Informacje o pracy systemu elektroenergetycznego

27 grudnia 2022, 12:46

Ze względu na niskie zapotrzebowanie na moc i energię elektryczną, Krajowa Dyspozycja Mocy poleciła redukcję generacji wiatrowej na terenie całego kraju w wysokości od 400 MW do 800 MW, w różnych godzinach doby 26 i 27 grudnia 2022 r. W okresie Bożego Narodzenia często dochodzi do splotu dwóch czynników – niskiego zapotrzebowania na moc i energię elektryczną oraz wysokiej generacji z farm wiatrowych. Taka sytuacja wystąpiła również w tym roku. Dla zachowania zdolności regulacyjnych KSE polecono...

Więcej...

4 października 2022, 18:25

sprawny Polskie Sieci Elektroenergetyczne i Svenska Kraftnät, operatorzy systemów przesyłowych w Polsce i Szwecji, przeprowadzili we wtorek testy podmorskiego połączenia SwePol Link. Badania potwierdziły, że kabel jest nienaruszony i połączenie może zostać udostępnione uczestnikom rynku po zakończeniu planowanej wcześniej przerwy technicznej. Jak podał w zeszłym...

Więcej...

23 września 2022, 11:36

W piątek, 23 września 2022 r. PSE ogłosiły okresy zagrożenia na rynku mocy: w godz. 19-20 i 20-21. Jest to sygnał tylko dla jednostek rynku mocy, by w tych godzinach zrealizowały swoje obowiązki mocowe. Ogłoszenie okresu zagrożenia nie ma wpływu na odbiorców energii elektrycznej, chyba że uczestniczą w rynku mocy jako jednostki redukcji zapotrzebowania. Ogłoszenie okresu zagrożenia wynika z...

Więcej...

23 września 2022, 10:59

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają okresy zagrożenia w dniu 23.09.2022 r. w godzinach 19:00 – 20:00, 20:00 – 21:00. PSE S.A. opublikowały wielkości umożliwiające dostawcom mocy wyznaczenie skorygowanego obowiązku mocowego na stronie https://purm.pse.pl/ lub https://www.pse.pl/rynek-mocy-okresy-zagrozenia . Podstawa prawna: art. 57 ust. 9 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o...

Więcej...

20 lutego 2022, 08:00

Przechodzące przez Polskę silne wichury spowodowały wyłączenie wielu linii najwyższych napięć. Według stanu na niedzielę wieczór ze względu na powalone na przewody drzewa lub uszkodzone słupy wciąż nie działa siedem z nich, ale służby Polskich Sieci Elektroenergetycznych cały czas pracują nad ich ponownym uruchomieniem. Najwięcej wyłączonych linii znajduje się...

Więcej...

7 grudnia 2021, 17:06

7.12.2021 r. Krajowy System Elektroenergetyczny pracuje stabilnie i nie ma zagrożenia wystąpienia przerw w ciągłości dostaw energii elektrycznej.

Więcej...

6 grudnia 2021, 13:56

Ze względu na niską generację wiatrową oraz postoje awaryjne i remontowe kilku jednostek wytwórczych w dniu 6.12.2021 r. wystąpiły trudności w zbilansowaniu krajowego systemu elektroenergetycznego. Niedobór bilansowy dotyczy braku możliwości dotrzymania wymaganego poziomu rezerw mocy. Skala niedoboru rezerw mocy jest istotna i przekracza w niektórych godzinach 1000...

Więcej...

15 lipca 2021, 14:08

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 15 lipca 2021 r. (czwartek) wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim. Według wstępnych danych zarejestrowane o godz. 12.30 zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 533 MW , a średnie godzinowe zapotrzebowanie wyniosło 24 317 MW . Nie wystąpiły zakłócenia w pracy Krajowego Systemu...

Więcej...

9 lipca 2021, 16:04

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA informują, że 9 lipca 2021 r. (piątek) wystąpiło rekordowe zapotrzebowanie na moc elektryczną w okresie letnim. Zarejestrowane o godz. 11.15 zapotrzebowanie na moc wyniosło 24 336 MW. Są to wstępne dane i mogą być skorygowane. Pomimo tak wysokiego zapotrzebowania nie wystąpiły zakłócenia w pracy Krajowego Systemu...

Więcej...

22 maja 2021, 13:48

W związku z pożarem na terenie kompleksu Bełchatów oraz potencjalną potrzebą odstawienia bloku 14, PSE informują, że nie spowoduje to ryzyka dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. System pracuje stabilnie z zachowaniem odpowiednich marginesów bezpieczeństwa.

Więcej...