Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Ważne informacje dotyczące działania PSE w obliczu epidemii COVID-19

Powrót

Informacja o możliwości składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej w sposób elektroniczny

25 marca 2020, 10:19

Informacja o możliwości składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej w sposób elektroniczny
W związku z zagrożeniem COVID-19, w trosce o Państwa bezpieczeństwo, dopuszcza się składanie wniosków o określenie warunków przyłączenia do sieci przesyłowej w sposób elektroniczny, z zachowaniem poniższych zasad.

 

  1. Wniosek o określenie warunków przyłączenia powinien być przygotowany na wzorze dostępnym pod linkiem: https://www.pse.pl/dokumenty.
  2. Wniosek oraz wymagane załączniki powinny być przygotowane w formie dokumentów Word (doc/docx), edytowalnych dokumentów PDF lub skanów dokumentów w postaci jednego pliku PDF.
  3. Wszystkie pliki powinny być opatrzone kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi (w rozumieniu Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej) złożonymi zgodnie z reprezentacją wnioskodawcy w formie podpisów wewnętrznych.
  4. Komplet dokumentów należy wysłać na adres e-mail: przylaczenia@pse.pl. W tytule e-maila należy wpisać Wniosek o określenie warunków przyłączenia [nazwa obiektu] – część [nr e-maila] z [liczba e-maili].
  5. Maksymalny rozmiar plików nie powinien przekroczyć 10 MB (w przypadku przekroczenia rozmiaru, dopuszczamy podział plików na kilka mniejszych w formacie ZIP lub 7z i wysłanie ich w kilku odrębnych wiadomościach).
  6. Za datę wpłynięcia dokumentów uznaje się datę wpłynięcia wszystkich plików na skrzynkę pocztową: przylaczenia@pse.pl.
  7. Zastrzegamy sobie prawo do zażądania w późniejszym terminie dostarczenia załączników papierowych.

Departament Rozwoju Systemu PSE S.A.