Informacje o pracy systemu elektroenergetycznego

10 stycznia 2024, 16:30

We wtorek 9 stycznia 2024 r. o godz. 9:51 odnotowano rekordową wartość krajowego zapotrzebowania na moc w wielkości 28 660 MW. Jest ona wyższa o ponad 1000 MW od poprzedniej wartości maksymalnej, odnotowanej 12 lutego 2021 r. (AKTUALIZACJA KOMUNIKATU)* System elektroenergetyczny pracuje stabilnie, a operator systemu przesyłowego dysponuje wystarczającą rezerwą...

Więcej...

24 grudnia 2023, 23:53

Ze względu na nadpodaż generacji w KSE oraz konieczność przywrócenia zdolności regulacyjnych KSE, PSE wprowadzają nierynkową redukcję generacji w dn. 25.12.2023 w wysokości: 895 MW w godz. 01:01 - 02:00, 1756 MW w godz. 02:01 - 03:00, 1777 MW w godz. 03:01 - 04:00, 1777 MW w godz. 04:01 - 05:00, 1057 MW w godz. 05:01 - 06:00, 917 MW w godz. 06:01 - 07:00, 917 MW w godz. 07:01 - 08:00. PSE announcement on non-market redispatch of generation in Polish...

Więcej...

3 lipca 2023, 14:52

2 lipca 2023 r. w godzinach od 11 do 17 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Po zaniżeniu do dostępnego minimum generacji jednostek węglowych i gazowych oraz uzgodnieniu awaryjnego eksportu, w celu równoważenia podaży i popytu w systemie elektroenergetycznym, Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) wydały polecenia zaniżenia...

Więcej...

30 kwietnia 2023, 11:00

30 kwietnia 2023 r. w godzinach od 11 do około 16 w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jej przyczyną jest wysoki potencjał produkcji energii elektrycznej źródeł OZE, przekraczający zapotrzebowanie o około 2,3 GW w godzinach najwyższej nadpodaży energii elektrycznej. W związku z tym, w celu równoważenia podaży i popytu w...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 18:41

23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym wystąpiła nadwyżka podaży energii elektrycznej ponad zapotrzebowanie. Jej przyczyną była wysoka produkcja energii przez źródła OZE przy jednoczesnym niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w godz. 11-17 z powodu potrzeby redukcji generacji źródeł OZE przyłączonych do średniego...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 17:04

Komunikat OSP o zakończeniu zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej PSE S.A. informują, że o godzinie 17:00 w dniu 23.04.2023. zakończyło się zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne. TSO announcement on the end of the occurrence of a serious risk of failure to ensure security of supply in the Polish Power System PSE S.A. informs that at a...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 15:39

PSE S.A. informują, że ze względu na dokonywaną w dniu 23 kwietnia 2023 r. redukcję generacji fotowoltaicznej przyłączonej do sieci przesyłowej oraz dystrybucyjnej 110kV i średniego napięcia, mogą występować niedokładności w publikowanych na stronie internetowej www.pse.pl danych dotyczących wielkości generacji źródeł fotowoltaicznych oraz zapotrzebowania krajowego systemu elektroenergetycznego. Dane te zostaną skorygowane...

Więcej...

23 kwietnia 2023, 09:08

PSE S.A. stwierdzają wystąpienie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 16d) ustawy Prawo energetyczne od godziny 11:00 dnia 23.04.2023. PSE S.A. informs about the occurrence of a serious risk of failure to ensure security of supply in the Polish Power System within the meaning of Art. 3 point 16d) of the Energy Law from 11:00 (UTC+2) on 23.04.2023.

Więcej...

23 kwietnia 2023, 09:08

23 kwietnia 2023 r. w systemie elektroenergetycznym występuje nadwyżka podaży energii elektrycznej w stosunku do zapotrzebowania. Jej przyczyną jest wysoka produkcja energii przez źródła OZE w związku ze sprzyjającymi warunkami pogodowymi, przy jednocześnie niskim zapotrzebowaniu na energię ze względu na dzień wolny od pracy. Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) ogłosiły zagrożenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej...

Więcej...

30 grudnia 2022, 15:56

W związku z prognozowaną wysoką generacją wiatrową oraz przewidywanym niskim zapotrzebowaniem odbiorców, w okresie od 30.12.2022 r. do 1.01.2023 r. OSP przewiduje potrzebę stosowania środków równoważenia bilansu KSE w postaci redukcji generacji farm wiatrowych. Aktualne prognozy bilansu KSE wskazują na konieczność dokonania redukcji na poziomie okresowo przekraczającym 5 GW. Faktyczny poziom redukcji będzie...

Więcej...