Godło – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Godło Programów DSR

Świadczenie Usługi DSR to nie tylko korzyści finansowe, ale także możliwość wzmocnienia swojego wizerunku. Przystępując do programów DSR ich uczestnicy otrzymują: Godło – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski potwierdzające ich zaangażowanie w budowę stabilnego systemu elektroenergetycznego kraju. Pakiet plików graficznych z Godłem ich uczestnicy otrzymają od swojego agregatora lub bezpośrednio od PSE (jeśli uczestnik ma z nimi podpisaną umowę) drogą mailową. Zamieszczenie Godła na stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjnych pozytywnie wpłynie na wizerunek uczestnika programów DSR oraz wzmocni jego postrzeganie przez otoczenie, jako zaangażowanego społecznie.

Jeśli nie otrzymałeś swojego Godła napisz do nas: pse@pse.pl