Budowa linii Czarna - Polkowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym

Projekt „Budowa linii Czarna - Polkowice wraz z rozbudową stacji w tym ciągu liniowym” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Dofinansowanie:

Umowa o dofinansowanie została podpisana z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym w dniu 28 grudniu 2018 r.

Kwota dofinansowania przyznana w ramach umowy o dofinansowanie to ok. 75,8 mln zł.

Łączna wartość inwestycji szacowana jest na ok.  304,4 mln zł brutto.

 

Cel:

Calem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego południowo-zachodniej Polski, dzięki budowie linii 400 kV Czarna – Polkowice oraz rozbudowie stacji elektroenergetycznej Polkowice, co spowoduje wzmocnienie zasilania zarówno sieci przesyłowej 220 kV, jak i dystrybucyjnej 110 kV. Na wzrost bezpieczeństwa wpłynie również rozbudowa w zakresie rozdzielni 400 kV stacji Czarna, dając możliwość przesyłu mocy do stacji Polkowice i Żukowice z innych elektrowni (Bełchatów, Opole), a także od naszych zachodnich sąsiadów.

 

Efekty:

W ramach projektu budowana jest  dwutorowa linia 400 kV Czarna – Polkowice. Długość nowobudowanej linii to około 23,35 km.

Ponadto rozbudowana jest stacja 400/110 kV Czarna, w ramach której prowadzone są prace w zakresie rozdzielni 400 kV, rozdzielni 110 kV, a także w zakresie stanowisk autotransformatorów.

Dodatkowo rozbudowana jest stacja 220/110 kV Polkowice, w ramach której realizowane są prace w zakresie rozdzielni 400 kV, rozdzielni 220 kV oraz rozdzielni 110 kV, a także w zakresie stanowisk autotransformatorów. 

Projekt realizowany jest na terenie województwa dolnośląskiego.