Wykaz obiektów planowanych do przyłączenia do sieci przesyłowej

PSE S.A. udostępniają do publicznej wiadomości informacje dotyczące:

Informacje będą aktualizowane co najmniej raz na kwartał i zamieszczane na stronie internetowej PSE S.A. (www.pse.pl).

 

Dokumenty do pobrania: