Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

7 listopada 2016, 18:01

Kontrakt na budowę linii 400 kV relacji Kozienice — Ołtarzew rozwiązany
zany Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. oraz konsorcjum ZUE S.A. i Dalekovod Polska S.A. podjęły decyzję o rozwiązaniu na mocy porozumienia stron umowy na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Kozienice — Ołtarzew. Zarządy spółek uznały, że na skutek istotnej zmiany uwarunkowań realizacja umowy zawartej na początku 2014 roku jest niemożliwa. Strony umowy zgodnie stwierdziły, iż niestabilne, niezależne od...

Więcej...

19 października 2016, 17:07

Konkurs "Samorząd Przyjazny Energii" rozstrzygnięty
trzygnięty Zakończyła się kolejna edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”, którego celem jest promowanie współpracy pomiędzy spółkami energetycznymi a samorządami. Jego organizatorem jest PTPiREE, przy wsparciu Polskich Sieci Elektroenergetycznych oraz Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, PGE Dystrybucja, innogy Stoen Operator (dawniej RWE Stoen Operator), TAURON Dystrybucja. Konkurs został objęty...

Więcej...

3 października 2016, 16:27

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu PSE S.A.
30 września 2016 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Do Rady Nadzorczej dołączył pan Paweł Łatacz . Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. został odwołany Cezary Szwed. Jednocześnie do składu Zarządu powołany został Stanisław Skoczylas , będzie nadzorował obszary: finansów, kontrolingu,...

Więcej...

28 września 2016, 14:02

Właściwe rozwiązania rynkowe są niezbędne dla wsparcia procesu transformacji sektora elektroenergetycznego w Europie
- wystąpienie Eryka Kłossowskiego, prezesa zarządu PSE podczas CEE Regional Conference w Bratysławie, 23.09.2016 r. 23 września 2016 roku odbyła się w Bratysławie konferencja „CEE Regional Conference” , podczas której prezes PSE p. Eryk Kłossowski wziął udział w panelu dyskusyjnym nt. bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w regionie CEE. Wystąpienie prezesa pt. „Reinforcing sustainability and security of supply” dotyczyło wpływu rozwiązań rynkowych na ...

Więcej...

22 września 2016, 15:53

Prezes PSE na konferencji ENTSO-E w Bratysławie
Eryk Kłossowski, prezes zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych 23 września 2016 r. weźmie udział w konferencji ENTSO-E (ang. Central East European (CEE) Regional Conference), poświęconej budowie europejskiego rynku energii z perspektywy krajów regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Konferencja odbywa się w dniach 22-23.09.2016 r. w Bratysławie, pod auspicjami Słowackiej Prezydencji w UE....

Więcej...

22 września 2016, 00:00

Podsumowanie sezonu letniego w w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.
22 września 2016 r., w ostatni dzień astronomicznego lata, w siedzibie PSE odbyła się konferencja prasowa związana z podsumowaniem sezonu letniego w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE zaprezentował kluczowe czynniki oddziaływujące na bieżący bilans mocy w KSE oraz omówił działania PSE prowadzone w latach 2015-2016 na rzecz poprawy bezpieczeństwa systemu. Szczegółowego podsumowania...

Więcej...

19 września 2016, 16:40

Polskie Sieci Elektroenergetyczne uhonorowały pamięć Stefanii Kasprzyk — byłej wieloletniej Prezes PSE, pierwszej kobiecie-dyrektorze Krajowej Dyspozycji Mocy
Mocy 16 września 2016 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Energetyka w siedzibie PSE w  Konstancinie-Jeziornej odsłonięto tablicę upamiętniająca Stefanię Kasprzyk, byłą prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Imieniem byłej prezes została również nazwana najbardziej reprezentacyjna aula w gmachu Spółki. Otwarto także wystawę przypominającą sylwetkę Stefanii Kasprzyk i jej osiągnięcia zawodowe. Stefania Kasprzyk 1947-2011 Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych w latach 2005-2010 Pracę w...

Więcej...

22 lipca 2016, 13:46

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu Skarbowi Państwa przez PSE akcji spółki Zarządca Rozliczeń S.A.
7 lipca 2016 roku w siedzibie Ministerstwa Energii Zarząd PSE S.A. podpisał umowę o nieodpłatnym przekazaniu wszystkich akcji Zarządcy Rozliczeń S.A. na rzecz Skarbu Państwa. 1 lipca 2016 r. weszła w życie uchwalona przez Sejm RP ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Jednym z jej celów jest ograniczenie kosztów organizacyjnych i operacyjnych funkcjonowania systemu rozliczeń, poprzez zastąpienie...

Więcej...

6 lipca 2016, 00:00

Podpisanie umowy o świadczenie usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego z Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o.
1 lipca 2016 r. została podpisana umowa o świadczenie usługi odbudowy krajowego systemu elektroenergetycznego pomiędzy Polenergia Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. a PSE S.A. Usługa obejmuje samostart i pracę elektrociepłowni w zakresie niezbędnym dla prawidłowego przebiegu procesu przywrócenia działania Krajowego Systemu Elektrycznego po zaniku napięcia w KSE lub w jego części.

Więcej...

5 lipca 2016, 00:00

Konsultacje rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy
4 lipca 2016 roku w Ministerstwie Energii odbyła się konferencja pt. „ Rynek mocy — konsultacje rozwiązań funkcjonalnych”, podczas której zaprezentowany został projekt rozwiązań funkcjonalnych rynku mocy. Konferencja zapoczątkowała proces konsultacji tych rozwiązań. W konferencji udział wzięli: Krzysztof Tchórzewski - Minister Energii, Piotr Naimski — Pełnomocnik Rządu ds....

Więcej...

27 czerwca 2016, 00:00

Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 24 czerwca 2016 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 22 750 MW. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 23 czerwca 2016 r. i wynosiła 22 630 MW. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

24 czerwca 2016, 00:00

Rekord zapotrzebowania na moc w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 23 czerwca 2016 r. wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w szczycie rannym okresu letniego. Wyniosło ono 22 630 MW. Rekordowe obciążenie nie wywołało zakłóceń pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla rannego szczytu obciążenia okresu letniego wystąpiła 1 września 2015 r. Wynosiła wówczas 22...

Więcej...

22 czerwca 2016, 00:00

Uruchomienie przesuwników fazowych w stacji Mikułowa
PSE rozpoczyna eksploatację przesuwnika fazowego na południowym połączeniu pomiędzy stacjami Mikułowa (Polska) i Hagenwerder (Niemcy). Operatorzy systemów przesyłowych PSE i 50Hertz uzgodnili tymczasowe wyłączenie linii transgranicznej pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska) PSE zakończyło prace nad instalacją przesuwników fazowych (dalej — PST) w stacji Mikułowa. Urządzenia przeszły...

Więcej...

7 czerwca 2016, 00:00

PSE SA podpisały umowę z Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO!
7 czerwca 2016 roku, w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA w Konstancinie — Jeziornej, PSE SA oraz NATO Energy Security Centre of Excellence ( Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO ) podpisały list intencyjny o dwustronnej współpracy w obszarze ochrony infrastruktury krytycznej. Dotyczyć ona będzie głównie wymiany informacji i  doświadczeń związanych z  bezpieczeństwem infrastruktury ...

Więcej...

4 czerwca 2016, 00:00

Informacja ws. zdolności przesyłowych na połączeniu LitPol Link
Począwszy od grudnia 2015, PSE S.A. wraz z operatorem litewskim Litgrid AB udostępniają zdolności przesyłowe dla handlu energią elektryczną pomiędzy Polską, a Litwą. Ze swej strony, PSE S.A. w sposób niedyskryminacyjny wobec wszystkich uczestników rynku udostępniają maksymalne, technicznie dostępne zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link. Każdorazowo, dostępne zdolności przesyłowe LitPol Link są podawane do...

Więcej...

30 maja 2016, 11:40

Zakończyła się przebudowa odcinka linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa, w Gminie Wieliczka
ie Wieliczka 28 maja br. po zakończeniu przez firmę wykonawczą prac budowlano-montażowych związanych ze zmianą przebiegu części linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa oraz ich odbiorze przez służby PSE S.A. nowy odcinek linii został załączony pod napięcie. Przebudowa linii 220 kV przebiegającej przez obszar Zagospodarowania Przestrzeni Publicznej Brzegi – Kokotów Gminy Wieliczka (Wielicka Strefa Aktywności Gospodarczej), była...

Więcej...

20 maja 2016, 15:20

Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035
Informujemy, że na stronie został opublikowany dokument Prognoza pokrycia zapotrzebowania szczytowego na moc w latach 2016-2035 . Dokumenty do pobrania: Prognoza...

Więcej...

20 maja 2016, 00:00

Srebrny Listek CSR tygodnika Polityka dla PSE
PSE zostały nagrodzone Srebrnym Listkiem CSR Polityki, przyznanym przez tygodnik Polityka oraz Deloitte. Organizatorzy wyróżnili w ten sposób firmy, które swoimi działaniami wnoszą największy wkład w zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny. Listki CSR Polityki to coroczny przegląd działań największych firm z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Przegląd bazuje na wytycznych normy...

Więcej...

13 maja 2016, 00:00

Rusza przebudowa odcinka linii 220 kV kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa, w Gminie Wieliczka
ie Wieliczka W ciągu najbliższych dni ruszą prace związane z przebudową linii 220 kV relacji Skawina — Wanda, Wanda — Lubocza, Skawina — Klikowa w Brzegach, w Gminie Wieliczka. Warunkiem rozpoczęcia robót było przekazanie przez Gminę Wieliczka kompletu podlegających wykonaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę linii wydanych na PSE S.A., co nastąpiło 6 maja br. Uzgodnione zostały również warunki finansowania prac dodatkowych pomiędzy PSE SA, UG Wieliczka i...

Więcej...

9 maja 2016, 09:39

Informacja dotycząca publicznych konsultacji IDGOCT, DAFD, HAR
Uprzejmie informujemy, zapraszając jednocześnie do udziału, o trwających do dnia 18 maja br. konsultacjach publicznych prowadzonych przez ENTSO-E dotyczących przygotowanych przez OSP propozycji jednolitych zasad w zakresie: czasów zamykania i otwierania bramek przez NEMO na transgranicznym rynku dnia bieżącego (ang. intraday cross-zonal gate opening and gate closure times ); terminu gwarancji zdolności...

Więcej...

Strona 20 z 35
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 381 - 400 z 691 rezultatów.