Budowa i rozbudowa stacji

 

Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków


Budowa stacji 400/110 kV Wyszków ma istotne znaczenie dla poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w rejonie Wyszkowa i północnego Mazowsza. Stacja zapewni ciągłość zasilania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV. Zadaniem SE Wyszków będzie m.in. transformacja napięcia z 400 kV na 110 kV, tak by energię można było przesyłać dalej do odbiorców końcowych.

www.stacjawyszkow.pl

Budowa stacji 220/110 kV Nysa


Budowa linii 220 kV Nysa jest bezpośrednio powiązana z modernizacją linii 220 kV relacji Ząbkowice – Groszowice. Ma ona znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej (TAURON Dystrybucja S.A.) z sieci przesyłowej w obszarze południowej części Polski związanej z planowanym przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej nowych odbiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radziechowicach.

www.stacjanysa.pl

Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań) wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna-Mory


Projektowana stacja 220/110 kV Praga jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie energii elektrycznej w ujęciu regionalnym i krajowym. Ma na celu umożliwienie wyprowadzenia mocy z bloku gazowo-parowego 505 MW Elektrociepłowni Żerań oraz zwiększenie pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej na terenie aglomeracji warszawskiej.

https://stacjapraga.pse.pl/

Budowa nowej stacji 400 kV Krzemienica – KZE – z wprowadzeniem do linii 400 kV Dunowo – Słupsk i linii 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo

Budowa nowej stacji 400 kV Choczewo – CWO – z wyprowadzeniem mocy do nacięcia linii ZRC-SLK


W związku z planowaną budową Morskich Farm Wiatrowych (MFW) na Bałtyku powstała potrzeba rozbudowy sieci elektroenergetycznej na północy kraju, aby wyprowadzić moc powstałą w tych farmach. Obecnie budowa MFW planowana jest przez spółki zależne PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Orlen S.A., czyli odpowiednio PGE Baltica sp. z o. o. i Baltic Power sp. z o. o., ale należy się spodziewać zwiększonej aktywności ze strony innych inwestorów. Przewidywana moc z MFW, określona w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. wynosi ok. 8 GW, co będzie stanowić znaczny odsetek całej mocy zainstalowanej na terenie kraju. Inwestycje w farmy wiatrowe, będąc jednym z ważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski, mają ogromne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jednocześnie wymagają istotnego wzmocnienia sieci przesyłowej na obszarze Pomorza.

https://pomorzedajemoc.pse.pl/

Budowa stacji 400/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska


Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Rozbudowa ta ma zapewnić zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej i poprawę niezawodności zasilania. W przyszłości stacja zostanie rozbudowana w zakresie umożliwiającym wprowadzenie również linii 220 kV (m.in. fragment istniejącej linii Krajnik – Gorzów od stacji Baczyna do stacji Gorzów).

https://stacjabaczyna.pse.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Rożki


Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Rożki została wybudowana w roku 1953 i jest ważnym elementem wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego całego kraju, w tym w szczególności dla obszaru radomskiego, gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie. Przedsięwzięcie ma także istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego całego Mazowsza, wpłynie również na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy Kowala.

https://stacjarozki.pse.pl

Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV


Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazały wydarzenia z 2008 r.

http://www.pomorzany-krajnik.eu/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Chełm


Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz budową linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

https://stacjachelm.pse.pl

Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik


Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w regionie północno-zachodniej Polski. W ramach rozbudowy i modernizacji stacji wymieniona zostanie cała aparatura stacyjna. Powstaną nowe pola liniowe 400 i 220 kV oraz nowoczesny budynek technologiczny, z którego kieruje się pracą stacji. Dzięki temu praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy domów i firm w regionie północno-zachodniej Polski.

http://www.stacjakrajnik.pl/

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów


Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów ma na celu rozbudowę sieci przesyłowej poprzez wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice. Zadaniem inwestycji jest zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV oraz zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć.

http://www.stacja-patnow.pl/

Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV


Rozbudowa stacji 110 kV Recław o rozdzielnię 220 kV polega na wykonaniu metodą kompleksową rozbudowy stacji 110 kV Recław o pola 110 kV nr 5 i 10 oraz o rozdzielnię 220 kV. Celem inwestycji jest zwiększenie pewności zasilania powiatu kamieńskiego i całego województwa zachodniopomorskiego. Nowoczesna, gwarantująca stałe dostawy energii infrastruktura elektroenergetyczna jest jednym z największych impulsów rozwoju ekonomicznego i zwiększa możliwości inwestycyjne w naszym kraju. Dzięki niezawodności dostaw energii elektrycznej zwiększa się także komfort życia mieszkańców.

http://stacjareclaw.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Radkowice


Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z budową linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski i rozbudową stacji 220/110 kV Kielce Piaski. Rozbudowa stacji 220/110 kV Radkowice  jest elementem rozwoju sieci przesyłowej w rejonie kieleckim. Jednotorowa linia napowietrzna o napięciu 220 kV połączy stacje elektroenergetyczne Radkowice oraz Kielce Piaski, co umożliwi dostarczanie energii elektrycznej do stacji Kielce Piaski dwoma liniami 220 kV - istniejącą ze stacji Kielce i ze stacji Radkowice. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

Rozbudowa stacji 220/110 kV Kielce Piaski


Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z budową linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski i rozbudową stacji 220/110 kV Radkowice. Rozbudowa stacji 220/110 kV Kielce Piaski  jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w rejonie kieleckim. Jednotorowa linia napowietrzna o napięciu 220 kV połączy stacje elektroenergetyczne Radkowice oraz Kielce Piaski, co umożliwi dostarczanie energii elektrycznej do stacji Kielce Piaski dwoma liniami 220 kV - istniejącą ze stacji Kielce i ze stacji Radkowice. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie pierścień linii o napięciu 220 kV wokół Kielc.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa


Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 220/110 kV Chełm oraz budową linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

https://stacjalublinsystemowa.pse.pl

Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej


​Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pracy sieci. Po rozbudowie i modernizacji stacji do rozdzielni 400 kV wprowadzone będą dotychczasowe linie: Połaniec, Tucznawa (Skawina), Tarnów i Krosno Iskrzynia. Rozdzielnia 110 kV będzie połączona ze stacjami: Sokołów, Rzeszów EC 2, Kolbuszowa, Rzeszów EC 1, Rzeszów Zaczernie, Rzeszów Baranówka i Głogów Małopolski.

https://stacja-rzeszow.pl

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna


Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w aglomeracji warszawskiej oraz w północno-wschodnim i centralnym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozbudowa pozwoli również na wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice oraz poprawę warunków pracy sieci elektroenergetycznej.

Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość


Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Inwestycja ma na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia znaczącej awarii sieciowej poprzez prewencyjną wymianę autotranformatora AT01 w SE Zamość oraz modernizację stacji w zakresie rozdzielni 220 kV.

Rozbudowa stacji 220/110 kV Sochaczew

Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej 110 kV z sieci przesyłowej w obszarze zachodniej części województwa mazowieckiego poprzez wyposażenie SE Sochaczew w drugą jednostkę autotransformatorową AT1 220/110 kV o mocy 275 MVA. Dzięki przeprowadzonym pracom wzrośnie bezpieczeństwo okolicznego systemu energetycznego oraz poprawi się pewność dostaw energii elektrycznej.

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa dla wprowadzenia linii 400 kV


Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Mikułowa dla wprowadzenia linii 400 kV to inwestycja realizowana w południowo-zachodniej Polsce. Jej celem jest poprawa jakości pracy systemu elektroenergetycznego. W ramach inwestycji, na jej terenie powstaną nowe urządzenia służące do transformacji i przesyłu energii elektrycznej. Dzięki temu, praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy odbiorców w regionie.

Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Plewiska


Inwestycja polegać będzie na rozbudowie oraz modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska na potrzeby wprowadzenia linii dwutorowych 400 kV: Krajnik – Plewiska (docelowo: Krajnik – Baczyna – Plewiska) oraz Piła Krzewina – Plewiska, uwzględniając możliwość zainstalowania w przyszłości dławika 400 kV. Realizacja inwestycji umożliwi zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem przesyłu transgranicznego, poprawi też niezawodność zasilania Wielkopolski.Zamierzenie inwestycyjne jest objęte dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.