Inwestycje infrastrukturalne
pobierz materiał
informacyjny (pdf)

5 456 km torów linii 400 kV, 31 nowych stacji i 1615-kilometrów linii prądu stałego – to efekty części projektów inwestycyjnych, które Polskie Sieci Elektroenergetyczne planują zrealizować do 2037 roku.

Infrastruktura przesyłowa jest systematycznie rozbudowywana, by zapewnić bezpieczną pracę systemu. Obecnie PSE realizują największy program inwestycyjny w swojej historii. Dzięki niemu możliwa będzie transformacja energetyczna, w tym przyłączenie nowych źródeł wytwórczych oraz dużych odbiorców energii elektrycznej. Inwestycje PSE są opisane w Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP), uzgodnionym z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki.

Obowiązujący PRSP koncentruje się na inwestycjach wspierających:

Wybrane cele inwestycji PSE:

Założenia planu inwestycyjnego PSE (inwestycje realizowane i zaplanowane do roku 2037 włącznie) przewidują:

Do realizacji inwestycji sieciowych PSE wyznaczono Centralną Jednostkę Inwestycyjną, która w ramach PSE pracuje nad ciągłym doskonaleniem modelu realizacji inwestycji.

Szczegółowe informacje na temat postępowań przetargowych prowadzonych przez PSE dostępne są na platformie zakupowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych przetargi.pse.pl.