Chcesz być na bieżąco z informacjami od PSE?

Zapisz się do newslettera lub skorzystaj z naszych kanałów RSS.

więcej...

Ważne informacje dotyczące działania PSE w obliczu epidemii COVID-19

Powrót

PSE zastosowały nowoczesne narzędzia do konsultacji projektów inwestycyjnych

30 kwietnia 2020, 11:52

PSE zastosowały nowoczesne narzędzia do konsultacji projektów inwestycyjnych
Inwestycje Polskich Sieci Elektroenergetycznych w sieci najwyższych napięć ze względu na swoje znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski muszą być realizowane pomimo epidemii. Po wdrożeniu najwyższych standardów bezpieczeństwa trwają prace przy kluczowych projektach. Wyzwaniem jest prowadzenie procesu konsultacyjno-informacyjnego, który tradycyjnie odbywa się podczas bezpośrednich spotkań. Dlatego PSE na wybranych inwestycjach pilotażowo wdrażają innowacyjne rozwiązania ułatwiające komunikację z interesariuszami. Jednym z nich jest geoankieta – interaktywna aplikacja, dzięki której można poznać proponowaną lokalizację inwestycji i zgłosić propozycje zmian.

Inwestycje infrastrukturalne PSE są niezbędne dla niezawodnych dostaw energii elektrycznej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Dlatego też, nawet w czasie epidemii są kontynuowane. Obowiązujące ograniczenia uniemożliwiają organizowanie spotkań z mieszkańcami i władzami samorządowymi. – Dialog z nimi to dla nas kluczowa część każdej naszej inwestycji, dlatego musieliśmy znaleźć rozwiązanie, które pozwoli na  transparentne i jak najpełniejsze zapewnienie udziału lokalnych społeczności. Z pomocą przyszły nowoczesne technologie – mówi Włodzimierz Mucha, wiceprezes Zarządu PSE, zarządzający Centralną Jednostką Inwestycyjną.

Geoankieta to działająca w przeglądarce internetowej dedykowana aplikacja umożliwiająca prześledzenie proponowanych wariantów trasy linii na mapie satelitarnej, sprawdzanie odległości od zaznaczonego punktu do linii i jej pasa technologicznego oraz zgłaszanie uwag i opinii do ich przebiegu. Wszystkie propozycje zostaną przeanalizowane przez projektantów i – jeżeli będzie to możliwe – uwzględnione przy przygotowaniu ostatecznego przebiegu linii. Wyniki analiz zostaną udostępnione za pośrednictwem strony internetowej inwestycji.

Opinie i uwagi za pomocą geoankiety mogą już zgłaszać mieszkańcy gmin między Wyszkowem a Ostrołęką, przez które przebiegać będzie lina 400 kV Ostrołęka-Stanisławów. Geoankieta wraz z materiałami informacyjnymi na temat tej inwestycji jest dostępna na  stronie https://liniaostrolekastanislawow.pl.

- Planowane jest udostępnianie tego narzędzia dla kolejnych linii. Na razie traktujemy geoankiety jako rozwiązanie tymczasowe, ale jeżeli spotkają się z dobrym odbiorem wśród mieszkańców, będziemy je stosować także po zakończeniu epidemii – zapowiada wiceprezes Włodzimierz Mucha.