Budowa linii

 

Budowa nowej stacji 400 kV Choczewo – CWO – z wyprowadzeniem mocy do nacięcia linii ZRC-SLK

Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – Żarnowiec

Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – Gdańsk Przyjaźń

Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo do nacięcia linii 400 kV Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo

Budowa nowej stacji 400 kV Krzemienica – KZE – z wprowadzeniem do linii 400 kV Dunowo – Słupsk i linii 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo


W związku z planowaną budową Morskich Farm Wiatrowych (MFW) na Bałtyku powstała potrzeba rozbudowy sieci elektroenergetycznej na północy kraju, aby wyprowadzić moc powstałą w tych farmach. Obecnie budowa MFW planowana jest przez spółki zależne PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. oraz Orlen S.A., czyli odpowiednio PGE Baltica sp. z o. o. i Baltic Power sp. z o. o., ale należy się spodziewać zwiększonej aktywności ze strony innych inwestorów. Przewidywana moc z MFW, określona w projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. wynosi ok. 8 GW, co będzie stanowić znaczny odsetek całej mocy zainstalowanej na terenie kraju. Inwestycje w farmy wiatrowe, będąc jednym z ważniejszych elementów transformacji energetycznej Polski, mają ogromne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jednocześnie wymagają istotnego wzmocnienia sieci przesyłowej na obszarze Pomorza.

https://pomorzedajemoc.pse.pl/

Budowa połączenia kablowego HVDC Polska – Litwa


Interkonektor Harmony Link - połączenie energetyczne Polska-Litwa jest elementem strategicznego projektu Unii Europejskiej synchronizacji krajów bałtyckich z siecią energetyczną Europy kontynentalnej. Projekt realizowany jest wspólnie przez PSE oraz LitGrid – operatorów systemów przesyłowych Polski i Litwy. Połączenie będzie wymagało położenia dwóch kabli prądu stałego High Voltage Direct Current (HVDC) na dnie morskim oraz pod ziemią na krótkim odcinku lądowym. Punktem przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na obszarze Polski będzie stacja elektroenergetyczna Żarnowiec (SE Żarnowiec), a na Litwie stacja Darbenai. W ramach inwestycji, w sąsiedztwie SE Żarnowiec planowana jest budowa nowej stacji przekształtnikowej.  Harmony Link jest jednym z elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Obecnie państwa bałtyckie są połączone z rosyjskim systemem IPS/UPS.

https://harmonylink.eu/

Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna


Budowa linii 2x400 kV Kozienice – Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Istniejąca jednotorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna została zaprojektowana pod koniec lat 60. XX w, a wybudowana w 1970 roku. Linia przebiega przez dziesięć gmin, łącząc stację elektroenergetyczną Miłosna z elektrownią i stacją elektroenergetyczną Kozienice. Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

www.liniakozienice-milosna.pl

Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)


Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce. Podstawowym jej zadaniem jest stworzenie połączenia które wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zasilania centralnej i północnej części kraju oraz poprawę warunków pracy sieci elektroenergetycznej. Obecnie do przesyłu energii elektrycznej z północy do centralnej i południowej części Mazowsza służy praktycznie wyłącznie eksploatowana od blisko 50 lat linia 220 kV Ostrołęka – Miłosna. Powstanie nowego połączenia gwarantującego większe zdolności przesyłowe i ograniczenie strat energii elektrycznej jest więc niezbędne dla utrzymania stabilnych i bezpiecznych dostaw do odbiorców końcowych. Nowe połączenie będzie miało ponad 100 km i połączy ze sobą trzy stacje elektroenergetyczne Ostrołęka, Wyszków oraz Stanisławów.

https://liniaostrolekastanislawow.pl/

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Czarna


Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Mikułowa – Czarna wpisana jest w szeroko zakrojone plany PSE S.A., zgodnego z rządowym programem Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Obecnie istniejąca linia Mikułowa - Czarna, od 1964 r. stanowi ważny element Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Od jej bezpiecznej i prawidłowej pracy zależą nie tylko dostawy energii elektrycznej do niemal trzech milionów odbiorców w województwie dolnośląskim, ale również do użytkowników w innych regionach Polski, gdzie przesyłana jest energia pochodząca z elektrowni Turów. Zgodnie ze wstępnymi szacunkami długość linii ma wynieść około 129 kilometrów (budowa nowej linii - ok. 96 km i wymiana przewodu odgromowego ok. 33 km). Inwestycja zakłada podłączenie budowanej sieci do modernizowanej stacji elektroenergetycznej Mikułowa oraz do słupa nr 234, a także wymianę przewodu odgromowego na odcinku od słupa nr 234 do stacji Czarna.

http://www.liniamikulowaczarna.pl/

Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa


Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV. Budowa nowej infrastruktury pozwoli efektywnie przesyłać energię elektryczną niezbędną dla rozwoju gospodarki Dolnego Śląska, realizacji kolejnych inwestycji w regionie, a co za tym idzie - tworzenia nowych miejsc pracy. Pozwoli także wyeliminować ryzyko awarii, na jakie narażona jest wysłużona sieć przesyłowa oraz skutecznie ograniczyć przerwy w dostawach prądu.

http://mikulowaswiebodzice.pl/

Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice


Budowa linii 400 kV Czarna – Pasikurowice to inwestycja prowadzona w województwie lubuskim. Jej realizacja będzie polegała na wykonaniu metodą kompleksową dwutorowego napowietrznego odcinka linii elektroenergetycznej 400 kV. Budowa będzie odbywała się na odcinku od stacji Pasikurowice do stacji Czarna i w kierunku stacji Mikułowa. Modernizacji zostanie poddany jednotorowy odcinek istniejącej linii 400 kV Czarna - Pasikurowice pomiędzy słupem nr 90 a stacją Czarna. Zmodernizowany będzie również trakt światłowodowy pomiędzy stacjami Czarna i Pasikurowice.

http://www.liniaczarnapasikurowice.pl/

Budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik


Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zachodniej Polsce. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo, stabilność i efektywność przesyłania energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy kraju. Inwestycja polega na budowie ok. 70 kilometrowego odcinka dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z traktami światłowodowymi, pomiędzy istniejącą stacją energetyczną w Krajniku (gmina Gryfino) oraz planowaną stacją w miejscowości Baczyna (gmina Lubiszyn).

http://linia-krajnik-baczyna.pl/

Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska


Budowa linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska obejmuje postawienie odcinka napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV na trasie od stacji elektroenergetycznej Plewiska do stacji elektroenergetycznej Piła Krzewina oraz rozbiórki istniejącej linii 220 kV Piła Krzewina  – Plewiska na całej jej długości. Nowa linia istotnie obniży ryzyko wystąpienia rozległych awarii energetycznych oraz będzie jednym z filarów zasilania województwa wielkopolskiego. Jej budowa wpłynie na wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego i umożliwi rozbiórkę istniejącej, mocno wyeksploatowanej linii 220 kV.

http://www.liniapilaplewiska.pl/

Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska


Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest elementem tworzenia niezawodnego systemu elektroenergetycznego, niezbędnego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym gmin, przez które przebiega. Celem projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w północno-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę warunków wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE. Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

https://baczyna-plewiska.pl/

Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec


Budowa linii 400 kV Pątnów – Jasiniec będzie służyła do wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów i przesyłania energii na północ Polski. Nowa infrastruktura będzie gwarantowała ciągłość i bezpieczeństwo dostaw oraz umożliwi w przyszłości przyłączenie do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego nowych źródeł energii - elektrowni konwencjonalnych, gazowych, farm wiatrowych i solarnych.

http://www.liniajasiniecpatnow.pl/

Budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki


Budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazały wydarzenia z 2008 r.

http://www.pomorzany-krajnik.eu/

Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki


Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki obejmuje przebudowę jednotorowych odcinków istniejącej linii 220 kV Krajnik – Glinki od słupa nr 57 (gm. Kołbaskowo) do słupa nr 102 (gm. Dobra) oraz od słupa nr 125 (gm. Police) do stacji Glinki na odcinki dwutorowe 220 kV, modernizacji istniejących i nieprzebudowywanych odcinków linii 220 kV (prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego oraz budowę nowych traktów światłowodowych na całej linii - od stacji Krajnik do stacji Glinki). Zmodernizowana linia obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych oraz poprawi niezawodność całego KSE.

http://www.liniakrajnikglinki.pl/

Budowa linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski


Budowa linii 220 kV Radkowice – Kielce Piaski  jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w rejonie kieleckim. Jednotorowa linia napowietrzna o napięciu 220 kV połączy stacje elektroenergetyczne Radkowice oraz Kielce Piaski, co umożliwi dostarczanie energii elektrycznej do stacji Kielce Piaski dwoma liniami 220 kV - istniejącą ze stacji Kielce i ze stacji Radkowice. Poprzez budowę linii 220 kV łączącej stację elektroenergetyczną 220/110/15 kV Kielce Piaski ze stacją 220/110/15 kV Radkowice, zamknięty zostanie układ pierścieniowy o napięciu 220 kV wokół Kielc.

http://www.kielcepiaskiradkowice.pl/

Budowa linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa


Budowa linii 400 kV Chełm – Lublin Systemowa polega na budowie dwutorowej, napowietrznej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 400 kV relacji Chełm – Lublin Systemowa oraz traktów światłowodowych i stanowi ważny element zaplanowanej rozbudowy sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Zadanie to powiązane jest bezpośrednio z planowaną rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz stacji 220/110 kV Chełm.

http://www.chelm-lublin.pl/

Budowa linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina


Budowa linii 400 KV Dunowo – Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy sieci przesyłowej w północno-zachodnim rejonie Polski. Inwestycja wpływać będzie m.in. na zwiększenie możliwości przesyłowych na połączeniu transgranicznym Niemcy – Polska – Szwecja - Litwa, a tym samym zwiększa aktywny udział Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wewnętrznym rynku Unii Europejskiej. Projektowana linia 400 kV poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Nowa linia 400 kV zastąpi istniejące linie 220 kV wybudowane w latach 60. I 70.

https://liniadunowopila.pse.pl/

Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów)


Budowa linii 400 kV DBN-PAS (OSR) to element przebudowy jednego z najstarszych połaczeń liniowych w Polsce, tworzących połączenie aglomeracji Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego, Częstochowy i Opola

https://nowaliniadobrzenpasikurowice.pse.pl/

Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole


Budowa linii 400 kV ROK-TRE to element przebudowy jednego z najstarszych połaczeń liniowych w Polsce, tworzących połączenie aglomeracji Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego, Częstochowy i Opola. Linia ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania południowej Polski

https://liniarokitnicatrebaczew.pse.pl/

Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice

Poprzednia nazwa: Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice

Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice ma na celu m.in. poprawę pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-zachodniej Polsce, stabilny przesył energii elektrycznej do rejonu aglomeracji poznańskiej, której zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż średnioroczny wzrost zapotrzebowania w skali kraju. Szczególnie ważne jako zapewnienie bezpiecznej alternatywy dla dostaw energii elektrycznej z ZE Pątnów-Konin. Dodatkowo linia Ostrów – Kromolice jest głównym traktem przesyłowym energii elektrycznej, pozwalającym wyprowadzić jej dostawy z Elektrowni Bełchatów w kierunku północno-zachodnim.