Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Aktualności

1 września 2022, 09:27

W postępowaniu przetargowym na wykonanie CSIRE oferty ostateczne złożyły dwa konsorcja wykonawców. Zamówienie obejmuje prace projektowe i wdrożeniowe, oprogramowanie, platformę sprzętową, prawo opcji i usługi utrzymywania systemu. Otwarcie ofert nastąpiło 31.08.2022 r. Wykonawca 1: Lider Konsorcjum CGI Information Systems and Management Consultants (Polska) Sp. z o.o., ul....

Więcej...

22 sierpnia 2022, 09:47

ACER 1 w dniu 18 lipca 2022 r. wydała decyzję nr 9/2022 zatwierdzającą zmianę wymagań dotyczących wspólnej platformy alokacji oraz metody podziału kosztów ustanowienia, rozwoju i obsługi wspólnej platformy alokacji 2 . PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji 3 . Podstawa prawna Art. 5 ust. 2 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki Art. 4 ust. 6 lit. c) i f), art. 4 ust. 12, art. 49...

Więcej...

17 sierpnia 2022, 15:19

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. with its registered office in Konstancin-Jeziorna, acting as the operator within the Act of 8 December 2017 on Capacity Market (i.e. Journal of Laws of 2021, item 1854, hereinafter referred to as the "Act"), according to Section 5.2.2.3 of the Capacity Market Rules, announces: start date and time of the pre-auction for the main auction for delivery...

Więcej...

17 sierpnia 2022, 15:13

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Konstancinie-Jeziornie, pełniące rolę operatora w rozumieniu ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o rynku mocy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1854, dalej „ustawa”), realizując postanowienia pkt. 5.2.2.3. Regulaminu Rynku Mocy, ogłaszają: datę i godzinę rozpoczęcia aukcji wstępnej do aukcji głównej na rok dostaw 2027 dla strefy, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt...

Więcej...

5 sierpnia 2022, 10:47

Realizując postanowienia pkt. 3.2.1 regulaminu rynku mocy, PSE S.A. opublikowały szczegółowy harmonogram certyfikacji do aukcji głównej na rok dostaw 2027. Wnioski o certyfikację do aukcji będzie można składać w terminie 8 - 21 września 2022 r. włącznie. Szczegółowy harmonogram dostępny jest w zakładce „Certyfikacja do aukcji” .

Więcej...

29 lipca 2022, 14:53

ACER 1 wydał decyzję nr 10/2022 z dnia 18 lipca 2022 r. zatwierdzającą zmianę metody podziału dochodu z ograniczeń uzyskanego w ramach długoterminowej alokacji zdolności. 2 PSE S.A. niniejszym publikują treść ww. decyzji. 3 Podstawa prawna: 1. Art. 5 ust.2 Rozporządzenia (UE) 2019/942 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiające Agencję Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki (ACER) 2. Art. 4 ust.5, art. 4 ust. 6 lit. 3),...

Więcej...

28 lipca 2022, 14:08

W związku z aktualizacją Standardowej Specyfikacji Funkcjonalnej pn.: „Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć”, zwracamy się do wszystkich zainteresowanych o zgłaszanie ewentualnych uwag do przedmiotowych dokumentów. Standardowa Specyfikacja Funkcjonalna „ Stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć ” zawiera podstawowe wymagania techniczne, które powinny spełniać stacje elektroenergetyczne z rozdzielniami o napięciu...

Więcej...

25 lipca 2022, 10:44

W dniu 17 grudnia 2021 r. PSE S.A., wystąpiły do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: Prezes URE) z wnioskami o udzielenie odstępstw od wymogów terminów, w jakim OSP ma korzystać z: europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy częstotliwości z aktywacją nieautomatyczną (dalej: odstępstwo mFRR ) oraz europejskiej platformy wymiany energii bilansującej z rezerw odbudowy...

Więcej...

22 lipca 2022, 08:58

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. rozwijają program dostaw inwestorskich, w ramach którego zakupiona zostanie aparatura i urządzenia niezbędne do rozbudowy i eksploatacji sieci przesyłowej najwyższych napięć. Spółka prowadzi lub przygotowuje w tym celu aż 25 postępowań przetargowych, w ramach których planuje wydać około 2,7 mld zł. W maju i czerwcu br. PSE S.A. ogłosiły trzy przetargi o łącznej wartości ponad...

Więcej...

19 lipca 2022, 08:55

Publikujemy kolejną aktualizację Planu wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii, który umożliwia uczestnikom rynku energii zaplanowanie ich działań związanych z wdrożeniem CSIRE. Dokument, aktualizowany w miarę postępu prac nad wdrożeniem CSIRE oraz zmian prawnych, dostępny jest tutaj.

Więcej...

14 lipca 2022, 15:13

Komitet Standaryzacyjny PSE S.A. zatwierdził do stosowania zaktualizowane Standardy Techniczne. Agregaty prądotwórcze (nr kodowy: PSE-ST.Agregat/2022) Specyfikacja zawiera wymagania techniczne, które muszą spełniać agregaty prądotwórcze stacjonarne zasilające urządzenia potrzeb własnych stacji elektroenergetycznych. Standard ten zastępuje dotychczasową wersję o nr...

Więcej...

13 lipca 2022, 12:19

Lato to czas ekstremalnych zjawisk pogodowych – huraganowych wiatrów i burz. W takiej sytuacji osoby spędzające czas w sąsiedztwie linii najwyższych napięć powinny zachować szczególną ostrożność. Dotyczy to zwłaszcza para- i motolotniarzy oraz osób organizujących biwaki i pikniki w pobliżu linii. Tylko w czerwcu doszło do dwóch niebezpiecznych incydentów – na linii...

Więcej...

8 lipca 2022, 10:31

W postępowaniu przetargowym na wykonanie CSIRE zakończył się etap negocjacji. Do złożenia ofert ostatecznych zastali zaproszeni czterej wykonawcy. Planowany termin otwarcia ofert wyznaczono na 12.08.2022 r. Wykonawca 1: Lider Konsorcjum: Atende S.A., Plac Konesera 10a, 03-736 Warszawa Atende Industries sp. z o.o. ul. Ostrobramska 86, 04-163 Warszawa A2 Customer Care sp. z o.o. ul....

Więcej...

7 lipca 2022, 13:08

6 lipca 2022 r. Biuro Monitorowania Rynku Bilansującego w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. przyjęło zaktualizowaną wersję strategii monitorowania RB w celu identyfikacji podejrzeń Naruszeń REMIT. Aktualizacja strategii wprowadza m.in. monitorowanie bieżące dwóch nowych obszarów: Monitorowanie dot. procesów zgłaszania remontów Jednostek Wytwórczych w perspektywie...

Więcej...

6 lipca 2022, 14:24

PSE, pełniące funkcję Operatora Informacji Rynku Energii (OIRE), podpisały umowę na wykonanie usługi migracji danych do Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE). Wykonawca - Asseco Poland S.A. - przygotuje dane niezbędne do uruchomienia CSIRE. OIRE jest odpowiedzialny za uruchomienie CSIRE od 1 lipca 2024 r. Aby było to możliwe konieczna jest migracja danych pochodzących od kilkuset...

Więcej...

6 lipca 2022, 11:29

Polskie Sieci Elektroenergetyczne zajęły pierwsze miejsce w kategorii „energetyka, paliwa, wydobycie” w XVI Rankingu Odpowiedzialnych Firm. W klasyfikacji generalnej operator systemu przesyłowego zajął piąte miejsce na ponad 70 firm, uzyskując 90 punktów na 100 możliwych. Ranking Odpowiedzialnych Firm to prestiżowe zestawienie, które powstaje w oparciu o ocenę jakości systemu...

Więcej...

4 lipca 2022, 15:21

OIRE zaktualizowało model migracji danych inicjalnych (wersja 3.0), które Uczestnicy Rynku mają obowiązek dostarczyć do CSIRE. Zmianie uległa forma publikacji. Opis modelu znajduje się w dokumencie Model danych migracji (30.06.2022) , natomiast szczegółowe informacje dotyczące atrybutów wymaganych w procesie migracji znajdują się w pliku Zakres Danych Migracji CSIRE 3.0...

Więcej...

30 czerwca 2022, 10:11

Interesujesz się sektorem energetycznym? Chcesz zdobyć unikalną wiedzę i doświadczenie, dowiedzieć się jak wygląda praca w dużych firmach energetycznych oraz Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a także zyskać perspektywę interesującej pracy sektorze energetycznym? Weź udział w programie stażowym „Energia dla Przyszłości” (VII edycja) organizowanym przez Ministerstwo Klimatu...

Więcej...

14 czerwca 2022, 12:14

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. podpisały dotychczas pięć umów na świadczenie usługi IRP do 31.03.2022 r. Wykonawcy - CMC Poland Sp. z o.o., Enel X Polska Sp. z o.o., Enspirion Sp. z o.o., Lerta JRM Sp. z o.o. oraz Tauron Sprzedaż Sp. z o.o. - zostali wybrani w drodze nowego modelu kontraktowania usługi. Zainteresowane firmy nadal mogą składać wnioski o zawarcie umowy. IRP to jedna z usług w ramach tzw. Demand Side Response (DSR), czyli zarządzania...

Więcej...

8 czerwca 2022, 17:08

Od środy 8 czerwca w regionie CORE funkcjonuje mechanizm jednolitego łączenia rynków energii elektrycznej wykorzystujący metodę optymalizującą dostępne zdolność przesyłowe opartą na fizycznych rozpływach energii (flow-based). Dzięki temu handel energią elektryczną będzie bardziej efektywny, stąd lepiej odpowie na wyzwania transformacji energetycznej. W przygotowania do uruchomienia CORE...

Więcej...