Aktualności
RSS (otwiera nowe okno)

10 listopada 2015, 00:00

Prezes PSE wiceprzewodniczącym Walnego Zgromadzenia TSCNET oraz wiceprzewodniczącym Rady Współpracy TSC do 2017 roku
Henryk Majchrzak, prezes zarządu PSE, został wybrany na wiceprzewodniczącego Walnego Zgromadzenia spółki TSCNET Services. Wyboru dokonali członkowie — udziałowcy spółki TSCNET podczas spotkania Walnego Zgromadzenia TSCNET 2 listopada 2015 r. Henryk Majchrzak został jednogłośnie powołany do sprawowania tej funkcji do 31 grudnia 2017 r. 2 listopada br. odbyło się również spotkanie rady współpracy TSC, podczas którego Henryk Majchrzak został jednomyślnie wybrany na...

Więcej...

5 listopada 2015, 00:00

Oświadczenie PSE S.A.
W odniesieniu do publikacji związanych z nagraniem rozmowy Pana Ministra Radosława Sikorskiego z Panem Janem Kulczykiem, dotyczącej połączenia elektroenergetycznego z Ukrainą, PSE S.A. informują, że: Strona ukraińska od wielu lat zabiegała o uruchomienie prac nad „Studium Wykonalności przyłączenia Ukrainy i Mołdawii do obszaru synchronicznego Europy kontynentalnej”...

Więcej...

4 listopada 2015, 00:00

PSE: po stronie polskiej zostało zrealizowane ostatnie zadanie z Projektu budowy mostu Polska- Litwa!
4  listopada 2015 roku PSE SA dokonały odbioru strategicznego i przekazania do eksploatacji linii 400  kV Ełk Bis - granica RP. Jest to ostatni po stronie polskiej element realizowanego projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska-Litwa, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POiIŚ 2007-2013. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

3 listopada 2015, 14:47

PSE SA opracowały Raport o przyczynach wprowadzenia na terenie kraju ograniczeń w dostawach i poborze energii elektrycznej w sierpniu 2015 r.
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), 29 października 2015 r. przekazały Prezesowi URE oraz złożyły w Ministerstwie Gospodarki dokument pn. „Raport zawierający ustalenia dotyczące przyczyn powstałego zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zasadności podjętych działań i zastosowanych środków w celu jego usunięcia, staranności i dbałości operatorów systemu elektroenergetycznego oraz użytkowników...

Więcej...

21 października 2015, 00:00

PSE laureatem wyróżnienia Nowy Impuls 2015
Wyróżnienie Nowy Impuls 2015 za realizację Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa przyznały Polskim Sieciom Energetycznym Redakcje Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł oraz portalu WNP.pl. Nagrodę odebrał Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA podczas Gali wieńczącej pierwszy dzień XII Kongresu Nowego Przemysłu w Warszawie, 19 października 2015 r. Obok PSE SA,...

Więcej...

16 października 2015, 14:58

Henryk Majchrzak weźmie udział w panelu inauguracyjnym Kongresu Nowego Przemysłu 2015
„Czy czeka nas rewolucja w energetyce?” — to tytuł panelu inauguracyjnego Kongresu Nowego Przemysłu 2015, w którym 19 października 2015, w godz. 9:00- 11:00, weźmie udział Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE SA Tematem dyskusji będą m.in.: czynniki zmian w światowej energetyce trendy w wykorzystaniu OZE europejska i globalna perspektywa walki ze zmianami klimatu zmiany na rynku energii technologie magazynowania energii ...

Więcej...

7 października 2015, 00:00

Uroczyste otwarcie nowych obiektów przesyłowych zrealizowanych w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska — Litwa
wa 7 października 2015 roku, z udziałem Arkadiusza Bąka — Wiceministra Gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Ełk Bis, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch nowo wybudowanych obiektów infrastruktury przesyłowej: stacji Ełk Bis oraz linii 400 kV Ełk Bis - Łomża. Obie inwestycje zostały zrealizowane w ramach Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska —...

Więcej...

23 września 2015, 00:00

Opinia ACER - pierwszy krok w stronę uregulowania kwestii wymiany handlowej w regionie CEE
Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki ACER w Lublanie, na wniosek Urzędu Regulacji Energetyki, wydała w dniu 23 września opinię ws. zgodności wspólnego obszaru rynkowego Niemcy-Austria z europejskim prawem — Rozporządzeniem 714/EC/2009. Zgodnie z opublikowaną przez ACER Opinią, brak skoordynowanego mechanizmu alokacji zdolności przesyłowych na granicy Niemcy-Austria stanowi naruszenie wspomnianego Rozporządzenia, a tym samym...

Więcej...

17 września 2015, 06:38

Komentarz PSE do publikacji Forum Analiz Energetycznych FAE dotyczących niedoboru mocy w polskim systemie elektroenergetycznym w sierpniu 2015 r.
W odpowiedzi na ostatnie publikacje FAE dotyczące sierpniowej sytuacji niedoboru mocy w systemie poniżej przedstawiamy stanowisko dotyczące sytuacji zaistniałej w KSE oraz działań podejmowanych przez PSE jako Operatora Systemu Przesyłowego. Sytuacja niedoboru mocy w sierpniu 2015 W sierpniu br., na skutek utrzymującej się fali upałów, sytuacji hydrologicznej głównych rzek w kraju i w konsekwencji obniżenia dostępnych zdolności wytwórczych poniżej niezbędnych wielkości na obszarze całego...

Więcej...

11 września 2015, 00:00

Kolejne zadania z Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska — Litwa zostały zrealizowane!
ane! 11 września 2015 roku, z udziałem Pana Jerzego Witolda Pietrewicza — Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, zarządu PSE oraz przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji, na terenie stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ostrołęka, odbyła się uroczystość przekazania do eksploatacji dwóch obiektów infrastruktury przesyłowej: zmodernizowanej i rozbudowanej SE Ostrołęka oraz nowo wybudowanej SE Stanisławów. Obie...

Więcej...

10 września 2015, 00:00

Usługi redukcji zapotrzebowania jako sposób na poprawę bezpieczeństwa KSE
Polskie Sieci Elektroenergetyczne pełniące na polskim rynku energii rolę Operatora Systemu Przesyłowego, 4 września 2015 roku ogłosiły kolejny przetarg na pozyskanie wolumenu usług redukcji zapotrzebowania w wymiarze 200 MW. Usługa polega na ograniczeniu przez wykonawcę poboru energii elektrycznej w każdej godzinie bloku redukcji o z góry zadeklarowany wolumen mocy, który Wykonawca określi w ofercie. Zgodnie z warunkami...

Więcej...

7 września 2015, 12:38

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju
Prezes Zarządu PSE, Pan Henryk Majchrzak będzie uczestnikiem debaty pn. Korytarz Północ — Południe — ku bezpieczeństwu w sektorze energii, integracji Europy i konkurencyjności, która odbędzie się podczas XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Dyskusja będzie poświęcona najważniejszym wyzwaniom dotyczącym bezpieczeństwa oraz integracji w sektorze energii, przed którymi stoi Europa....

Więcej...

1 września 2015, 00:00

11 września 2015 r. - Uroczyste przekazanie do eksploatacji dwóch, ważnych dla bezpieczeństwa energetycznego obiektów: zmodernizowanej i rozbudowanej stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Ostrołęka oraz nowej stacji 400 kV Stanisławów
Uroczystość z udziałem Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego — oraz Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych, odbędzie się 11 września 2015 r. (piątek) na terenie SE Ostrołęka, zlokalizowanej przy ul. Energetycznej 10, w Ostrołęce. Zarówno rozbudowa i modernizacja SE Ostrołęka, jak i budowa nowej SE Stanisławów, to kolejne inwestycje zrealizowane w ramach strategicznego Projektu budowy połączenia elektroenergetycznego Polska — Litwa. Celem całego Projektu jest połączenie rynku europejskiego oraz rynków energii elektrycznej 9-ciu krajów bałtyckich (w tym Litwy,...

Więcej...

17 sierpnia 2015, 00:00

Informacja dotycząca sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym
Utrzymująca się od początku sierpnia br. na terenie całego kraju fala upałów oraz sytuacja hydrologiczna głównych rzek spowodowały pogorszenie warunków pracy urządzeń wytwórczych, sieci elektroenergetycznych oraz spadek generacji wiatrowej. Pomimo tej sytuacji, do 9 sierpnia system elektroenergetyczny funkcjonował prawidłowo i zgodnie z informacjami posiadanymi przez Operatora Systemu Przesyłowego Elektroenergetycznego...

Więcej...

13 sierpnia 2015, 00:00

Działania podjęte dla poprawy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym
Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałem prezentującym działania jakie zostały podjęte dla poprawy bilansu mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym. Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

12 sierpnia 2015, 00:00

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
1. Co oznaczają stopnie zasilana? Wielkości określające poziomy ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej poprzez ograniczenie poboru mocy, ujęte w planach wprowadzania ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Odbywa się to poprzez ograniczenie poboru mocy określone w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym: 11 stopień zasilania określa, że odbiorca...

Więcej...

11 sierpnia 2015, 00:00

Stanowisko PSE SA do kwestii poruszanych w liście otwartym Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu skierowanym do Pani Premier Ewy Kopacz
OSP zdecydował się na rozwiązanie siłowe, wymuszając wprowadzenie ograniczeń w dostawach dla odbiorców przemysłowych z zaskoczenia, nie dając możliwości wcześniejszego przygotowania się do planowanych redukcji mocy Wystąpiła sytuacja nadzwyczajna (awaryjne wyłączenia dużych jednostek wytwórczych) zagrażająca bezpieczeństwu całego systemu elektroenergetycznego. Konieczne były szybkie i zdecydowane działania ze strony OSP w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii w całym kraju. OSP...

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

Konferencja prasowa dotycząca wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie RP
O godz. 14.00 w siedzibie operatora systemu przesyłowego Polskich Sieciach Elektroenergetycznych w Konstancinie-Jeziornej ul. Warszawska 165 odbędzie się konferencja prasowa dotycząca wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej na terenie RP.Redakcje zainteresowane udziałem proszone są o kontakt pod numerem telefonu (22) 242 19 27 w sprawie akredytacji.

Więcej...

10 sierpnia 2015, 00:00

Operator systemu przesyłowego (OSP) wprowadza ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Ogłoszono 19 i 20 stopień zasilania
W związku z utrzymującą się falą upałów i sytuacją hydrologiczną w kraju wystąpiło obniżenie — poniżej poziomu wymaganego minimum - dostępnych rezerw zdolności wytwórczych, a tym samym nastąpiło zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Głównym powodem są ograniczenia zdolności wytwórczych elektrowni z uwagi na  utrzymujące się, ekstremalne trudności w  chłodzeniu elektrowni z  otwartym obiegiem chłodzenia, ubytki na  pracujących blokach, awaryjne odstawienia i...

Więcej...

7 sierpnia 2015, 00:00

Fala upałów może zagrozić pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego!
Utrzymująca się fala upałów wpływa niekorzystnie na warunki pracy elektrowni i sieci elektroenergetycznej. Niski poziom rzek oraz wysoka temperatura powietrza i wody wykorzystywanej w obiegach chłodzenia powodują powstawanie coraz większych ograniczeń w produkcji energii elektrycznej. Prognozowane na kolejne dni warunki pogodowe nie wskazują na poprawę sytuacji. PSE SA, jako operator systemu przesyłowego, podejmują wszystkie...

Więcej...

Strona 29 z 42
— 20 Pozycji na stronę
Wyświetlanie 561 - 580 z 840 rezultatów.