Powrót

Raporty społeczne

Raporty społeczne

Napełniamy Polskę mocą! Pierwszy Raport wpływu PSE

6,81 mld zł wygenerowanej łącznie wartości dodanej dla polskiej gospodarki, 1,31 mld zł podatków odprowadzonych do budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego oraz 15,63 tys. utrzymanych miejsc pracy w gospodarce w 2017 roku - to wkład Polskich Sieci Elektroenergetycznych w rozwój Polski i jej regionów, przedstawiony w opublikowanym Raporcie wpływu spółki.

Już od 5 lat PSE publikują raporty społecznej odpowiedzialności, korzystając z najlepszych światowych praktyk i  standardów. Z roku na rok podnoszą sobie poprzeczkę - zarówno jeżeli chodzi o jakość informacji, jak i sposób ich przedstawienia. Teraz operator systemu przesyłowego po raz pierwszy zaprezentował raport wpływu, w którym w sposób zintegrowany przedstawił dane finansowe i niefinansowe za 2017 rok. Dokument ma formę strony internetowej o bardzo nowoczesnej, interaktywnej formie.

W najnowszym Raporcie, podobnie jak we wszystkich dotychczas wydanych publikacjach, w kompleksowy sposób przedstawiono wpływ spółki na system elektroenergetyczny i krajową gospodarkę, środowisko oraz społeczeństwo. Dodatkowo w tegorocznym wydaniu postanowiono zmierzyć ten wpływ i pokazać jego skalę. W tym celu skorzystano z metodyki Deloitte modelu Wassily'ego Leontiefa, nazywanego też modelem przepływów międzygałęziowych lub modelem Input-Output.

Interaktywny raport spółki został udostępniony pod adresem online: http://raport.pse.pl

 


 

Zintegrowany raport PSE – W trosce o bezpieczeństwo przyszłych pokoleń

Raport zintegrowany za 2016 rok jest trzecim z kolei raportem społecznym PSE, ale pierwszym w historii spółki łączącym sprawozdanie z działań w obszarze zrównoważonego rozwoju z danymi finansowymi. Przedstawia on nową strategię spółki i realizowane, kluczowe, inicjatywy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), jako operator systemu przesyłowego, odpowiadają za bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do wszystkich regionów Polski. Tym samym wpływają na rozwój gospodarczy i społeczny naszego kraju – na bezpieczeństwo przyszłych pokoleń.

Wartością dodaną raportu jest wypracowany model tworzenia wartości PSE, który został oparty na trzech obszarach: Rynek, Infrastruktura i Inwestycje oraz Ludzie i Relacje.

Przygotowując sprawozdanie pozafinansowe kierowano się wytycznymi Międzynarodowej Rady Raportowania Zintegrowanego (The International Integrated Reporting Council) oraz Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards).

Raport został opublikowany w formie interaktywnej. Co ważne, dodatkowo zawiera on filmy edukacyjne, które pozwalają lepiej zrozumieć misyjną rolę PSE jako strażnika bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Interaktywny raport spółki, dostępny jest pod adresem: http://raport2016.pse.pl

„Patrzymy w przyszłość” to idea przewodnia drugiego Raportu Zrównoważonego Rozwoju PSE. Jest ona obecna w każdym z pięciu wyeksponowanych w raporcie filarów strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju: Gwarant bezpieczeństwa energetycznego, Przykładny inwestor, Odpowiedzialny pracodawca, Wiarygodny Partner oraz Ekspert w branży.

Publikacja oddaje pełen obraz aktywności PSE, wynikających z realizowanej Strategii Spółki na rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Raport przygotowany został również w oparciu o uznane, międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative G.4 (GRI G4) oraz poddany zewnętrznej weryfikacji przez niezależnego audytora.

Zapraszamy do obejrzenia animacji na temat opublikowanego Raportu Zrównoważonego Rozwoju PSE - „Patrzymy w przyszłość”

Pierwszy Raport Zrównoważonego Rozwoju PSE przygotowany został w oparciu o uznane międzynarodowe standardy raportowania Global Reporting Initiative G.4 (GRI G4). Dokument w sposób kompleksowy przedstawia sposób działania firmy oraz jej wpływ na gospodarkę, społeczeństwo i środowisko naturalne. Raport otrzymał znak „Materiality Matters Check” potwierdzający jego rzetelność i zgodność z wytycznymi GRI.