Aktualności

8 maja 2012, 00:00

nego" Szanowni Państwo, Zapraszamy w dniu 18 maja 2012 roku o godzinie 10.00 do siedziby PSE Operator S.A. w Konstancinie-Jeziorna ul. Warszawska 165, na seminarium pod tytułem „Wpływ pogody kosmicznej i aktywności Słońca na bezpieczeństwo pracy systemu elektroenergetycznego”. Program seminarium: 10.00 - 10.10 - Otwarcie seminarium - Pan Cezary Szwed, Dyrektor Departamentu Rozwoju Systemu PSE Operator S.A. 10.10 - 11.45 - „Zjawiska kształtujące pogodę kosmiczną i...

Więcej...

4 maja 2012, 00:00

Komunikat Operatora Systemu Przesyłowego, informujący o rozpoczęciu procesu konsultacji zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) wynikających z projektu Karty aktualizacji nr CB/3/2012 IRiESP —Bilansowanie systemu i zarządzanie ograniczeniami systemowymi oraz projektu Karty aktualizacji nr CK/1/2012 IRiESP - Warunki korzystania, prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania...

Więcej...

27 kwietnia 2012, 00:00

„Ochrona Teleinformatyczna Infrastruktury Krytycznej” to temat konferencji współorganizowanej przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. Spotkanie odbyło się 26 kwietnia 2012 r. w siedzibie PSE Operator S.A. w Konstancinie- Jeziornie. We współczesnym świecie jednym z najniebezpieczniejszych i niestety niedocenianych zagrożeń, a bardziej powszechnymi niż...

Więcej...

23 kwietnia 2012, 00:00

PSE Operator podpisał z Grupą GDF SUEZ Energia Polska umowę o przyłączenie do sieci przesyłowej planowanych w okolicy Płocka dwóch bloków gazowo — parowych. Bloki o mocy 456 MW każdy zostaną przyłączone do systemu poprzez stację elektroenergetyczną 400/110 kV Płock. Realizacja projektu w sposób istotny przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy systemu elektroenergetycznego oraz niezawodności...

Więcej...

30 marca 2012, 00:00

30 marca 2012 r. w swojej siedzibie, PSE Operator podpisał z PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, umowę o przyłączenie bloku nr 11 w Elektrowni Turów do sieci przesyłowej. Ze strony operatora umowę podpisali: Henryk Majchrzak, prezes zarządu oraz Grzegorz Tomasik, członek zarządu spółki. PGE GiEK reprezentowali: Jacek Kaczorowski, prezes zarządu oraz Tadeusz Witos, wiceprezes zarządu ds. rozwoju. - ...

Więcej...

29 marca 2012, 00:00

PSE Operator S.A. informuje uczestników krajowego rynku energii elektrycznej o planach publicznych konsultacji i warsztatach ENTSO-E dotyczących: projektu Kodeksu Sieci w zakresie przyłączeń odbiorców do sieci (ang. Demand Connection Code) – dalej DCC; projektu Kodeksu Sieci w zakresie bezpieczeństwa pracy systemu (ang. Operational Security Network Code) – dalej OS NC; wizji rozwoju europejskiego systemu przesyłowego do roku 2030 – część przyszłego Europejskiego...

Więcej...

26 marca 2012, 00:00

PSE Operator przygotował wspólnie z operatorami systemu przesyłowego Czech, Węgier i Słowacji raport omawiający zagadnienie definicji obszarów rynkowych jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesem alokacji zdolności transgranicznych. W ostatnich latach systemy przesyłowe Czech, Węgier, Polski i Słowacji doświadczają znaczących przepływów nieplanowych, mających negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracy krajowych systemów przesyłowych i obniżających zdolności wymiany...

Więcej...

8 marca 2012, 00:00

Występująca obecnie sytuacja w zakresie rozliczeń Elektrowni Dolna Odra na rynku energii elektrycznej jest bezpośrednią konsekwencją stosowania w warunkach krajowych modelu rynku miedzianej płyty. Kształtowanie w tym modelu cen energii bez uwzględnienia uwarunkowań technicznych przesyłania mocy powoduje, że w niektórych lokalizacjach systemu wartość energii jest zawyżona a w innych zaniżona w stosunku do faktycznych kosztów jej wytworzenia...

Więcej...

6 marca 2012, 00:00

6 marca 2011 r. podpisany został List Intencyjny w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - granica RP na terenie gmin powiatów: ełckiego i oleckiego. Dokument, w trybie obiegowym, podpisali ze strony władz samorządowych - wszyscy starostowie i wicestarostowie powiatów ełckiego i oleckiego, burmistrz Olecka oraz wójtowie gmin: Ełk i Wieliczki. Inwestora - Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A reprezentuje Grzegorz Tomasik -...

Więcej...

24 lutego 2012, 00:00

a RP 23 lutego 2012 r. w Starostwie Powiatu Suwalskiego nastąpiło uroczyste podpisanie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w zakresie realizacji inwestycji -budowy linii elektroenergetycznej 400kV Ełk - granica RP, będącej częścią "Projektu połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa".Ze strony PSE Operator List podpisał Grzegorz Tomasik - Członek Zarządu Spółki. Ze strony władz lokalnych List sygnowali starostowie i wicestarostowie powiatów sejneńskiego i suwalskiego, prezydent miasta Suwałki...

Więcej...

7 lutego 2012, 12:24

W miniony poniedziałek — 6 lutego 2012 r. o godz. 17.30 wystąpiło maksymalne obciążenie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, które wyniosło 25 777 MW . W 2011 r. maksymalne zapotrzebowanie na moc elektryczną wystąpiło 22 grudnia i wyniosło 24 780 MW, a dotychczasowy roczny szczyt zapotrzebowania na moc wystąpił 26 stycznia 2010 r. — 25 449 MW. Mimo tak dużego obciążenia, wywołanego bardzo...

Więcej...

16 stycznia 2012, 00:00

ądem" Uroczysta gala finałowa, która odbyła się 12 stycznia br. w siedzibie PSE Operator w Konstancinie-Jeziornie, zakończyła VII ogólnopolską edycję konkursów edukacyjnych zorganizowanych w ramach programu „Bezpieczniej z prądem”. Była to największa z dotychczas zorganizowanych uroczystości. Udział w niej wzięło ponad 200 zaproszonych gości. Na uroczystość przybyli...

Więcej...

13 grudnia 2011, 00:00

!!! 9 grudnia br. w siedzibie Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. odbyło się spotkanie Komisji Konkursowej, która wyłoniła zwycięzców i wyróżnionych w ogólnopolskich konkursach dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Konkursy zostały zorganizowane w ramach VII edycji programu edukacyjnego Bezpieczniej z prądem . W tej edycji wzięło udział ponad 8 tys. uczestników.

Więcej...

12 grudnia 2011, 00:00

PSE Operator S.A. jako Biuro Przetargów przeprowadził w dniach 5 grudnia 2011 r. — 12 grudnia 2011 r. jednostronny przetarg kwartalny na zdolności przesyłowe połączenia PSEO i NEK UKRENERGO na okres rezerwacji od 1 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r. Przetarg został otwarty dla Uczestników w dniu 5 grudnia 2011 r. W przetargu na I kwartał 2012 r. PSE Operator S.A. udostępnił zdolności przesyłowe w kierunku UKRENERGO - PSEO w wysokości 220 MW. W dniu 12 grudnia 2011 r. o godz. 12:00 Biuro Przetargów zakończyło proces...

Więcej...

9 grudnia 2011, 00:00

ia 2011 r. W związku z publikacją w Spiegel Online z dnia 4.12.2011 r. informacji o planach polskiego operatora systemu przesyłowego mogących skutkować zagrożeniem dla niemieckiej energetyki odnawialnej, PSE Operator oświadcza, że instalacja przesuwników fazowych na granicy polsko-niemieckiej w żadnym zakresie nie jest skierowana przeciwko rozwojowi energetyki odnawialnej w Niemczech. Wręcz przeciwnie, będzie ona wspierać bezpieczną realizację przepływów energii z tych źródeł....

Więcej...

30 listopada 2011, 10:33

Zapraszamy do wypełnienia ankiety określającej zainteresowanie odbiorców i przedsiębiorstw obrotu aktywnym udziałem w Rynku Bilansującym oraz udziałem w programach przeciwawaryjnych. Dokumenty do pobrania: Ankieta (pdf) ...

Więcej...

22 listopada 2011, 00:00

lsce" PSE Operator wyraża podziękowania wszystkim uczestnikom seminarium, które odbyło się w naszej siedzibie w dniu 16 listopada 2011 roku. W szczególności dziękujemy za uwagi, komentarze i propozycje, które przyczynią się do wypracowania dobrych i skutecznych rozwiązań pozwalających odbiorcom i przedsiębiorstwom obrotu na składanie na rynku bilansującym ofert redukcji obciążenia. Załączamy prezentacje, które zostały przedstawione podczas...

Więcej...

4 listopada 2011, 00:00

nych" PSE Operator S.A. uprzejmie informuje, że w zakładce dokumenty zostały zamieszczone odpowiedzi na pytania dotyczące uściślenia wymagań określonych w "Wytycznych odnośnie zasad oceny stanu technicznego stacji i linii elektroenergetycznych". Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

28 października 2011, 00:00

ENTSO-E zaprasza na warsztaty regionalne na temat stanu przygotowań do następnej edycji Dziesięcioletniego Planu Rozwoju Sieci Przesyłowej (TYNDP) i Regionalnych Planów Inwestycyjnych 2012 (RgIP 2012), które odbędą się w okresie od 29 listopada do 15 grudnia 2011 roku. Dokumenty te mają być opublikowane w czerwcu 2012 roku. Warsztaty będą koncentrować się na zaprezentowaniu metodyki tworzenia TYNDP i RgIP 2012 oraz wstępnych wyników analiz przeprowadzonych na poziomie regionalnym. Celem tych...

Więcej...

28 października 2011, 00:00

PSE Operator S.A. w ramach projektu Smart Grid realizuje zadanie, którego celem jest ocena możliwości i zasadności wdrożenia na rynku bilansującym zmian, umożliwiających odbiorcom aktywny udział w bilansowaniu zasobów systemu na rynku bilansującym, poprzez składanie ofert redukcji obciążenia. Zgodnie z opracowaną koncepcją wprowadzenia tych zmian, konieczna jest ocena zainteresowania dużych odbiorców i spółek obrotu proponowanymi rozwiązaniami. W związku z tym PSE...

Więcej...