Godło – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski

Godło Programów DSR

Świadczenie Usługi DSR to nie tylko korzyści finansowe, ale także możliwość wzmocnienia swojego wizerunku. Przystępując do programów DSR ich uczestnicy otrzymują: Godło – Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski potwierdzające ich zaangażowanie w budowę stabilnego systemu elektroenergetycznego kraju. Pakiet plików graficznych z Godłem ich uczestnicy otrzymają od swojego agregatora lub bezpośrednio od PSE (jeśli uczestnik ma z nimi podpisaną umowę) drogą mailową. Zamieszczenie Godła na stronie internetowej oraz w innych materiałach informacyjnych pozytywnie wpłynie na wizerunek uczestnika programów DSR oraz wzmocni jego postrzeganie przez otoczenie, jako zaangażowanego społecznie.

Jeśli nie otrzymałeś swojego Godła napisz do nas: pse@pse.pl

Właścicielem Godła oraz pomiotem uprawnionym z tytułu praw autorskich i pokrewnych są PSE S.A. PSE S.A. zezwalają na używanie Godła tylko do celów promocyjno-wizerunkowych. Uprawnione do używania Godła są wyłącznie podmioty, które uczestniczą, w jednym z programów DSR oferowanych przez PSE S.A., bezpośrednio lub za pośrednictwem firmy agregującej mniejszych uczestników. Godło nie może być modyfikowane przez użytkownika (w szczególności niedozwolone jest stosowanie Godła oddzielnie, tj. stosowanie samego znaku graficznego albo słów „Wspieram Bezpieczeństwo Energetyczne Polski”) oraz użyty w materiałach uderzających w dobre imię PSE S.A. Stosowanie Godła na własnych produktach lub materiałach wymaga uzyskania pisemnej zgody PSE S.A. Podmiot wykorzystujący Godło zobowiązany jest do przestrzegania wymogów graficznych Godła DSR (wymiary, kolorystyka, rozmieszczenie, tło, miejsca umieszczenia, pole ochronne itp.). Użycie Godła DSR jest równoznaczne ze zgodą na powyższe zapisy.