Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

13 kwietnia 2016, 00:00

Ważny krok w kierunku uregulowania przepływów mocy pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec
◦ Operatorzy systemów przesyłowych PSE i 50Hertz rozpoczynają eksploatację przesuwnika fazowego na południowym połączeniu pomiędzy systemami Polski i  Niemiec ◦ Północne połączenie pomiędzy stacjami Vierraden (Niemcy) i Krajnik (Polska) zostanie tymczasowo wyłączone do roku 2018 w celu umożliwienia wykonania koniecznych prac w  stacjach Vierraden i  Krajnik oraz zapewnienia efektywnej regulacji przepływów mocy  ◦...

Więcej...

12 kwietnia 2016, 13:26

Stanowisko PSE S.A. dotyczące informacji zawartych w artykule pt. „Wrzesień bez prądu” opublikowanym na łamach Gazety Wyborczej
yborczej Przywołany w artykule fragment opublikowanego w lutym br. na stronie internetowej PSE SA Planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2016-2025 (PRSP), który brzmi: „poziom tych niedoborów zmienia się w przedziale 1,5 – 2,5 tys. megawatów, przy czym najgorsza sytuacja występuje we wrześniu 2016”, na którym autor publikacji opiera jej treść, jest wyrwanym z ...

Więcej...

2 marca 2016, 14:50

Podpisanie umowy o świadczenie usługi praca interwencyjna z ENERGA Wytwarzanie S.A.
18 lutego 2016 r. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. została podpisana umowa o świadczenie usługi praca interwencyjna pomiędzy ENERGA Wytwarzanie S.A. a PSE S.A.W ramach umowy zawartej na okres od 1 września 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku, ENERGA Wytwarzanie S.A. będzie świadczyła na rzecz PSE S.A. usługę praca interwencyjna polegającą na dysponowaniu oraz wykorzystaniu przez OSP Elektrowni szczytowo — pompowej...

Więcej...

31 grudnia 2015, 00:00

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej i nowy Zarząd Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.
W dniu 31 grudnia 2015 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmian w składzie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki. Ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. zostali odwołani: Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu, Krzysztof Ksyta, Członek Zarządu, Piotr Rak, Członek Zarządu, Cezary Szwed, Członek Zarządu. Jednocześnie NWZ powołało na nową, 3-letnią kadencję Zarząd w składzie: Eryk...

Więcej...

18 grudnia 2015, 09:09

Informacja o realizacji przez ENTSO-E analizy kosztów i korzyści zmiany na rynku bilansującym długości okresu rozliczania niezbilansowania
Uprzejmie informujemy o możliwości włączenia się uczestników rynku w realizowaną przez ENTSO-E analizę kosztów i korzyści dotyczącą zmiany długości okresu niezbilansowania (CBA ISP, ang. Cost Benefit Analysis for the Imbalance Settlement Period). Opinia Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER, ang. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) dotycząca Kodeksu Sieci w zakresie bilansowania ( NCEB , ang. Network Code on Electricity Balancing) zawiera rekomendację...

Więcej...

8 grudnia 2015, 00:00

Ruszył handel energią na połączeniu Polska—Litwa - pierwsze zdolności przesyłowe zaalokowane!
ane! 8 grudnia 2015 roku odbyła się pierwsza aukcja rynku dnia następnego z udziałem nowego połączenia elektroenergetycznego LitPol Link. Zdolności przesyłowe zostały przydzielone uczestnikom rynku w ramach giełdowego mechanizmu market coupling. Łącznie zaalokowanych zostało 1814,7 MWh w kierunku z Polski do Litwy oraz 85,8 MWh w kierunku z Litwy do Polski. Alokowane transakcje będą realizowane jutro, co oznacza, że pierwsze handlowe dostawy...

Więcej...

3 grudnia 2015, 09:44

Testy połączenia LitPol Link
Informacje dotyczące planowanych przepływów energii w związku z realizacją testów połączenia LitPol Link są prezentowane na stronie: http://umm.nordpoolspot.com/messages/all

Więcej...

24 listopada 2015, 13:54

Uruchomienie LitPol Market Coupling
8 grudnia 2015 roku planowane jest uruchomienie mechanizmu market coupling na połączeniu LitPol Link między Polską i Litwą. Zdolności przesyłowe połączenia LitPol Link będą alokowane w ramach mechanizmu łączenia rynków dnia następnego prowadzonego przez Towarową Giełdę Energii (day-ahead market coupling), będącego częścią europejskiego mechanizmu Multi Regional Coupling — MRC. Mechanizm...

Więcej...

10 listopada 2015, 00:00

Prezes PSE wiceprzewodniczącym Walnego Zgromadzenia TSCNET oraz wiceprzewodniczącym Rady Współpracy TSC do 2017 roku
Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE, został wybrany na wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia spółki TSCNET Services. Wyboru dokonali członkowie — udziałowcy spółki TSCNET podczas spotkania Walnego Zgromadzenia TSCNET 2 listopada 2015 r. Henryk Majchrzak został jednogłośnie powołany do sprawowania tej funkcji do 31 grudnia 2017 r. 2 listopada br. odbyło się również spotkanie rady współpracy TSC, podczas którego Henryk Majchrzak został jednomyślnie wybrany na...

Więcej...

5 listopada 2015, 00:00

Oświadczenie PSE S.A.
W odniesieniu do publikacji związanych z nagraniem rozmowy Pana Ministra Radosława Sikorskiego z Panem Janem Kulczykiem, dotyczącej połączenia elektroenergetycznego z Ukrainą, PSE S.A. informują, że: Strona ukraińska od wielu lat zabiegała o uruchomienie prac nad „Studium Wykonalności przyłączenia Ukrainy i Mołdawii do obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej”...

Więcej...

4 listopada 2015, 00:00

PSE: po stronie polskiej zostało zrealizowane ostatnie zadanie z Projektu budowy mostu Polska- Litwa!
4  listopada 2015 roku PSE SA dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400  kV Ełk Bis - granica RP. Jest to ostatni po stronie polskiej element realizowanego projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POiIŚ 2007-2013. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

3 listopada 2015, 14:47

PSE SA opracowały Raport o przyczynach wprowadzenia na terenie kraju ograniczeń w dostawach i poborze energii elektrycznej w sierpniu 2015 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), 29 października 2015 r. przekazały Prezesowi URE oraz złożyły w Ministerstwie Gospodarki dokument pn. „Raport zawierający ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia, staranności i dbałości operatorów systemu elektroenergetycznego oraz użytkowników...

Więcej...

21 października 2015, 00:00

PSE laureatem wyróżnienia Nowy Impuls 2015
Wyróżnienie Nowy Impuls 2015 za realizację Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa przyznały Polskim Sieciom Energetycznym Redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Nagrodę odebrał Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień XII Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie, 19 października 2015 r. Obok PSE SA,...

Więcej...

16 października 2015, 14:58

Henryk Majchrzak weźmie udział w panelu inauguracyjnym Kongresu Nowego Przemysłu 2015
„Czy czeka nas rewolucja w energetyce?” — to tytuł panelu inauguracyjnego Kongresu Nowego Przemysłu 2015, w którym 19 października 2015, w godz. 9:00- 11:00, weźmie udział Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA Tematem dyskusji będą m.in.: czynniki zmian w światowej energetyce trendy w wykorzystaniu OZE europejska i globalna perspektywa walki ze zmianami klimatu zmiany na rynku energii technologie magazynowania energii ...

Więcej...

7 października 2015, 00:00

Uroczyste otwarcie nowych obiektów przesyłowych zrealizowanych w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska — Litwa
wa 7 października 2015 roku, z udziałem Arkadiusza Bąka — Wiceministra Gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch nowo wybudowanych obiektów infrastruktury przesyłowej: stacji Ełk Bis oraz linii 400 kV Ełk Bis - Łomża. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska —...

Więcej...

23 września 2015, 00:00

Opinia ACER - pierwszy krok w stronę uregulowania kwestii wymiany handlowej w regionie CEE
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ACER w Lublanie, na wniosek Urzędu Regulacji Energetyki, wydała w dniu 23 września opinię ws. zgodności wspólnego obszaru rynkowego Niemcy-Austria z europejskim prawem — Rozporządzeniem 714/EC/2009. Zgodnie z opublikowaną przez ACER Opinią, brak skoordynowanego mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria stanowi naruszenie wspomnianego Rozporządzenia, a tym samym...

Więcej...

17 września 2015, 06:38

Komentarz PSE do publikacji Forum Analiz Energetycznych FAE dotyczących niedoboru mocy w polskim systemie elektroenergetycznym w sierpniu 2015 r.
W odpowiedzi na ostatnie publikacje FAE dotyczące sierpniowej sytuacji niedoboru mocy w systemie poniżej przedstawiamy stanowisko dotyczące sytuacji zaistniałej w KSE oraz działań podejmowanych przez PSE jako Operatora Systemu Przesyłowego. Sytuacja niedoboru mocy w sierpniu 2015 W sierpniu br., na skutek utrzymującej się fali upałów, sytuacji hydrologicznej głównych rzek w kraju i w konsekwencji obniżenia dostępnych zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości na obszarze całego...

Więcej...

11 września 2015, 00:00

Kolejne zadania z Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska — Litwa zostały zrealizowane!
ane! 11 września 2015 roku, z udziałem Pana Jerzego Witolda Pietrewicza — Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ostrołęka, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch obiektów infrastruktury przesyłowej: zmodernizowanej i rozbudowanej SE Ostrołęka oraz nowo wybudowanej SE Stanisławów. Obie...

Więcej...

10 września 2015, 00:00

Usługi redukcji zapotrzebowania jako sposób na poprawę bezpieczeństwa KSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego, 4 września 2015 roku ogłosiły kolejny przetarg na pozyskanie wolumenu usług redukcji zapotrzebowania w wymiarze 200 MW. Usługa polega na ograniczeniu przez wykonawcę poboru energii elektrycznej w każdej godzinie bloku redukcji o z góry zadeklarowany wolumen mocy, który Wykonawca określi w ofercie. Zgodnie z warunkami...

Więcej...

7 września 2015, 12:38

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju
Prezes Zarządu PSE, Pan Henryk Majchrzak będzie uczestnikiem debaty pn. Korytarz Północ — Południe — ku bezpieczeństwu w sektorze energii, integracji Europy i konkurencyjności, która odbędzie się podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Dyskusja będzie poświęcona najważniejszym wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa oraz integracji w sektorze energii, przed którymi stoi Europa....

Więcej...

Strona 21 z 35
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 401 - 420 z 690 rezultatów.