Raport 2016 KSE

ZESTAWIENIE DANYCH ILOŚCIOWYCH DOTYCZĄCYCH FUNKCJONOWANIA KSE W 2016 ROKU
(Dane operatywne - wielkości brutto*)

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE
1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni
  Tabela 1.1. Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].
  Tabela 1.2. Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].
  Rys. 1.1. Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2016 roku.
  Rys. 1.2. Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2016 roku.
1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2016
  Rys. 1.3. Wzrost mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2016.
2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH
2.1. Wartości średnie miesięczne w 2016 roku
  Tabela 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2016 roku [MW].
  Rys. 2.1. Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2016 roku.
  Rys. 2.2. Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2016 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.
2.2. Wartości średnie roczne w latach 2007÷2016
  Tabela 2.2. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2007÷2016 [MW].
  Rys. 2.3. Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2007÷2016.
  Tabela 2.3. Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2007÷2016 [MW].
3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC
3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku
i sposób jego pokrycia
  Rys. 3.1. Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku.
  Rys. 3.2. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku i sposób jego pokrycia.
  Rys. 3.3. Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku i sposób jego pokrycia.
  Rys. 3.4. Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2016 roku.
3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku na tle danych historycznych
  Tabela 3.1. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2016 roku na tle danych historycznych [MW].
  Rys. 3.5. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2016 roku na tle danych historycznych.
3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980÷2016
  Tabela 3.2. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2016 [MW].
  Rys. 3.6. Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2016.
4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ
  Rys. 4.1. Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2016 roku.
5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
  Rys. 5.1. Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2016 roku.
5.1. Bilans mocy w 2015 i 2016 roku w wartościach średnich rocznych
  Tabela 5.1. Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2015 i 2016 roku [MW].
  Tabela 5.2. Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2015 i 2016 roku [MW].
5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych
w 2016 roku
  Tabela 5.3. Bilans mocy w dniu 6 lipca 2016 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 15 grudnia 2016 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2016 roku [MW].
6.   PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH
  Rys. 6.1. Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2015 i 2016 roku.
  Rys. 6.2 Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2016 roku.
  Tabela 6.1. Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2014÷2016 [GWh].
  Tabela 6.2. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2016 [GWh].
  Rys. 6.3. Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2016.
  Rys. 6.4. Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej
w 2016 roku.
  Rys. 6.5. Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2016.
7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ
  Rys. 7.1. Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2016 roku.
  Tabela 7.1. Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2016 roku - przepływy fizyczne [MWh].
  Tabela 7.2 Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2016 roku [GWh].
  Tabela 7.3 Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2016 - przepływy fizyczne [MWh].
8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ
  Tabela 8.1. Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2016 roku [MWh].
9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE
  Rys. 9.1. Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2016 roku.
  Rys. 9.2. Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2016 roku.
  Rys. 9.3. Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2016 roku.
  Rys. 9.4. Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2016 roku.
  Tabela 9.1. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2016 [Hz].
  Rys. 9.5. Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2016.

 

1. MOC ZAINSTALOWANA I OSIĄGALNA ELEKTROWNI W KSE

 

1.1. Moc zainstalowana i osiągalna w podziale na poszczególne rodzaje elektrowni

 

Tabela 1.1.
Struktura mocy zainstalowanej w KSE [MW].

Tabela 1.2.
Struktura mocy osiągalnej w KSE [MW].

Rys. 1.1.
Struktura procentowa mocy zainstalowanej w KSE stan na 31.12.2016 roku.

Rys. 1.2.
Struktura procentowa mocy osiągalnej w KSE stan na 31.12.2016 roku.

 

1.2. Moc zainstalowana w KSE w latach 1960÷2016

 

Rys. 1.3.
Wzrost mocy zainstalowanej w KSE w latach 1960÷2016.

top

 

2. MOC DYSPOZYCYJNA I REZERWY MOCY W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

 

2.1. Wartości średnie miesięczne w 2016 roku

 

Tabela 2.1.
Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2016 roku [MW].

top

Rys. 2.1.
Średnie miesięczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w poszczególnych miesiącach 2016 roku.

top

Rys. 2.2.
Moce dyspozycyjne i rezerwy mocy w elektrowniach krajowych dostępne dla OSP w 2016 roku – wartości średnie miesięczne z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych.

top

 

2.2. Wartości średnie roczne w latach 2007÷2016

 

Tabela 2.2.
Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2007÷2016 [MW].

top

Rys. 2.3.
Średnie roczne wielkości mocy osiągalnej, obciążenia, ubytków mocy i rezerw w elektrowniach krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2007÷2016.

top

Tabela 2.3.
Zestawienie średnich rocznych wielkości mocy osiągalnej i dyspozycyjnej elektrowni krajowych z dobowych szczytów obciążenia dni roboczych w latach 2007÷2016 [MW].

top

 

3. KRAJOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC

 

3.1. Maksymalne i minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku i sposób jego pokrycia

 

Rys. 3.1.
Przebiegi zapotrzebowania w dniach, w których wystąpiło minimalne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku.

top

Rys. 3.2.
Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku i sposób jego pokrycia.

top

Rys. 3.3.
Przebieg zapotrzebowania na moc w KSE w dniu, w którym wystąpiło minimalne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku i sposób jego pokrycia.

top

Rys. 3.4.
Przebiegi krajowego zapotrzebowania na moc dla dnia o maksymalnym i minimalnym zapotrzebowaniu w szczycie wieczornym dnia roboczego w 2016 roku.

top

 

3.2. Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w 2016 roku na tle danych historycznych

 

Tabela 3.1.
Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2016 roku na tle danych historycznych [MW].

top

Rys. 3.5.
Średnie miesięczne krajowe zapotrzebowanie na moc w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w 2016 roku na tle danych historycznych.

top

 

3.3. Średnie roczne i maksymalne krajowe zapotrzebowanie na moc w latach 1980÷2016

 

Tabela 3.2.
Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2016 [MW].

top

Rys. 3.6.
Średnie roczne krajowe zapotrzebowanie na moc oraz maksymalne w dobowych szczytach obciążenia dni roboczych w latach 1980÷2016.

top

 

4. SALDO WYMIANY MIĘDZYNARODOWEJ

 

Rys. 4.1.
Saldo wymiany z zagranicą w dobowym szczycie zapotrzebowania na moc w poszczególnych dniach 2016 roku.

top

 

5. BILANS MOCY W KRAJOWYM SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM

 

Rys. 5.1.
Krajowe zapotrzebowanie na moc oraz moc dyspozycyjna dostępna dla OSP w szczytach dobowych krajowego zapotrzebowania na moc w 2016 roku.

top

5.1. Bilans mocy w 2015 i 2016 roku w wartościach średnich rocznych

 

Tabela 5.1.
Bilans mocy w rannym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2015 i 2016 roku [MW].

top

Tabela 5.2.
Bilans mocy w wieczornym szczycie krajowego zapotrzebowania na moc w wartościach średnich rocznych z dni roboczych dla 2015 i 2016 roku [MW].

top

 

5.2. Bilans mocy w dniach, w których wystąpiło maksymalne i minimalne zapotrzebowanie na moc w szczycie wieczornym w dniach roboczych w 2016 roku

 

Tabela 5.3.
Bilans mocy w dniu 6 lipca 2016 r., w którym wystąpiło minimalne zapotrzebowanie na moc i w dniu 15 grudnia 2016 r., w którym wystąpiło maksymalne zapotrzebowanie na moc w dniach roboczych w szczycie wieczornym w 2016 roku [MW].

top

 

6. PRODUKCJA I ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ELEKTROWNIACH KRAJOWYCH

 

Rys. 6.1.
Produkcja energii elektrycznej w elektrowniach krajowych w poszczególnych miesiącach 2015 i 2016 roku.

 

top

Rys. 6.2
Procentowy udział w krajowej produkcji energii elektrycznej poszczególnych grup elektrowni według rodzajów paliw w 2016 roku.

top

Tabela 6.1.
Struktura produkcji energii elektrycznej w elektrowniach krajowych, wielkości wymiany energii elektrycznej z zagranicą i krajowe zużycie energii elektrycznej w latach 2014÷2016 [GWh].

top

Tabela 6.2.
Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2016 [GWh].

top

Rys. 6.3.
Produkcja energii elektrycznej w latach 1950÷2016.

top

Rys. 6.4.
Krajowa miesięczna produkcja i zużycie energii elektrycznej w 2016 roku.

top

Rys. 6.5.
Krajowa produkcja i zużycie energii elektrycznej w latach 1990÷2016.

top

 

7. WYMIANA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZAGRANICĄ

 

Rys. 7.1.
Godzinowe zdolności przesyłowe (NTC) na przekroju wymiany międzysystemowej równoległej udostępnione przez OSP w kolejnych kwartałach 2016 roku.

top

Tabela 7.1.
Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w 2016 roku - przepływy fizyczne [MWh].

top

Tabela 7.2
Przepływy rzeczywiste z poszczególnymi krajami w 2016 roku [GWh].

top

Tabela 7.3
Wymiana energii elektrycznej z zagranicą w latach 1990÷2016 - przepływy fizyczne [MWh].

top

 

8. OGRANICZENIA W DOSTAWACH ENERGII ELEKTRYCZNEJ

 

Tabela 8.1.
Ograniczenia w dostawach energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach 2016 roku [MWh].

top

 

9. CZĘSTOTLIWOŚĆ W KSE

 

Rys. 9.1.
Częstotliwość bazowa w poszczególnych miesiącach 2016 roku.

top

Rys. 9.2.
Rozkład godzinowych odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2016 roku.

top

Rys. 9.3.
Godzinowy rozkład odchyłek częstotliwości od wartości bazowej w 2016 roku.

top

Rys. 9.4.
Odchyłki częstotliwości od wartości bazowej w 2016 roku.

top

Tabela 9.1.
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2016 [Hz].

top

Rys. 9.5.
Częstotliwość minimalna, maksymalna i średnia roczna w latach 1980÷2016.

top

 


* Prezentowane wielkości są wyznaczane na podstawie pomiarów zbieranych przez OSP w czasie bieżącego prowadzenia ruchu KSE. Dlatego w niektórych przypadkach mogą one różnić się od ostatecznych danych przedstawianych przez przedsiębiorstwa energetyczne dla celów statystycznych.