Aktualności

31 stycznia 2011, 00:00

W dniu 28 stycznia 2011 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, powołało Panią Marzenę Myszkowską, Pana Kazimierza Franciszka Kułagę oraz Pana Grzegorza Tomasika na Członków Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A.. Aktualny skład Zarządu III kadencji:

Więcej...

13 stycznia 2011, 00:00

Dnia 13 stycznia 2011 roku w siedzibie PSE Operator S.A. nastąpiło uroczyste podpisanie Umowy o świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej przez PSE Operator S.A. i PGE Dystrybucja S.A. W chwili obecnej umowa ta jest największą umową przychodową PSE Operator S.A. Podpisanie dokumentu jest konsekwencją połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.S.H., ośmiu Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o., PGE...

Więcej...

4 stycznia 2011, 00:00

Pogrzeb zmarłej w dniu 2 stycznia Pani Prezes Stefanii Kasprzyk rozpocznie się w środę 12 stycznia na cmentarzu komunalnym w Poznaniu - Miłostowie o godzinie 12:45 .

Więcej...

3 stycznia 2011, 13:14

Jutro o godz. 8:00 w Parafii Św. Elżbiety w Powsinie (ul. Przyczółkowa 29) odbędzie się Msza Święta w intencji zmarłej w dniu 2 stycznia 2011r. Pani Prezes Stefanii Kasprzyk. Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w Nabożeństwie.

Więcej...

2 stycznia 2011, 00:00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 2 stycznia 2011 roku zmarła Pani Stefania Kasprzyk Prezes, Dyrektor wieloletni Pracownik PSE Operator S.A. Była wspaniałym Człowiekiem, Przełożonym, Przyjacielem i Koleżanką. Całym swoim życiem zawodowym i postawą zasługiwała na wielki szacunek i uznanie nas wszystkich. To wielka strata dla całej branży elektroenergetycznej i wszystkich...

Więcej...

30 listopada 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z uruchomieniem 1 grudnia 2010 r. rynku dnia bieżącego wymiany międzysystemowej, w tym mechanizmu udostępniania zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej, Biuro Alokacji zdolności przesyłowych rozpoczęło procedurę rejestracji użytkowników.Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Alokacji zdolności przesyłowych .

Więcej...

24 listopada 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że CAO rozpoczyna rejestrację uczestników aukcji rocznej w dniu 24.11.2010 r. Zdolności przesyłowe oferowane przez operatorów systemów przesyłowych w aukcji rocznej 2011 będą opublikowane w dniu 30.11.2010. Oferty w aukcji rocznej będą przyjmowane do 07.12.2010 r. do godz. 12:00. Wyniki aukcji rocznej będą opublikowane w dniu 08.12.2010 r. o godz. 15:00. Zdolności przesyłowe oferowane w aukcji miesięcznej na styczeń 2011 r. będą opublikowane 09.12.2010 r. Oferty w aukcji miesięcznej na styczeń będą...

Więcej...

5 listopada 2010, 00:00

4 listopada przedstawiciele PSE Operator S.A. uczestniczyli na zaproszenie mieszkańców wsi Szczodre (gm. Długołęka) w spotkaniu dotyczącym trasy i uwarunkowań technicznych linii 400 kV Pasikurowice — Wrocław. Linia ta jest częścią budowanego pierścienia energetycznego metropolii wrocławskiej. Wybudowane zostało już 19 spośród 45 kilometrów całej trasy, od stacji Pasikurowice do Odry. Linia 400 kV na słupach rurowych...

Więcej...

26 października 2010, 15:07

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 25 października 2010r. obowiązki rzecznika prasowego Spółki pełni Dyrektor Biura Komunikacji Korporacyjnej p. Piotr Uhma. Zainteresowane redakcje zapraszamy do kontaktu telefonicznego (tel. 022 242 19 24) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej piotr.uhma@pse-operator.pl

Więcej...

15 października 2010, 15:18

W dniu 14 października 2010 roku, decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, Pani Prezes Stefania Kasprzyk została odwołana ze składu Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. z dniem 15 października 2010 roku. Ze składu Zarządu odwołany został również p. Wiceprezes Ryszard Pacławski. Jednocześnie NWZ powołało p. Henryka Majchrzaka na Prezesa Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A..

Więcej...

9 września 2010, 00:00

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że w związku z niezależną od PSE Operator S.A. zmianą terminu wprowadzenia nowych rozwiązań w zakresie obsługi dokumentów Wymiany Międzysystemowej, tj. przesunięciem tego terminu z 1 października 2010 roku na 1 grudnia 2010 roku, uległ również przesunięciu termin wprowadzenia Standardów technicznych systemu WIRE wer. 11.0. Nowy termin obowiązywania Standardów technicznych WIRE wer. 11.0 został...

Więcej...

4 sierpnia 2010, 13:29

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że została opublikowana nowa wersja specyfikacji funkcjonalnej "Algorytmy blokad łączeniowych w stacjach elektroenergetycznych 750, 400, 220 i 110 kV" ...

Więcej...

18 czerwca 2010, 16:01

Podczas drugiej ogólnopolskiej konferencji branży energetycznej z cyklu „Odpowiedzialna energia" zorganizowanej w Warszawie pod patronatem Ministra Gospodarki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. dołączyły do grona sygnatariuszy „Deklaracji w sprawie zrównoważonego rozwoju w branży energetycznej w Polsce”. Deklaracja jest dobrowolnym zobowiązaniem najważniejszych i największych...

Więcej...

31 maja 2010, 00:00

Informujemy, iż został opublikowany wyciąg z Planu Rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na energię elektryczną na lata 2010 - 2025.

Więcej...

26 kwietnia 2010, 00:00

W marcu tego roku polski i szwedzki operator systemu przesyłowego - PSE Operator i Svenska Kraftnät (SvK), podpisali wspólną deklarację o prowadzeniu prac nad wdrożeniem, w możliwie najkrótszym terminie, rynkowych mechanizmów udostępniania zdolności przesyłowych połączenia stałoprądowego SwePol Link (tj. kabla prądu stałego 600 MW, łączącego systemy Polski i Szwecji). Deklaracja ta została pozytywnie przyjęta przez Regulatorów obu krajów, a podjęte prace są przez nich nadzorowane. Ważnym...

Więcej...

30 marca 2010, 00:00

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. i PGE Elektrownia Opole S.A. podpisały umowę o przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE) dwóch nowych bloków w Elektrowni Opole. W umowie tej Operator Systemu Przesyłowego zobowiązał się do poczynienia niezbędnych inwestycji, mających zapewnić wyprowadzenie mocy z nowych źródeł wytwórczych. Podpisanie umowy przyłączeniowej odbyło się w siedzibie...

Więcej...

22 marca 2010, 00:00

Rada Nadzorcza PSE Operator S.A. informuje, iż Uchwałą nr 8/II/2010 z dnia 22 marca 2010r. podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego bez wyłaniania kandydatów na stanowiska: 1) Prezesa Zarządu, 2) Członka Zarządu ds. Majątkowych i Finansowych, 3) Członka Zarządu ds. Infrastruktury, 4) Członka Zarządu ds. Procesów Operacyjnych, 5) Członka Zarządu ds. Komunikacji Korporacyjnej Spółki Polskie Sieci...

Więcej...

19 marca 2010, 15:20

Informujemy, iż w dniu 18 marca 2010 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołało ze składu Rady Nadzorczej PSE Operator S.A. p. Jacka Czajkę, p. Grzegorza Barszcz, p. Wojciecha Myśleckiego oraz p. Tadeusza Maćkałę. W skład obecnej Rady Nadzorczej wchodzą: p. Edward Słoma, p. Tomasz Dąbrowski oraz p. Zdzisław Muras.

Więcej...

10 marca 2010, 00:00

PSE Operator S.A. uprzejmie informuje, że w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz o zmianie innych ustaw, zamieszczone na stronie internetowej wzorce nowych Wniosków o określenie warunków przyłączenia: (i) instalacji farmy wiatrowej, (ii) wytwórczych urządzeń energetycznych, instalacji lub sieci (z wyłączeniem farm wiatrowych), (iii) odbiorczych urządzeń...

Więcej...

22 lutego 2010, 00:00

Dr inż. Grzegorz Błajszczak, pracownik Departament Innowacji i Funduszy Pomocowych Polskich Sieci Elektroenergetycznych Operator S.A. otrzymał nagrodę Electric Power Research Institute (EPRI). Wyróżnienie zostało przyznane za prace nad projektem poświęconym identyfikacji obszarów zagrożonych niestabilnością napięciową w wyniku przepływów mocy biernej. Stworzone rozwiązanie będzie mieć kluczowe znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa zasilania i...

Więcej...