Dyrektor Zarządzający Centralnej Jednostki Inwestycyjnej
Andrzej Kaczmarek

Absolwent Wydziału Mechaniki Precyzyjnej oraz Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Menadżer z wieloletnim doświadczeniem w pracy na rzecz samorządu gospodarczego, dyplomacji, administracji publicznej oraz biznesu.

W latach 90-tych pełnił funkcję prezesa Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki. Następnie w latach 1994-1997 był wiceprezesem, dyrektorem generalnym Państwowej Agencji Inwestycji Zagranicznych. W 1997 roku został desygnowany przez Ministra Gospodarki na stanowisko Radcy, Ministra Pełnomocnego w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym Ambasady RP w Kanadzie.

Od 2004 roku jako prezes zarządu Fundacji Centrum Innowacji FIRE (grupa ARP S.A.) realizował projekty komercjalizacji innowacji z obszaru zaawansowanych technologii. W latach 2005-2007 pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki, odpowiadając m.in. za strategię i rozwój gospodarki, innowacyjność, przedsiębiorczość, fundusze europejskie oraz dwustronne stosunki gospodarcze.

Po zakończeniu pracy w administracji publicznej był ekspertem w KPMG Advisory odpowiedzialnym za m.in. projekty z zakresu inwestycji, specjalnych stref ekonomicznych, innowacyjności, przedsiębiorczości, pomocy publicznej, rynków zagranicznych ze szczególnym uwzględnieniem współpracy gospodarczej z Chinami.

Od roku 2009 do połowy 2014 pełnił funkcję prezesa zarządu w spółce Powiśle Park Sp. z o.o. (GK PGNiG). Od stycznia 2015 roku był dyrektorem ds. rozwoju w firmie Budimex odpowiedzialnym za wprowadzenie firmy na nowe rynki; energetyka, gazociągi przesyłowe, przesył i dystrybucja energii elektrycznej, instalacje przemysłowe oraz rynki zagraniczne.

Pełnił funkcję członka rad nadzorczych; Banku Gospodarstwa Krajowego (dwie kadencje), Mazowieckiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Od 22 czerwca 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. pełnił funkcję prezesa zarządu PSE Inwestycje. Decyzją Zarządu PSE w dniu 1 maja 2017 r. objął funkcję Dyrektora Zarządzającego Centralnej Jednostki Inwestycyjnej.