona infrastruktury krytycznej w energetyce. Nowa inicjatywa PSE i TAURONA
Bezpieczeństwo obiektów elektroenergetycznym oraz sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, od których zależy zapewnienie dostaw energii elektrycznej dla milionów odbiorców, wymaga bliskiej współpracy wielu instytucji. W odpowiedzi na pojawiające się zagrożenia i związane z tym wyzwania, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. i TAURON Polska Energia S.A. zorganizowały pierwszą w kraju konferencję dla ekspertów oraz osób odpowiedzialnych za...

Więcej...

6 września 2019, 12:56

Informacja OSP na temat dokumentów i danych które należy przedstawić w procesie weryfikacji wymagań Rozporządzenia UE 2016/1447
W dniu 28 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1447 z dnia 26 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączenia do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (dalej: Rozporządzenie 2016/1447). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT Zgodnie z art. 55 ust. 2...

Więcej...

6 września 2019, 08:29

Zamówienie niepubliczne na sprzedaż energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej
Informacja o ogłoszeniu o zamówieniu Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (PSE S.A.) z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, 05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 165, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000197596, NIP: 526-27-48-966, wysokość kapitału...

Więcej...

5 września 2019, 11:46

8 września 2019 ostatnim dniem na zgłoszenie się do aukcji głównej na rok dostaw 2024
PSE przypominają, że wnioski o certyfikację do aukcji głównej na rok dostaw 2024, w ramach rynku mocy, można składać do 8 września 2019 r. do godziny 23:59:59. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcji głównej na rok dostaw 2024, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Wnioski o certyfikację można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy (https://purm.pse.pl) ....

Więcej...

27 sierpnia 2019, 12:33

W piątek rozpocznie się certyfikacja do aukcji głównej na rok dostaw 2024
PSE SA przypominają o rozpoczynającej się 30 sierpnia 2019 r. certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcji głównej na rok dostaw 2024, która odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Wnioski o certyfikację będzie można składać za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy ( https://purm.pse.pl ) do 8 września 2019 r. włącznie. ...

Więcej...

20 sierpnia 2019, 14:58

Materiały ze spotkania dotyczącego aktualizacji strategii monitorowania rynku bilansującego
7 sierpnia 2019 r. w siedzibie PSE w Konstancinie-Jeziornie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące aktualizacji strategii monitorowania Rynku Bilansującego przyjętej przez Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego ( informacja o aktualizacji strategii ). Poniżej relacja oraz prezentacja ze spotkania. Link do relacji Prezentacja (pdf)

Więcej...

16 sierpnia 2019, 15:21

Informacja OSP na temat dokumentów i danych które należy przedstawić w procesie weryfikacji wymagań Rozporządzenia UE 2016/1388
W dniu 7 września 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17 sierpnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru (dalej: Rozporządzenie 2016/1388). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/ Zgodnie z art. 22 ust. 3 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy Operator Systemu Przesyłowego (dalej: OSP), a na podstawie art. 31 ust. 4 Rozporządzenia 2016/1388 właściwy...

Więcej...

6 sierpnia 2019, 08:19

Szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024
Realizując postanowienia pkt. 3.2.1. regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2024. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać od 30 sierpnia do 8 września 2019 r. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji”.

Więcej...

2 sierpnia 2019, 20:02

PSE zmieniają termin aukcji głównej na rok dostaw 2024
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (Dz. U. z 2018 r. poz. 9 z późn. zm., dalej „ustawa”) informują o zmianie daty przeprowadzenia aukcji głównej na rok dostaw 2024. Aukcja odbędzie się 6 grudnia 2019 r. Zmiana daty przeprowadzenia aukcji głównej na rok dostaw 2024...

Więcej...

Strona 14 z 45
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 261 - 280 z 895 rezultatów.