Interaktywna mapa inwestycji

PSE rozbudowują i modernizują infrastrukturę przesyłową, realizując zatwierdzony przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki największy w historii spółki program inwestycyjny.

Dzięki tym inwestycjom w Polsce powstanie jeden z najnowocześniejszych systemów przesyłowych w Europie, który przez kolejne dziesięciolecia będzie istotnym filarem bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego oraz zapewni niezawodne działanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Na mapie znajdziesz informacje o aktualnym stanie naszych projektów.

Interaktywna mapa inwestycji dostępna jest na komputerach stacjonarnych oraz laptopach

  • Budowa połączenia kablowego HVDC Polska – Litwa

   Interkonektor Harmony Link - połączenie energetyczne Polska-Litwa jest elementem strategicznego projektu Unii Europejskiej synchronizacji krajów bałtyckich z siecią energetyczną Europy kontynentalnej. Projekt realizowany jest wspólnie przez PSE oraz LitGrid – operatorów systemów przesyłowych Polski i Litwy. Połączenie będzie wymagało położenia dwóch kabli prądu stałego High Voltage Direct Current (HVDC) na dnie morskim oraz pod ziemią na krótkim odcinku lądowym. Punktem przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego na obszarze Polski będzie stacja elektroenergetyczna Żarnowiec (SE Żarnowiec), a na Litwie stacja Darbenai. W ramach inwestycji, w sąsiedztwie SE Żarnowiec planowana jest budowa nowej stacji przekształtnikowej. Harmony Link jest jednym z elementów niezbędnych do przeprowadzenia procesu synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem Europy kontynentalnej. Obecnie państwa bałtyckie są połączone z rosyjskim systemem IPS/UPS.

   harmonylink.eu
  • Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – Żarnowiec, Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo – Gdańsk Przyjaźń, Budowa linii 400 kV relacji SE Choczewo do nacięcia linii 400 kV Gdańsk Błonia – Grudziądz Węgrowo, 400 kV Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec z budową odcinka linii 400 kV Choczewo – nacięcie linii Słupsk – Żarnowiec, 400 kV Budowa nowej stacji 400 kV Krzemienica – KZE – z wprowadzeniem do linii 400 kV Dunowo – Słupsk i linii 400 kV Słupsk – Żydowo Kierzkowo, 400 kV Budowa nowej stacji 400 kV Choczewo – CWO – z wyprowadzeniem mocy do nacięcia linii ZRC-SLK

   Na przestrzeni najbliższych kilkunastu lat wybudowane zostaną morskie farmy wiatrowe (MFW) na Bałtyku, o łącznej mocy do 11 GW (ok 20% potencjału wytwórczego Polski). Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) mają za zadanie zapewnić wyprowadzenie mocy poprzez Krajowy System Elektroenergetyczny do odbiorców w całym kraju. Konieczne do zrealizowania tego celu jest rozbudowa infrastruktury przesyłowej na Pomorzu w tym budowa 2 nowych stacji oraz 4 nowych linii najwyższych napięć. Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze może stać się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych.Ta złożona i wielowymiarowa inwestycja jest niepowtarzalną szansą rozwoju dla gmin i przedsiębiorców z tego regionu. Za budowę MFW odpowiadają inwestorzy, którzy planują postawić je w polskiej strefie Morza Bałtyckiego. Jednak żeby czysty prąd z morskiego wiatru mógł popłynąć do odbiorców, konieczna jest infrastruktura stworzona przez PSE. Nowe instalacje PSE zagwarantują Polsce wykorzystanie potencjału Bałtyku oraz zapewnią bezpieczne dostawy czystej energii z wiatru do odbiorców.

   pomorzedajemoc.pse.pl
  • Modernizacja linii 400 kV Vierraden - Krajnik Rozbudowa stacji 400/110 kV Baczyna w związku z wprowadzeniem linii 400 kV Baczyna - Plewiska oraz instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej Modernizacja linii 400 kV Krajnik – Morzyczyn Modernizacja linii 400 kV Morzyczyn – Dunowo Modernizacja linii 400 kV Dunowo-Słupsk Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec Modernizacja linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń Modernizacja linii 400 kV Gdańsk Błonia – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń

   Celem zamierzeń inwestycyjnych jest zwiększenie możliwości przesyłowych ciągów liniowych 400 kV, poprzez dostosowanie linii do zwiększonej obciążalności prądowej (tj. projektowa temperatura pracy przewodów fazowych wynosić będzie +60°C), przy zachowaniu odległości przewodów fazowych do ziemi i do obiektów krzyżowanych. Modernizacja ma doprowadzić do poprawy niezawodności wymiany mocy na połączeniu transgranicznym 400 kV AC Polska – Niemcy, do poprawa niezawodności wymiany mocy na połączeniu transgranicznym 400 kV DC Polska – Szwecja, do zapewnienia warunków wymiany mocy na planowanym połączeniu transgranicznym DC Polska – Litwa (tzw. „Harmony Link”), a także do zapewnienia warunków dla wyprowadzenie mocy z planowanych morskich farm wiatrowych, oraz z istniejących i planowanych bloków elektroenergetycznych elektrowni Dolna Odra.

  • Przebudowa linii 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki na dwutorową linię 400 kV

   Przeudowa linii 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy sieci przesyłowej w północno-wschodnim rejonie Polski. Projektowana linia 400 kV poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Inwestycja wpływać będzie również na zwiększenie możliwości przesyłowych na połączeniu transgranicznym Polska - Litwa, a tym samym zwiększa aktywny udział Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wewnętrznym rynku Unii Europejskiej.

  • Budowa linii 400 kV Dunowo-Żydowo Kierzkowo-Piła Krzewina

   Budowa linii 400 kV Dunowo – Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina ma istotne znaczenie z punktu widzenia bezpiecznej pracy sieci przesyłowej w północno-zachodnim rejonie Polski. Inwestycja wpływać będzie m.in. na zwiększenie możliwości przesyłowych na połączeniu transgranicznym Niemcy – Polska – Szwecja - Litwa, a tym samym zwiększa aktywny udział Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w wewnętrznym rynku Unii Europejskiej. Projektowana linia 400 kV poprawiać będzie także warunki wyprowadzenia mocy z istniejących i projektowanych farm wiatrowych, w tym lokalizowanych na Morzu Bałtyckim. Nowa linia 400 kV zastąpi istniejące line 220 kV wybudowane w latach 60. I 70.

   liniadunowopila.pse.pl
  • Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn – Recław

   Modernizacja linii energetycznej 220kV Morzyczyn – Recław jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznej linii elektroenergetycznej wybudowanej w gabarytach 220 kV relacji Morzyczyn – Recław, pracującej obecnie na napięciu 110 kV, pozwoli na uruchomienie linii na napięciu 220 kV, co poprawi bezpieczeństwo i warunki zasilania województwa zachodniopomorskiego.

   linia-morzyczyn-reclaw.pl
  • Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV

   Rozbudowa stacji 110 kV Pomorzany o rozdzielnię 220 kV jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Wykonane prace umożliwią wyprowadzenie mocy z planowanego do uruchomienia bloku gazowo-parowego o mocy 244 MW w Elektrowni Pomorzany. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazały wydarzenia z 2008 r.

   www.pomorzany-krajnik.pl
  • Budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki

   Budowa linii 220 kV Pomorzany – nacięcie linii Krajnik – Glinki jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno - zachodniej części kraju. Realizacja tej inwestycji wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej dla aglomeracji szczecińskiej, zwłaszcza w jej lewobrzeżnej części. Pozwolą także na przyłączenie do sieci nowych źródeł wytwórczych. Potrzeba wzmocnienia zasilania Szczecina przez doprowadzenie mocy o dużej niezawodności do rozdzielni 110 kV Pomorzany z Elektrowni Dolna Odra jest niezbędne, co wykazały wydarzenia z 2008 r.

   www.pomorzany-krajnik.pl
  • Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki

   Przebudowa linii 220 kV Krajnik – Glinki obejmuje przebudowę jednotorowych odcinków istniejącej linii 220 kV Krajnik – Glinki od słupa nr 57 (gm. Kołbaskowo) do słupa nr 102 (gm. Dobra) oraz od słupa nr 125 (gm. Police) do stacji Glinki na odcinki dwutorowe 220 kV, modernizacji istniejących i nieprzebudowywanych odcinków linii 220 kV (prace w tej części inwestycji obejmą przede wszystkim wymianę przewodu odgromowego oraz budowę nowych traktów światłowodowych na całej linii - od stacji Krajnik do stacji Glinki). Zmodernizowana linia obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych oraz poprawi niezawodność całego KSE.

   www.liniakrajnikglinki.pl
  • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik

   Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220 kV Krajnik ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w regionie północno-zachodniej Polski. W ramach rozbudowy i modernizacji stacji wymieniona zostanie cała aparatura stacyjna. Powstaną nowe pola liniowe 400 i 220 kV oraz nowoczesny budynek technologiczny, z którego kieruje się pracą stacji. Dzięki temu praca stacji będzie stabilniejsza i bezpieczniejsza, co w praktyce oznaczać będzie pewniejsze dostawy energii elektrycznej do tysięcy domów i firm w regionie północno-zachodniej Polski.

  • Budowa linii 400 kV Baczyna – Krajnik

   Budowa dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV Krajnik – Baczyna ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w zachodniej Polsce. Nowa infrastruktura poprawi bezpieczeństwo, stabilność i efektywność przesyłania energii elektrycznej do odbiorców i umożliwi dalszy rozwój gospodarczy kraju. Inwestycja polega na budowie ok. 70 kilometrowego odcinka dwutorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 400 kV wraz z traktami światłowodowymi, pomiędzy istniejącą stacją energetyczną w Krajniku (gmina Gryfino) oraz planowaną stacją w miejscowości Baczyna (gmina Lubiszyn).

   linia-krajnik-baczyna.pl
  • Budowa stacji 400/220/110 kV Baczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Krajnik-Plewiska oraz linii 220 kV Krajnik-Gorzów Rozbudowa stacji 400/110 kV Baczyna w związku z wprowadzeniem linii 400 kV Baczyna-Plewiska oraz instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej

   Budowa stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Baczyna jest elementem rozbudowy sieci przesyłowej w północno-zachodniej części kraju. Rozbudowa ta ma zapewnić zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE), poprawę jakości przesyłu energii elektrycznej i poprawę niezawodności zasilania. W przyszłości stacja zostanie rozbudowana w zakresie umożliwiającym wprowadzenie również linii 220 kV (m.in. fragment istniejącej linii Krajnik – Gorzów od stacji Baczyna do stacji Gorzów).

   stacjabaczyna.pse.pl
  • Modernizacja linii 220 kV Krajnik Gorzów

   Modernizacja linii 220 kV Krajnik - Gorzów na odcinku Baczyna – Gorzów (odcinek od słupa nr 173 do SE Gorzów) ma na celu dostosowanie przedmiotowego odcinka do większej obciążalności prądowej, przed wprowadzeniem go do planowanej w ramach odrębnego zadania SE Baczyna i tym samym utworzeniem linii 220 kV relacji SE Baczyna – SE Gorzów.

  • Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska

   Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest elementem tworzenia niezawodnego systemu elektroenergetycznego, niezbędnego dla rozwoju gospodarczego regionu, w tym gmin, przez które przebiega. Celem projektu jest poprawa pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) w północno-zachodniej części Polski. Inwestycja ma na celu wzmocnienie układu sieci w zakresie wymiany transgranicznej na poziomie napięcia 400 kV pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Niemiec oraz poprawę warunków wyprowadzenia mocy z odnawialnych źródeł energii (OZE) zlokalizowanych na terenie północnej Polski oraz z Elektrowni Dolna Odra. Ponadto, realizacja projektu wpłynie na możliwość przyłączenia do KSE dodatkowych źródeł OZE. Budowa linii 400 kV Baczyna – Plewiska jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 jako część projektu „Budowa dwutorowej linii Krajnik-Baczyna-Plewiska wraz z budową / rozbudową / modernizacją stacji w tym ciągu liniowym”, na realizację którego PSE S.A. podpisały w grudniu 2017 roku umowę o dofinansowanie.

   baczyna-plewiska.pl
  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Plewiska

   Inwestycja polegać będzie na rozbudowie oraz modernizacji stacji elektroenergetycznej 400/220/110 kV Plewiska na potrzeby wprowadzenia linii dwutorowych 400 kV: Krajnik – Plewiska (docelowo: Krajnik – Baczyna – Plewiska) oraz Piła Krzewina – Plewiska, uwzględniając możliwość zainstalowania w przyszłości dławika 400 kV. Realizacja inwestycji umożliwi zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w zachodniej części Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, ze szczególnym uwzględnieniem przesyłu transgranicznego, poprawi też niezawodność zasilania Wielkopolski. Zamierzenie inwestycyjne jest objęte dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice-Pątnów

   Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Pątnów wraz z wprowadzeniem linii 400 kV Kromolice – Pątnów ma na celu rozbudowę sieci przesyłowej poprzez wprowadzenie linii 400 kV ze stacji Kromolice. Zadaniem inwestycji jest zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z Elektrowni Pątnów, poprawa bezpieczeństwa pracy sieci dystrybucyjnej w rejonie węzła PAK (Pątnów-Adamów-Konin) poprzez wprowadzenie napięcia 400 kV i transformacji 400/110 kV oraz zapewnienie koordynacji i optymalizacji przebudowy sieci najwyższych napięć.

   www.stacja-patnow.pl
  • Budowa linii 400 kV Piła Krzewina - Plewiska

   Budowa dwutorowej linii 400 kV Piła Krzewina – Plewiska ma kluczowe znaczenie dla zagwarantowania stabilnych dostaw prądu do północnej i zachodniej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem północnej części woj. wielkopolskiego. Nowa linia zastąpi dotychczasowe połączenie 220 kV, które zostanie zdemontowane w ramach tego samego zadania inwestycyjnego

   liniapilaplewiska.pl
  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Piła Krzewina

   Celem planowanego zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja stacji Piła Krzewina” jest rozbudowa należącej do PSE S.A. rozdzielni 400 kV o kolejne 2 (dwie) gałęzie wraz z budową 2 (dwóch) stanowisk dla nowych autotransformatorów 400/110/15 kV 30 MVA, zabudową tych AT oraz ich powiązaniem z rozdzielnią 110 kV.

  • Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów oraz rozbudowa stacji 400 kV Stanisławów i stacji 400/220/110 kV Ostrołęka (etap II)

   Budowa linii 400 kV Ostrołęka – Stanisławów jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć w zakresie rozbudowy infrastruktury przesyłowej w Polsce. Podstawowym jej zadaniem jest stworzenie połączenia które wpłynie na wzrost bezpieczeństwa zasilania centralnej i północnej części kraju oraz poprawę warunków pracy sieci elektroenergetycznej. Obecnie do przesyłu energii elektrycznej z północy do centralnej i południowej części Mazowsza służy praktycznie wyłącznie eksploatowana od blisko 50 lat linia 220 kV Ostrołęka – Miłosna. Powstanie nowego połączenia gwarantującego większe zdolności przesyłowe i ograniczenie strat energii elektrycznej jest więc niezbędne dla utrzymania stabilnych i bezpiecznych dostaw do odbiorców końcowych. Nowe połączenie będzie miało ponad 100 km i połączy ze sobą trzy stacje elektroenergetyczne Ostrołęka, Wyszków oraz Stanisławów.

   liniaostrolekastanislawow.pl
  • Budowa stacji 400(220)/110 kV Wyszków

   Budowa stacji 400/110 kV Wyszków ma istotne znaczenie dla poprawy niezawodności dostaw energii elektrycznej w rejonie Wyszkowa i północnego Mazowsza. Stacja zapewni ciągłość zasilania elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej 110 kV. Zadaniem SE Wyszków będzie m.in. transformacja napięcia z 400 kV na 110 kV, tak by energię można było przesyłać dalej do odbiorców końcowych.

   www.stacjawyszkow.pl
  • Budowa linii 400 kV Kozienice – Miłosna

   Budowa linii 2x400 kV Kozienice – Miłosna ma strategiczne znaczenie dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego ze względu na konieczność zapewnienia zasilania północno-wschodniej i centralnej Polski oraz wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Istniejąca jednotorowa linia 400 kV relacji Kozienice – Miłosna została zaprojektowana pod koniec lat 60. XX w, a wybudowana w 1970 roku. Linia przebiega przez dziesięć gmin, łącząc stację elektroenergetyczną Miłosna z elektrownią i stacją elektroenergetyczną Kozienice. Inwestycja polegać będzie na przebudowie istniejącej jednotorowej linii 400 kV na linię dwutorową.

   www.liniakozienice-milosna.pl
  • Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna

   Rozbudowa stacji 400/220/110 kV Miłosna pozwoli na poprawę bezpieczeństwa pracy sieci w aglomeracji warszawskiej oraz w północno-wschodnim i centralnym rejonie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Rozbudowa pozwoli również na wyprowadzenie mocy z Elektrowni Kozienice oraz poprawę warunków pracy sieci elektroenergetycznej.

   stacjamilosna.pse.pl
  • Budowa stacji 220/110 kV Praga (Żerań) wraz z wprowadzeniem linii 220 kV Miłosna-Mory

   Projektowana stacja 220/110 kV Praga jest odpowiedzią na rosnące potrzeby w zakresie energii elektrycznej w ujęciu regionalnym i krajowym. Ma na celu umożliwienie wyprowadzenia mocy z bloku gazowo-parowego 505 MW Elektrociepłowni Żerań oraz zwiększenie pewności zasilania odbiorców energii elektrycznej na terenie aglomeracji warszawskiej.

   stacjapraga.pse.pl
  • Rozbudowa stacji 220/110 kV Rożki

   Stacja elektroenergetyczna 220/110 kV Rożki została wybudowana w roku 1953 i jest ważnym elementem wyprowadzenia mocy z Elektrowni Kozienice. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Rożki to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa systemu elektroenergetycznego całego kraju, w tym w szczególności dla obszaru radomskiego, gdzie zapotrzebowanie na energię elektryczną systematycznie rośnie. Przedsięwzięcie ma także istotne znaczenie dla dalszego rozwoju gospodarczego całego Mazowsza, wpłynie również na zabezpieczenie potrzeb mieszkańców gminy Kowala.

   stacjarozki.pse.pl
  • Rozbudowa stacji 400/110 kV Lublin Systemowa

   Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 220/110 kV Chełm oraz budową linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

   stacjalublinsystemowa.pse.pl
  • Rozbudowa stacji 220/110 kV Chełm

   Inwestycja jest bezpośrednio powiązana z rozbudową stacji 400/110 kV Lublin Systemowa oraz budową linii 400 kV Chełm - Lublin Systemowa. Inwestycje te mają znaczenie ponadlokalne i stanowią ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowo-wschodniej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

   stacjachelm.pse.pl
  • Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość

   Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Inwestycja ma na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia znaczącej awarii sieciowej poprzez prewencyjną wymianę autotranformatora AT01 w SE Zamość oraz modernizację stacji w zakresie rozdzielni 220 kV.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej

   ​Rozbudowa i modernizacja stacji 750/400/110 kV Rzeszów wraz z instalacją urządzeń do kompensacji mocy biernej ma za zadanie poprawę bezpieczeństwa pracy sieci. Po rozbudowie i modernizacji stacji do rozdzielni 400 kV wprowadzone będą dotychczasowe line: Połaniec, Tucznawa (Skawina), Tarnów i Krosno Iskrzynia. Rozdzielnia 110 kV będzie połączona ze stacjami: Sokołów, Rzeszów EC 2, Kolbuszowa, Rzeszów EC 1, Rzeszów Zaczernie, Rzeszów Baranówka i Głogów Małopolski.

   stacja-rzeszow.pl
  • Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice

   Linia 220 kV Rogowiec – Pabianice powstała 36 lat temu i od tej pory nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii. W ramach prowadzonej modernizacji, na linii 220 kV Rogowiec – Pabianice wymieniony zostanie przede wszystkim przewód odgromowy, który zabezpiecza linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy. Jest on rozwieszony pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii. Przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. Dodatkowo wykonawca wymieni jeden słup na nowy, a osiem konstrukcji zostanie podwyższonych. Wymieniany słup zostanie zdemontowany, a w jego miejscu powstanie nowa konstrukcja. Kątowniki wykorzystywane do budowy i podwyższenia stanowisk będą dostarczane na miejsce budowy. Lokalizacja słupów nie ulegnie zmianie.

   liniarogowiecpabianice.pse.pl
  • Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów - etap II

   Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów - etap II przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Eksploatowane przez kilkadziesiąt lat przewody linii 220 kV Zgierz – Adamów zaczęły tracić swoją pełną wydajność z czasu gdy linia była budowana dlatego inwestycja ma przywrócić parametry, których linia już nie spełnia. Po zrealizowaniu zadania zwiększą się możliwości przesyłowe linii.

  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice

   Istniejące line 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice powstały odpowiednio w 1963 r. i 1970 r. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre ich elementy, w tym przewody odgromowe kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Konin – Pątnów i Pątnów – Podolszyce

   Istniejące line 220 kV Konin – Pątnów i Pątnów – Podolszycezostały wybudowane odpowiednio w roku 1967 i 1969. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Podolszyce – Mory

   Istniejąca linia 220 kV Podolszyce – Mory została wybudowana latach 1969 -1971. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Adamów – Pabianice

   Istniejąca linia 220 kV Adamów – Pabianice została wybudowana w 1965 r. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Kozienice – Mory – Piaseczno

   Istniejąca linia 220 kV Kozienice – Mory – Piaseczno od lat nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe, kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

   wymianaopgw.pse.pl
  • Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice /poprzednia nazwa: Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice/

   Podwieszenie drugiego toru 400 kV na linii Ostrów – Kromolice wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Ostrów i stacji 400/110 kV Kromolice ma na celu m.in. poprawę pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w północno-zachodniej Polsce, stabilny przesył energii elektrycznej do rejonu aglomeracji poznańskiej, której zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie ponad dwukrotnie szybciej niż średnioroczny wzrost zapotrzebowania w skali kraju. Szczególnie ważne jako zapewnienie bezpiecznej alternatywy dla dostaw energii elektrycznej z ZE Pątnów-Konin. Dodatkowo linia Ostrów – Kromolice jest głównym traktem przesyłowym energii elektrycznej, pozwalającym wyprowadzić jej dostawy z Elektrowni Bełchatów w kierunku północno-zachodnim.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice

   Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice polega na modernizacji wybudowanej w latach 70-tych stacji elektroenergetycznej 220/110 kV i jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie dolnośląskim. Stacja jest ściśle powiązana z rozwojem huty Miedzi Głogów należącej do KGHM Polska Miedź, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

   stacja-zukowice.pl
  • Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa

   Budowa linii 400 kV Mikułowa – Świebodzice wraz z rozbudową stacji 400/220/110 kV Świebodzice i stacji 400/220/110 kV Mikułowa jest niezbędna dla zapewnienia wystarczających, stabilnych dostaw energii elektrycznej do wszystkich odbiorców na Dolnym Śląsku. Nowa instalacja zastąpi funkcjonującą od ponad 50 lat linię 220 kV. Budowa nowej infrastruktury pozwoli efektywnie przesyłać energię elektryczną niezbędną dla rozwoju gospodarki Dolnego Śląska, realizacji kolejnych inwestycji w regionie, a co za tym idzie - tworzenia nowych miejsc pracy. Pozwoli także wyeliminować ryzyko awarii, na jakie narażona jest wysłużona sieć przesyłowa oraz skutecznie ograniczyć przerwy w dostawach prądu.

   mikulowaswiebodzice.pl
  • Budowa linii 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów)

   Budowa linii 400 kV DBN-PAS (OSR) to element przebudowy jednego z najstarszych połaczeń liniowych w Polsce, tworzących połączenie aglomeracji Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego, Częstochowy i Opola

   nowaliniadobrzenpasikurowice.pse.pl
  • Budowa stacji 220/110 kV Nysa

   Budowa linii 220 kV Nysa jest bezpośrednio powiązana z modernizacją linii 220 kV relacji Ząbkowice – Groszowice. Ma ona znaczenie ponadlokalne i stanowi ważny element planowanego rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski. Ze względu na rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną, rozbudowa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w tej części kraju jest niezbędna, aby zapewnić utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Celem inwestycji jest poprawa warunków zasilania sieci dystrybucyjnej (TAURON Dystrybucja S.A.) z sieci przesyłowej w obszarze południowej części Polski związanej z planowanym przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej nowych odbiorców na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radziechowicach.

   stacjanysa.pse.pl
  • Budowa linii 400 kV relacji Trębaczew – nacięcie linii Joachimów (Rokitnica) – Wielopole

   Budowa linii 400 kV ROK-TRE to element przebudowy jednego z najstarszych połaczeń liniowych w Polsce, tworzących połączenie aglomeracji Wrocławia, Ostrowa Wielkopolskiego, Częstochowy i Opola. Linia ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia pewności zasilania południowej Polski

   liniarokitnicatrebaczew.pse.pl
  • Modernizacja linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa

   Modernizowana linia 220 kV Joachimów – Łagisza/ Wrzosowa o długości około 58,5 km przebiega przez województwo śląskie. Zaplanowane prace modernizacyjne mają na celu: poprawę pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie południowej Polski. Zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, zabezpieczenie dostaw energii przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem linii.

   www.joachimowlagisza.pl
  • Modernizacja linii 220 kV Jamki - Łagisza

   Linia została wybudowana w 1955 roku, ma długość ok. 11 km i zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego. Modernizacja linii 220 kV Jamki - Łagisza ma na celu dostosowanie przedmiotowej linii do większej obciążalności prądowej poprzez adaptację linii do pracy przewodów fazowych w temperaturach +80°C /+60°C oraz +80°C. Realizacja prac będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii.

  • Przebudowa linii 220 kV Byczyna – Poręba, Poręba – Czeczott wraz z modernizacją stacji 220/110 kV Poręba

   Inwestycja realizowana jest w regionie posiadającym najgęstszą w Polsce sieć przesyłową – znajdują się tu liczne line najwyższych napięć, stacje elektroenergetyczne i elektrownie. Realizowane zadanie dotyczy modernizacji stacji elektroenergetycznej Poręba, a także wykonania zabezpieczenia słupów na odcinku zbliżenia linii do rzeki Soły, którego koncepcja zostanie sporządzona po wykonaniu analizy meandrowania rzeki.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba

   Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, w części będącej własnością PSE S.A., tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV (z dostosowaniem do wymagań systemu sterowania i nadzoru), budowie systemu sterowania i nadzoru (SSiN), budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji, której właścicielem jest PSE S.A.

  • Budowa linii 400 kV Podborze – nacięcie Kopanina – Liskovec, Podborze – nacięcie Bujaków – Liskovec, Podborze – nacięcie Bieruń – Komorowice, Podborze – nacięcie Czeczott – Moszczenica i linii 400 kV Podborze – nacięcie Nosovice – Wielopole, Podborze – nacięcie Dobrzeń – Albrechtice wraz z budową stacji 400/220/110 kV Podborze

   Inwestycja jest elementem budowy południowego pierścienia Śląska. Budowa linii oraz stacji wynika z potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego blisko 4,5 miliona mieszkańców Śląska oraz poprawy warunków wyprowadzenia mocy linii międzynarodowych. Kluczowym powodem jest również podtrzymanie rozwoju gospodarczego regionu. Duże inwestycje, są przedsięwzięciami wysoce energochłonnymi. Utrzymanie dynamiki rozwoju gospodarczego regionu na obecnym poziomie wymaga zapewnienia dostępności mocy.

   podborze.pse.pl
  • Stacja Żagań

   Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy elektroenergetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz wzrost pewności zasilania w energię elektryczną KGHM Polska Miedź oraz odbiorców energii elektrycznej w południowo-zachodniej części Polski. Zakres zamierzenia obejmuje budowę nowej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żagań wraz z powiązaniem jej z siecią 220 kV oraz 110 kV.

  • Modernizacja linii 400 kV Rzeszów – Krosno Iskrzynia

   ​Linia została wybudowana w 1991 roku i stanowi  jedno z ważniejszych połączeń w południowo-wschodniej części kraju. Oznacza to, że od jej bezpiecznej i stabilnej pracy zależne są dostawy energii elektrycznej dla setek tysięcy mieszkańców. Modernizacja tego ważnego połączenia poprawi znacząco pewność działania systemu elektroenergetycznego. Planowane przedsięwzięcie jest elementem  modernizacji sieci przesyłowej na terenie województwa podkarpackiego. Realizacja zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Wybudowana linia zapewni stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców.  Celem przedmiotowego zamierzenia jest poprawa bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-wschodnim obszarze kraju oraz zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Słowacji.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Leszno Gronowo – etap II

   Modernizacja SE Leszno wyeliminuje wyeksploatowaną aparaturę i urządzenia stwarzające ryzyko powstawania awarii. W wyniku modernizacji PSE S.A. uzyska własny budynek technologiczny, potrzeby własne i uniezależni się od Enea Operator Sp. z o.o. Dzięki modernizacji będzie możliwe przyłączenie Farmy Wiatrowej Miejska Górka do sieci przesyłowej o mocy przyłączeniowej 123,2 MW.

  • Modernizacja linii 400 kV Krosno Iskrzynia-Lemešany

   Planowane przedsięwzięcie jest elementem modernizacji sieci przesyłowej na terenie województwa podkarpackiego. Realizacja ww. zadania wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej. Wybudowana linia zapewni stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego, którym energia dostarczana jest do odbiorców. Celem przedmiotowego zamierzenia jest poprawa bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w południowo-wschodnim obszarze kraju oraz zwiększenie możliwości wymiany transgranicznej pomiędzy systemami elektroenergetycznymi Polski i Słowacji.

  • Rozbudowa i modernizacja stacji 400/110 kV Rokitnica

   Inwestycja poprawi bezpieczeństwo pracy elektroenergetycznej sieci przesyłowej i dystrybucyjnej oraz wzrost pewności zasilania w energię elektryczną dla mieszkańców województwa śląskiego i opolskiego. Zakres zamierzenia obejmuje budowę nowej stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Rokitnica. Oprócz istniejących połączeń, do stacji zostanie wprowadzona linia 400 kV z SE Trębaczew.

  • Modernizacja stacji 220/110 kV Boguszów

   Modernizacja stacji ma na celu poprawę niezawodności zasilania odbiorców energii elektrycznej TAURON w południowo zachodnim rejonie kraju, a także zwiększenie niezawodności wyprowadzenia mocy z elektrowni Turów oraz wymiany transgranicznej pomiędzy systemami Polski i Niemiec.