Zastosowanie podejścia projektowego we wdrażaniu zmian w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego

Zastosowanie podejścia projektowego we wdrażaniu zmian w procesie jednolitego łączenia rynków dnia następnego

Niniejsza praca ma na celu zaprezentowanie praktycznego podejścia projektowego do wdrażania zmian w procesie jednolitego łączenia rynku dnia następnego. Ze względu na zakres geograficzny, znaczenie dla rynku energii elektrycznej oraz liczbę interesariuszy, zmiany w procesie operacyjnym muszą być realizowane z wysoką starannością, umożliwiając szerokie konsultacje oraz pozwalając uczestnikom rynku dostosować się do nowych realiów. Dodatkowo wymuszona przez regulatorów transparentność procesu nakazuje opublikowanie przyjętych zasad zarządzania zmianą co pozwala na przedstawienie ich w pracy naukowej jako przykładu zarządzania w wysoce złożonym, współzależnym środowisku projektowym.

 


Przebieg awarii na stacji Elektroenergetycznej Rogowiec 17 maja 2021 r.

Przebieg awarii na stacji Elektroenergetycznej Rogowiec 17 maja 2021 r.

Materiał został opracowany na podstawie ustaleń wewnętrznej Komisji Badania Zakłócenia w PSE i ma charakter informacyjny.

 


Rynek i system elektroenergetyczny 2030 - prezentacja

Rynek i system elektroenergetyczny 2030 - prezentacja

Jak powinien zmienić się rynek energii elektrycznej, by wspierać bilansowanie zasobów systemu? Ile OZE "zmieści się" w systemie? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące przyszłości systemu elektroenergetycznego można znaleźć w prezentacji prezesa PSE Eryka Kłossowskiego.

Prezentacja została przygotowana na potrzeby zorganizowanej przez Forum Energii konferencji "Energetyka 2030. Nowa energia do zmian", która odbyła się 7 grudnia 2020 roku.

 


Digitalizacja rynku energii elektrycznej

Digitalizacja rynku energii elektrycznej

Już wkrótce PSE będą zarządzać i administrować centralnym systemem informacji rynku energii, na potrzeby realizacji procesów rynku energii oraz wymiany informacji pomiędzy użytkownikami systemu elektroenergetycznego. W artykule przedstawiono cele funkcjonowania CSIRE, opisano sposób jego funkcjonowania oraz kluczowe elementy systemu. Artykuł po raz pierwszy ukazał się w czasopiśmie „Energetyka Cieplna i Zawodowa” nr 3/21 (783).


Usuwanie kolizji z liniami najwyższych napięć

Usuwanie kolizji z liniami najwyższych napięć

Do przesyłu energii elektrycznej wykorzystywane są linie najwyższych napięć (NN). Zarządzają nimi Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., pełniące obowiązki operatora systemu przesyłowego na terytorium całego kraju. Linie NN muszą znajdować się w odpowiedniej odległości poziomej i pionowej od innych obiektów. Jeżeli w pobliżu istniejącej linii ma powstać nowa infrastruktura, może dojść do kolizji. W artykule przedstawiono, na jakich zasadach są one usuwane.