Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

9 września 2010, 00:00

Informacja nt. zmiany daty wejścia w życie Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z niezależną od PSE Operator S.A. zmianą terminu wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie obsługi dokumentów Wymiany Międzysystemowej, tj. przesunięciem tego terminu z 1 października 2010 roku na 1 grudnia 2010 roku, uległ również przesunięciu termin wprowadzenia Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Nowy termin obowiązywania Standardów technicznych WIRE wer. 11.0 został...

Więcej...

4 sierpnia 2010, 13:29

Publikacja algorytmów blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana nowa wersja specyfikacji funkcjonalnej "Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV" ...

Więcej...

18 czerwca 2010, 16:01

PSE Operator S.A. na rzecz zrównoważonego rozwoju
Podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji branży energetycznej z cyklu „Odpowiedzialna energia" zorganizowanej w Warszawie pod patronatem Ministra Gospodarki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. dołączyły do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce”. Deklaracja jest dobrowolnym zobowiązaniem najważniejszych i największych...

Więcej...

31 maja 2010, 00:00

Publikacja wyciągu z Planu Rozwoju
Informujemy, iż został opublikowany wyciąg z Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025.

Więcej...

26 kwietnia 2010, 00:00

Skandynawsko - Polska współpraca nad rynkowymi mechanizmami dostępu uczestników rynku w obu regionach do zdolności przesyłowych SwePol Link
W marcu tego roku polski i szwedzki operator systemu przesyłowego - PSE Operator i Svenska Kraftnät (SvK), podpisali wspólną deklarację o prowadzeniu prac nad wdrożeniem, w możliwie najkrótszym terminie, rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych połączenia stałoprądowego SwePol Link (tj. kabla prądu stałego 600 MW, łączącego systemy Polski i Szwecji). Deklaracja ta została pozytywnie przyjęta przez Regulatorów obu krajów, a podjęte prace są przez nich nadzorowane. Ważnym...

Więcej...

30 marca 2010, 00:00

Umowa na przyłączenie nowych bloków PGE Elektrowni Opole podpisana
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i PGE Elektrownia Opole S.A. podpisały umowę o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. W umowie tej Operator Systemu Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych. Podpisanie umowy przyłączeniowej odbyło się w siedzibie...

Więcej...

22 marca 2010, 00:00

Oświadczenie Rady Nadzorczej z dnia 22 marca 2010 - godz. 19:00
Rada Nadzorcza PSE Operator S.A. informuje, iż Uchwałą nr 8/II/2010 z dnia 22 marca 2010r. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów na stanowiska: 1) Prezesa Zarządu, 2) Członka Zarządu ds. Majątkowych i Finansowych, 3) Członka Zarządu ds. Infrastruktury, 4) Członka Zarządu ds. Procesów Operacyjnych, 5) Członka Zarządu ds. Komunikacji Korporacyjnej Spółki Polskie Sieci...

Więcej...

19 marca 2010, 15:20

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej PSE Operator S.A.
Informujemy, iż w dniu 18 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. p. Jacka Czajkę, p. Grzegorza Barszcz, p. Wojciecha Myśleckiego oraz p. Tadeusza Maćkałę. W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzą: p. Edward Słoma, p. Tomasz Dąbrowski oraz p. Zdzisław Muras.

Więcej...

10 marca 2010, 00:00

Wzorce wniosków o określenie warunków przyłączenia do Krajowej Sieci Przesyłowej
PSE Operator S.A. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw, zamieszczone na stronie internetowej wzorce nowych Wniosków o określenie warunków przyłączenia: (i) instalacji farmy wiatrowej, (ii) wytwórczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci (z wyłączeniem farm wiatrowych), (iii) odbiorczych urządzeń...

Więcej...

22 lutego 2010, 00:00

Grzegorz Błajszczak z PSE Operator otrzymał amerykańską nagrodę Technology Transfer Award
Dr inż. Grzegorz Błajszczak, pracownik Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. otrzymał nagrodę Electric Power Research Institute (EPRI). Wyróżnienie zostało przyznane za prace nad projektem poświęconym identyfikacji obszarów zagrożonych niestabilnością napięciową w wyniku przepływów mocy biernej. Stworzone rozwiązanie będzie mieć kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zasilania i...

Więcej...

30 grudnia 2009, 00:00

Zmiana okien czasowych przesyłania dokumentów DGMB
Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z wejściem w życie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania systemu przesyłowego i zarządzania ograniczeniami systemowymi, określonych w Karcie aktualizacji nr B/10/2009, od dnia 1 stycznia 2010 r. zmianie ulegną okna czasowe przesyłania dokumentów DGMB.Zmiana polega na wydłużeniu procesu pozyskiwania danych...

Więcej...

29 grudnia 2009, 00:00

Taryfa dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2010
Informujemy, że w dniu 23 grudnia 2009 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, wydał decyzję o znakach DTA-4211-67(20)/2009/4988/VI/BT-S zatwierdzającą ustaloną przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. taryfę dla energii elektrycznej na okres do dnia 31 grudnia 2010 r.Decyzja ta została w dniu 23 grudnia 2009 r. opublikowana w Biuletynie URE Nr 106/2009 (789). Ww. decyzja uwzględnia fakt, iż w dniu 17...

Więcej...

17 grudnia 2009, 00:00

PSE Operator przewiduje nieznaczny wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w 2010 roku
Zgodnie ze wstępną prognozą Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. krajowe zużycie energii elektrycznej w 2010 roku wzrośnie co najwyżej o około 1 procent w porównaniu do roku 2009. Prognoza ta zostanie zweryfikowana w kwietniu 2010 roku, kiedy będą znane dane operatywne o produkcji i zużyciu energii elektrycznej w pierwszych trzech miesiącach nowego roku. \"Według analiz PSE Operator spadek krajowego zużycia energii...

Więcej...

24 listopada 2009, 00:00

Informacja na temat organizacji aukcji zdolności przesyłowych od 01.01.2010 r.
Zgodnie z decyzją z 20 spotkania Implementation Group ERGEG, Operatorzy Systemów Przesyłowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zostali zobowiązani do zorganizowania aukcji zdolności przesyłowych w okresie od 1 stycznia 2010 do czasu wprowadzenia nowej metody alokacji Flow Based Allocation (tzw. faza “interim”) w taki sposób, aby kanały komunikacji pomiędzy uczestnikami rynku a Biurem Aukcyjnym CAO oraz pozostałe...

Więcej...

6 października 2009, 00:00

Warsztaty organizowane przez Central Allocation Office GmbH

23 września 2009, 15:20

PSE Operator S.A. i Vattenfall Europe Transmission zbudują trzecie połączenie transgraniczne
Warszawa, 23 września 2009 — Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i niemiecki operator systemu przesyłowego Vattenfall Europe Transmission (VET) podpisali dziś w Brukseli list intencyjny w sprawie powołania spółki celowej odpowiedzialnej za przygotowanie trzeciego połączenia transgranicznego pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec. Połączenie, które ma powstać z inicjatywy rządów Polski i Niemiec, zyskało szerokie...

Więcej...

31 lipca 2009, 00:00

Zaproszenie na warsztaty Central Allocation Office GmbH (CAO)
CAO Central Allocation Office GmbH (CAO) ( www.central-ao.com ), we współpracy z 8 operatorami systemów przesyłowych regionu CEE, zapraszają wszystkich uczestników rynku energii zainteresowanych alokacją zdolności przesyłowych w regionie CEE do udziału w drugich warsztatach. Warsztaty odbędą się 12 sierpnia 2009 r. w Monachium. Poniżej zamieszczamy: zaproszenie formularz rejestracyjny lokalizację...

Więcej...

22 lipca 2009, 00:00

Informacja o wynikach prac Komisji powołanej w PSE Operator w związku z awarią w zachodniej części kraju w dniu 4 lipca br.
Zakończone zostały prace powołanej w PSE Operator Komisji ds. zbadania awarii w zachodniej części krajowego systemu elektroenergetycznego w dniu 4 lipca 2009. W pracach Komisji brali udział przedstawiciele zainteresowanych operatorów systemu dystrybucyjnego tj. ENEA Operator oraz EnergiaPro. Raport Komisji zawiera szczegółowy opis przebiegu awarii, ocenę jej przyczyn, ocenę działania służb dyspozytorskich i eksploatacyjnych oraz listę zidentyfikowanych problemów technicznych...

Więcej...

23 czerwca 2009, 10:03

Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych: Mokre, Wrzosowa, Katowice, Bieruń, Siersza do montażu systemów ochrony technicznej
Ogłoszenie o zamówieniu na \"Przystosowanie ogrodzeń stacji elektroenergetycznych: Mokre, Wrzosowa, Katowice, Bieruń, Siersza do montażu systemów ochrony technicznej\". Dokumenty do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu

Więcej...

10 czerwca 2009, 00:00

Publikacja specyfikacji funkcjonalnej \"Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV\"
kV\" Uprzejmie informujemy, że został opublikowany w ramach standardów budowy stacji elektroenergetycznych zaktualizowany dokument: \"Sposób oznaczeń rozdzielni i jej elementów w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220, 110 kV\". Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

Strona 26 z 32
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 501 - 520 z 623 rezultatów.