Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

10 marca 2017, 16:05

Nowy model usług DSR – w odpowiedzi na oczekiwania rynku!
rynku! 8 marca 2017 r. PSE ogłosiły dwa postępowania na świadczenie usługi pn. Redukcja zapotrzebowania na polecenie OSP: 1. Program Gwarantowany - z płatnością za gotowość i wykorzystanie, 2. Program Bieżący – z płatnością za wykorzystanie. Nowe zasady świadczenia Usług DSR to odpowiedź Polskich Sieci Elektroenergetycznych na oczekiwania rynku, a także kolejny krok w kierunku...

Więcej...

9 marca 2017, 14:35

PSE S.A. zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące przetargów nieograniczonych na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP
PSE S.A. zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, sektorowego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Gwarantowany Program Bieżący Spotkanie odbędzie się w siedzibie PSE S.A. w Auli im. Stefanii Kasprzyk w dniu 16 marca 2017 w godz. od 11.00 do 15.00. Udział w spotkaniu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres ...

Więcej...

22 lutego 2017, 15:40

Spotkanie w sprawie połączenia Elektrowni Kozienice ze stacją Ołtarzew
Stały wzrost zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w całej Polsce wymaga inwestycji w nowe linie najwyższych napięć. Kluczowa jest budowa połączenia nowopowstającego bloku w Elektrowni Kozienice o mocy 1075 MW z podwarszawską stacją elektroenergetyczną w Ołtarzewie. O tym, jak przeprowadzić inwestycję w sposób zrównoważony i optymalny z punktu widzenia społeczności lokalnych, dyskutowali 22...

Więcej...

20 lutego 2017, 16:33

PSE SA chcą sprostowania komunikatu opublikowanego na stronie internetowej Urzędu Gminy Magnuszew
Trwają przygotowania do modernizacji linii 400 kV relacji Kozienice–Miłosna. Po niemal pół wieku użytkowania, linia ta wymaga pilnej przebudowy, niezbędnej dla utrzymania jej operacyjnej sprawności. PSE S.A. pozostają w kontakcie z władzami właściwych jednostek samorządu terytorialnego, deklarując wolę partnerskiej współpracy ze społecznościami lokalnymi. PSE S.A., pełniące rolę Operatora Sieci Przesyłowej w...

Więcej...

15 grudnia 2016, 13:16

Tomasz Sikorski, wiceprezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA uhonorowany Laurem zasłużonego dla polskiego przemysłu!
1 grudnia 2016 r., podczas uroczystego jubileuszu 20-lecia Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, uhonorowane zostały osoby i organizacje szczególnie zasłużone dla energetyki przemysłowej i polskiego przemysłu. W gronie wyróżnionych osób, którym została przyznana nagroda „Laur zasłużony dla polskiego przemysłu”, jest Tomasz Sikorski, wiceprezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. dr hab. inż....

Więcej...

9 grudnia 2016, 13:36

Nowy Członek Zarządu PSE
Dnia 5 grudnia 2016 roku uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został powołany do Zarządu spółki PSE S.A. Pan Jarosław Brysiewicz. Jarosław Brysiewicz jako Wiceprezes Zarządu będzie odpowiedzialny za obszar korporacyjny w tym sprawy organizacyjne spółki oraz sprawy społeczne, jednocześnie obejmie pieczę nad obszarem eksploatacyjnym spółki. Wesprze...

Więcej...

9 grudnia 2016, 11:29

Prezes Eryk Kłossowski jedynym polskim laureatem nagrody Budapest Energy Summit!
Eryk Kłossowski, prezes PSE został doceniony na arenie międzynarodowej i wyróżniony nominacją w kategorii The Young Energy CEO w konkursie dla najlepszych CEO koncernów energetycznych. Konkurs rozstrzygnięto 5 grudnia, podczas Budapest Energy Summit – międzynarodowej konferencji skupiającej liderów branży energetycznej z całej Europy oraz decydentów Unii Europejskiej. Międzynarodowe jury, złożone z...

Więcej...

1 grudnia 2016, 11:06

Prezentacja ze spotkania dotyczącego Interwencyjnych Programów DSR
Szanowni Państwo, Dziękujemy za liczne przybycie i aktywny udział w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym, podczas którego mieliśmy okazję przedstawić Państwu mechanizmy Interwencyjnych Programów DSR (IP DSR). Dyskusja nad opracowanymi rozwiązaniami IP DSR była konstruktywna i miała znaczący wpływ na osiągnięcie wysokiego poziomu merytorycznego spotkania. Wychodząc naprzeciw Państwa...

Więcej...

23 listopada 2016, 16:25

Informacja OSP w sprawie wdrażania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci
W dniu 17 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączenia jednostek wytwórczych do sieci (dalej Rozporządzenie 2016/631) . Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.112.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:112:TOC Ustanawianie Kodeksów Sieci (w tym Rozporządzenia 2016/631) jest związane z wdrażaniem tzw. Trzeciego Pakietu...

Więcej...

17 listopada 2016, 10:52

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Interwencyjnych Programów DSR
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. prowadzą prace nad rozwojem usługi redukcji zapotrzebowania odbiorców na polecenie OSP (Interwencyjne Programy DSR). W ramach przedmiotowych prac zakłada się wprowadzenie dwóch Interwencyjnych Programów DSR: (i) gwarantowanego - z płatnością za gotowość i realizację, oraz (ii) bieżącego - z płatnością za realizację. W związku z zakończeniem prac nad koncepcją rozwiązań,...

Więcej...

10 listopada 2016, 16:09

PSE opublikowały drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju
„Patrzymy w przyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego Rozwoju Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Jest ona obecna w każdym z pięciu wyeksponowanych w raporcie filarów strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Gwarant bezpieczeństwa energetycznego, Przykładny inwestor, Odpowiedzialny pracodawca, Wiarygodny Partner oraz Ekspert w branży. ...

Więcej...

10 listopada 2016, 11:43

Wyzwania rynku energii elektrycznej przedstawia Eryk Kłossowski
Eryk Kłossowski: „ Mechanizm krótkookresowych cen węzłowych wspiera integrację odnawialnych źródeł energii na rynku energii ” Jak ocenia Pan funkcjonowanie rynków energii elektrycznej w Europie? Rezultaty procesów rynkowych zbyt często nie odzwierciedlają praw fizyki, którym podlegają sieci elektroenergetyczne. Nie możemy nazywać rynku funkcjonującym, jeżeli jego mechanizmy nie pozwalają na odmowę transakcji,...

Więcej...

7 listopada 2016, 18:01

Kontrakt na budowę linii 400 kV relacji Kozienice — Ołtarzew rozwiązany
zany Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A. podjęły decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice — Ołtarzew. Zarządy spółek uznały, że na skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na początku 2014 roku jest niemożliwa. Strony umowy zgodnie stwierdziły, iż niestabilne, niezależne od...

Więcej...

19 października 2016, 17:07

Konkurs "Samorząd Przyjazny Energii" rozstrzygnięty
trzygnięty Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest PTPiREE, przy wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator (dawniej RWE Stoen Operator), TAURON Dystrybucja. Konkurs został objęty...

Więcej...

3 października 2016, 16:27

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu PSE S.A.
30 września 2016 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Do Rady Nadzorczej dołączył pan Paweł Łatacz . Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. został odwołany Cezary Szwed. Jednocześnie do składu Zarządu powołany został Stanisław Skoczylas , będzie nadzorował obszary: finansów, kontrolingu,...

Więcej...

28 września 2016, 14:02

Właściwe rozwiązania rynkowe są niezbędne dla wsparcia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego w Europie
- wystąpienie Eryka Kłossowskiego, prezesa zarządu PSE podczas CEE Regional Conference w Bratysławie, 23.09.2016 r. 23 września 2016 roku odbyła się w Bratysławie konferencja „CEE Regional Conference” , podczas której prezes PSE p. Eryk Kłossowski wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie CEE. Wystąpienie prezesa pt. „Reinforcing sustainability and security of supply” dotyczyło wpływu rozwiązań rynkowych na ...

Więcej...

22 września 2016, 15:53

Prezes PSE na konferencji ENTSO-E w Bratysławie
Eryk Kłossowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych 23 września 2016 r. weźmie udział w konferencji ENTSO-E (ang. Central East European (CEE) Regional Conference), poświęconej budowie europejskiego rynku energii z perspektywy krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja odbywa się w dniach 22-23.09.2016 r. w Bratysławie, pod auspicjami Słowackiej Prezydencji w UE....

Więcej...

22 września 2016, 00:00

Podsumowanie sezonu letniego w w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
22 września 2016 r., w ostatni dzień astronomicznego lata, w siedzibie PSE odbyła się konferencja prasowa związana z podsumowaniem sezonu letniego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE zaprezentował kluczowe czynniki oddziaływujące na bieżący bilans mocy w KSE oraz omówił działania PSE prowadzone w latach 2015-2016 na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu. Szczegółowego podsumowania...

Więcej...

19 września 2016, 16:40

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uhonorowały pamięć Stefanii Kasprzyk — byłej wieloletniej Prezes PSE, pierwszej kobiecie-dyrektorze Krajowej Dyspozycji Mocy
Mocy 16 września 2016 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Energetyka w siedzibie PSE w  Konstancinie-Jeziornej odsłonięto tablicę upamiętniająca Stefanię Kasprzyk, byłą prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Imieniem byłej prezes została również nazwana najbardziej reprezentacyjna aula w gmachu Spółki. Otwarto także wystawę przypominającą sylwetkę Stefanii Kasprzyk i jej osiągnięcia zawodowe. Stefania Kasprzyk 1947-2011 Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w latach 2005-2010 Pracę w...

Więcej...

22 lipca 2016, 13:46

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu Skarbowi Państwa przez PSE akcji spółki Zarządca Rozliczeń S.A.
7 lipca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Energii Zarząd PSE S.A. podpisał umowę o nieodpłatnym przekazaniu wszystkich akcji Zarządcy Rozliczeń S.A. na rzecz Skarbu Państwa. 1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jednym z jej celów jest ograniczenie kosztów organizacyjnych i operacyjnych funkcjonowania systemu rozliczeń, poprzez zastąpienie...

Więcej...

Strona 16 z 32
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 301 - 320 z 623 rezultatów.