Publikacje

Napełniamy Polskę mocą! Pierwszy Raport wpływu PSE 6,81 mld zł wygenerowanej łącznie wartości dodanej dla polskiej gospodarki, 1,31 mld zł podatków odprowadzonych do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz 15,63 tys. utrzymanych miejsc pracy w gospodarce w 2017 roku - to wkład Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozwój Polski i jej regionów, przedstawiony w...

Więcej...

ELEKTROENERGETYKA - współczesność i rozwój nr 1(15) | 2016 ELEKTROENERGETYKA - współczesność i rozwój nr 1(16) | 2017 ELEKTROENERGETYKA - współczesność i rozwój nr 2(17) | 2017 ELEKTROENERGETYKA - współczesność i rozwój nr 1(18) | 2018 ELEKTROENERGETYKA - współczesność i rozwój nr 2(19) | 2018

Więcej...

Dokumenty do pobrania: ...

Więcej...

Dokumenty do pobrania: Europejski rynek energii elektrycznej - diagnoza

Więcej...

Dokumenty do pobrania: Rynek energii elektrycznej w UE: dobry, zły i brzydki

Więcej...