Informacje o Centralnej Jednostce Inwestycyjnej

Od 1 maja 2017 r. rozpoczęła działalność Centralna Jednostka Inwestycyjna (CJI) w ramach struktury PSE S.A.

Centralna Jednostka Inwestycyjna została powołana celem realizacji procesu inwestycyjnego w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego zgodnie z nowym Modelem Realizacji Inwestycji.

Do podstawowych funkcji Centralnej Jednostki Inwestycyjnej należą:

 1. Wsparcie działań w zakresie budowy i realizacji Portfela programów i projektów inwestycyjnych,
 2. Realizacja Portfela programów i projektów inwestycyjnych w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji majątku sieciowego,
 3. Opracowanie i nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej dla realizowanych projektów inwestycyjnych,
 4. Realizacja procesu formalno-prawnego w zakresie uzyskiwania pozwoleń, decyzji oraz zgód administracyjnych,
 5. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej projektów inwestycyjnych oraz przeprowadzanie postępowań przetargowych,
 6. Prowadzenie działań w obszarze komunikacji społecznej dotyczących inwestycji, na etapie projektowania i realizacji,
 7. Zarządzanie pracami wykonawców i podwykonawców projektów inwestycyjnych,
 8. Przeprowadzanie odbiorów realizowanych inwestycji i rozliczanie projektów inwestycyjnych,
 9. Koordynacja formalno-prawna działań prowadzonych w ramach realizacji projektów inwestycyjnych,
 10. Zarządzanie, koordynacja i doskonalenie metodycznego zarządzania procesem inwestycyjnym,
 11. Zapewnienie wsparcia dla Komitetu Inwestycyjnego, w tym w zakresie przygotowania materiałów decyzyjnych i sprawozdania z monitoringu realizacji Portfela projektów inwestycyjnych,
 12. Wyznaczanie standardów formalno-organizacyjnych dla procesu inwestycyjnego.

Doświadczenie

Centralna Jednostka Inwestycyjna posiada bogate doświadczenie potwierdzone realizacją licznych projektów dla Operatora Krajowego Systemu przesyłowego (PSE S.A.), rozwiązań eksperckich z energetyki dla krajowych operatorów dystrybucyjnych a także dla producentów energii elektrycznej (elektrownie i elektrociepłownie) realizując swoje zadania pod marką PSE Inwestycje S.A. do dnia 30 kwietnia 2017 r.

Centralna Jednostka Inwestycyjna pełni rolę strategicznego wsparcia w zakresie przygotowania i zarządzania procesem inwestycyjnym dla PSE S.A. Zdobyło bogate doświadczenie w zapewnieniu sprawnej realizacji zadań w kluczowych obszarach działalności (patrz zakładka realizowane inwestycje).

Centralna Jednostka Inwestycyjna posiada w swoich zasobach kadrę inżynierską (tzw. Biuro Projektów) które przez kilkanaście lat wspierało Właściciela w pracach planistycznych związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej łącznie z uzyskaniem pozwoleń administracyjnych.