Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

8 listopada 2018, 13:52

Polscy specjaliści od cyberobrony w światowej czołówce. Eksperci ze Stanów Zjednoczonych szkolili ich jako pierwszych w Europie
Paraliż przemysłu, zamknięte szpitale i urzędy, niedziałające banki i zagrożone zdrowie lub życie tysięcy ludzi – następstwa skutecznego ataku hakerskiego na sieć elektroenergetyczną mogą być tragiczne. Atakom nie da się uniknąć, ale można się na nie przygotować. W tym celu, w dniach 5-7 listopada 2018 roku w Warszawie, krajowi specjaliści od cyberobrony przeszli specjalistyczne szkolenie dotyczące ochrony infrastruktury energetycznej. Zorganizowały je Polskie Sieci...

Więcej...

7 listopada 2018, 17:32

Zimowe testy usługi DSR zakończone sukcesem
W październiku br. PSE S.A. przeprowadziły testy redukcji zużycia energii elektrycznej wszystkich zakontraktowanych w Programie Gwarantowanym produktów w pakiecie zimowym. W odpowiedzi na wezwanie wszyscy wykonawcy złożyli propozycję sprzedaży i z wynikiem pozytywnym przeprowadzili obowiązkowy test redukcji. Tym samym została potwierdzona zdolność wykonawców do realizacji usługi o zakontraktowanych...

Więcej...

6 listopada 2018, 12:04

Rozwój usług DSR. PSE ogłaszają przetarg na nowy Program DSR PBU
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 31 października br. uruchomiły postępowanie publiczne w trybie przetargu na świadczenie Usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP: Program Bieżący Uproszczony (DSR PBU) na okres: 1 kwietnia 2019 r. – 31 grudnia 2019 r. Potencjalni Wykonawcy mogą składać oferty za pomocą Platformy Zakupowej do 10 grudnia 2018 r. do godz. 11:45. Nowy Program DSR PBU bazuje na rozwiązaniach...

Więcej...

2 listopada 2018, 09:49

Zapis spotkania informacyjnego dotyczącego projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie
Dokumenty do pobrania: Prezentacja ze spotkania informacyjnego dotyczącego projektu Karty aktualizacji nr CB/21/2018 IRiESP - Bilansowanie

Więcej...

31 października 2018, 18:30

Nowy Członek i kolejna, 3-letnia kadencja Zarządu PSE
Włodzimierz Mucha został powołany na stanowisko wiceprezesa ds. rozwoju systemu i inwestycji w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych. Funkcję obejmie z dniem 1 listopada 2018 roku. W związku z reelekcją dotychczasowych członków zarządu PSE, zarząd Spółki w rozszerzonym składzie rozpoczyna nową, 3- letnią kadencję 2018-2021. Włodzimierz Mucha jest absolwentem Wydziału Elektrycznego...

Więcej...

31 października 2018, 16:47

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE z dnia 23 października 2018 r. znak DRR.WRE.7128.49.2017.ŁW., zatwierdzającej wspólną metodę wyznaczania zdolności przesyłowych w regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Baltic
W dniu 14 sierpnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (Dalej: Rozporządzenie 2015/1222). Tekst rozporządzenia dostępny jest na stronie internetowej: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&from=PL Na podstawie art. 20 ust. 2 Rozporządzenia 2015/1222 każdy operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (dalej: OSP), we współpracy ze wszystkimi...

Więcej...

31 października 2018, 16:28

Szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok 2021
Realizując zapisy pkt. 9.1.4. regulaminu rynku mocy PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram aukcji głównej na rok dostaw 2021. Harmonogram zawiera m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia rund aukcji mocy wraz z przedziałami cenowymi. Ponadto, opublikowany został Podręcznik Użytkownika Portalu Uczestnika Rynku Mocy w zakresie funkcjonalności umożliwiających czynny udział w...

Więcej...

31 października 2018, 13:51

Konsultacje ws. propozycji zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych
Na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 39 ust. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego wytyczne dotyczące stanu zagrożenia (Dz.Urz.UE L 312/54 z 28 listopada 2017 r.), dalej „NC ER”, PSE S.A. jako operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, zobowiązane zostały do opracowania zasad zawieszania i przywracania działań rynkowych oraz szczegółowych zasad rozliczania niezbilansowania i rozliczania energii bilansującej w okresie zawieszenia działań rynkowych OSP (dalej: ...

Więcej...

31 października 2018, 13:03

Nowe obowiązujące Suplementy Techniczne w PSE
Komitet standaryzacyjny PSE zatwierdził do stosowania nowe Suplementy do istniejących Standardowych Specyfikacji Technicznych. Suplement do Standardowych Specyfikacji Technicznych – wymagania dotyczące izolatorów osłonowych i urządzeń WN i NN. Powyższy Suplement określa wymagania dla osłonowych izolatorów urządzeń i aparatury napowietrznej oraz wnętrzowej...

Więcej...

26 października 2018, 14:16

Testowa aukcja rynku mocy - 8 listopada 2018 r.
PSE S.A. zapraszają do udziału w testowej aukcji mocy, która odbędzie się 8 listopada 2018 r. Aukcja testowa pozwoli na zapoznanie uczestników rynku mocy z funkcjonalnościami umożliwiającymi udział w nadchodzących aukcjach głównych. Dopuszczenie do udziału w aukcji testowej poprzedzone będzie testowymi procesami certyfikacji, które odbędą się 5 i 6 listopada 2018 r . ...

Więcej...

19 października 2018, 12:53

Informacja dotycząca procesu konsultacji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy na podstawie Kodeksu NC ER
Informacja OSP dotycząca konsultacji z zainteresowanymi stronami i opiniowania propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER). PSE S.A. informują, że 28 września 2018 roku zostały opublikowały na stronie internetowej PSE S.A. ...

Więcej...

2 października 2018, 11:36

Programy DSR nagrodzone w konkursie „Nowe Impulsy”!
PSE otrzymały nagrodę Nowy Impuls „Efektywna energia” 2018 za programy DSR: Program Gwarantowany i Program Bieżący. Kapituła konkursu złożona z kolegium redakcyjnego Magazynu Nowy Przemysł i portalu wnp.pl oraz ekspertów i autorytetów polskiej energetyki, doceniła programy DSR jako „efektywne narzędzie poprawy bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego”. Programy DSR są jednym ze środków zaradczych,...

Więcej...

1 października 2018, 15:59

Informacja OSP nt. decyzji Prezesa URE zatwierdzającej Propozycję wszystkich OSP z obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej dotyczącą określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości (bloków LFC)
W dniu 14 września 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/1485 z dnia 2 sierpnia 2017 r. ustanawiające wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (dalej SO GL). Tekst SO GL jest dostępny na stronie internetowej: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&from=PL Na podstawie art. 141 ust. 2 SO GL wszyscy OSP z danego obszaru synchronicznego zobowiązani są do opracowania wspólnej propozycji dotyczącej określenia bloków regulacyjnych mocy i częstotliwości...

Więcej...

28 września 2018, 15:04

Informacja dotycząca rozpoczęcia konsultacji
Informacja OSP ws. rozpoczęcia konsultacji z zainteresowanymi stronami i opiniowania propozycji warunków działania w charakterze dostawców usług w zakresie odbudowy opracowanych na podstawie Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2196 z dnia 24 listopada 2017 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (Kodeks NC ER). ...

Więcej...

25 września 2018, 14:29

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. ”AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”
W związku z aktualizacją przez Departament Standardów Technicznych Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania, które muszą spełnić agregaty prądotwórcze stacjonarne i przewoźne o mocach min. 200 kVA zasilające urządzenia potrzeb...

Więcej...

24 września 2018, 13:31

Opiniowanie Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
W związku z opracowaniem przez Biuro Pomiarów Energii PSE S.A., Standardowej Specyfikacji Technicznej pn. „LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowego dokumentu. Standardowa Specyfikacja Techniczna określa wymagania, które powinny spełniać liczniki energii elektrycznej przeznaczone do pracy w układach pomiarowych energii elektrycznej...

Więcej...

19 września 2018, 12:16

Konsultacje społeczne opracowanej przez wszystkich OSP propozycji metody klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej oraz propozycji metody wyceny energii bilansującej i międzyobszarowych zdolności przesyłowych wykorzystywanych do celów wymiany energii bilansującej lub obsługi procesu kompensowania niezbilansowań
PSE S.A. niniejszym zachęcają krajowych uczestników rynku do zapoznania się z opracowanymi przez OSP propozycjami oraz do wzięcia udziału w prowadzonym procesie konsultacji. Propozycja metody klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej Wprowadzenie Zgodnie z art. 29 ust. 3 Rozporządzenia Komisji (UE) 2017/2195 z dnia 23 listopada 2017 r., ustanawiającego wytyczne dotyczące bilansowania (EB GL), wszyscy OSP zobowiązani są do opracowania propozycji zawierającej metodę klasyfikacji celów aktywacji ofert energii bilansującej. W związku z powyższym PSE S.A. informują, że wszyscy OSP opracowali wspólną propozycję ww. metody. ...

Więcej...

14 września 2018, 11:27

Ostatni dzień na zgłoszenie się do tegorocznych aukcji organizowanych w ramach rynku mocy
Tylko do godziny 23:59:59 w dniu dzisiejszym można składać wnioski dotyczące certyfikacji do aukcji mocy na lata 2021-2023. Złożenie wniosku i uzyskanie certyfikatu jest warunkiem uczestnictwa w aukcjach mocy planowanych na ten rok. Pierwsza aukcja mocy odbędzie się już 15 listopada 2018 r. Składanie wniosków jest możliwe za pośrednictwem Portalu Uczestnika Rynku Mocy. Dostęp do portalu oraz dokumenty pomocnicze...

Więcej...

13 września 2018, 16:33

PSE zawarły z PGE umowę za ok. 410 mln zł
Polskie Sieci Elektroenergetyczne zawarły z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, spółką z Grupy PGE, umowę sprzedaży energii elektrycznej na pokrywanie strat powstałych w sieci przesyłowej w 2019 r. Wartość kontraktu wynosi ok. 410 mln zł. Podpisanie umowy nastąpiło w wyniku rozstrzygnięcia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne przetargu nieograniczonego dotyczącego...

Więcej...

3 września 2018, 15:26

Pozwolenie na budowę dla strategicznej linii 400 kV na Mazowszu
31 sierpnia 2018 r. Wojewoda Mazowiecki wydał pozwolenie na budowę linii elektroenergetycznej 2x400 kV wraz ze zmianą układu sieci najwyższych napięć pomiędzy aglomeracją warszawską a Siedlcami. Inwestor – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – dysponuje już kompletem pozwoleń i decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia prac budowlano-montażowych. Budowa strategicznej dla bezpieczeństwa...

Więcej...

Strona 20 z 45
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 381 - 400 z 894 rezultatów.