Core FB MC

Projekt Core Flow-Based Market Coupling promuje rozwój i wdrożenie łączenia rynków energii w oparciu o rozpływy energii elektrycznej w całym regionie wyznaczania zdolności przesyłowych Core (CCR Core) w ramach jednolitego łączenia rynków dnia następnego (Single Day-Ahead Coupling – SDAC). Region Core obejmuje granice obszarów rynkowych między następującymi państwami członkowskimi UE: Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Francji, Niemiec, Węgier, Luksemburga, Holandii, Polski, Rumunii, Słowacji i Słowenii.

Core FB MC - najczęściej zadawane pytania

Aktualności dotyczące Core FB MC:

18.10.2021 - Warsztat na temat Core FB MC

17.04.2019 - Opracowanie projektu wdrożeniowego Core FB MC

13.11.2020 - Start of publication of Core flow-based day-ahead capacity calculation data and market coupling simulation results, and updated project planning