Modernizacja linii

 

Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice


Linia 220 kV Rogowiec – Pabianice powstała 36 lat temu i od tej pory nieprzerwanie zapewnia dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii. W ramach prowadzonej modernizacji, na linii 220 kV Rogowiec – Pabianice wymieniony zostanie przede wszystkim przewód odgromowy, który zabezpiecza linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie burzy. Jest on rozwieszony pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii. Przewód odgromowy zostanie zdjęty, a na jego miejsce zawieszony zostanie nowy, odpowiadający obecnym standardom technicznym. Dodatkowo wykonawca wymieni jeden słup na nowy, a osiem konstrukcji zostanie podwyższonych. Wymieniany słup zostanie zdemontowany, a w jego miejscu powstanie nowa konstrukcja. Kątowniki wykorzystywane do budowy i podwyższenia stanowisk będą dostarczane na miejsce budowy. Lokalizacja słupów nie ulegnie zmianie.

https://liniarogowiecpabianice.pse.pl/

Modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce


Modernizacja linii 220 kV Rożki – Kielce jest kolejną inwestycją PSE S.A. w centralnej Polsce. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącej linii do zwiększonych przesyłów mocy, poprzez wymianę lub wzmocnienie słupów wymagających modernizacji, wymianę przewodów na odcinku 66,8 km i regulację istniejącego przewodu, wymianę izolacji między przewodami a konstrukcjami słupów (łańcuchy izolatorowe) i wymianę przewodów odgromowych chroniących linię przed wyładowaniami atmosferycznymi. Modernizowana linia o długości 72,1 km ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w województwie świętokrzyskim i mazowieckim.

http://www.liniakielcerozki.pl/

Modernizacja linii 220 kV Kozienice-Rożki


Modernizacja linii 220 kV Kozienice – Rożki jest jednym z wielu elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Zmodernizowana linia zwiększy pewność zasilania i bezpieczeństwo energetyczne Mazowsza. Celem przedsięwzięcia jest modernizacja linii o długości około 52,5 km, wymiana m.in. 20 słupów wraz z fundamentami, podwyższenie 6 słupów, regulacja zwisów przewodów fazowych w sekcjach o długości 11,8 km, wykonanie ochrony  przeciwdrganiowej  na  przewodach odgromowych, wymiana wybranych łańcuchów izolatorowych na linii.

http://linia-kozienice-rozki.pl/

Modernizacja odkupionej od ENEA Operator Sp. z o.o. linii 220 kV Morzyczyn – Recław


Modernizacja linii energetycznej 220kV Morzyczyn – Recław jest jednym z elementów programu modernizacji Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wykonanie prac modernizacyjnych na napowietrznej linii elektroenergetycznej wybudowanej w gabarytach 220 kV relacji Morzyczyn – Recław, pracującej obecnie na napięciu 110 kV, pozwoli na uruchomienie linii na napięciu 220 kV, co poprawi bezpieczeństwo i warunki zasilania województwa zachodniopomorskiego.

http://linia-morzyczyn-reclaw.pl

Modernizacja linii 220 kV Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków


Modernizacja linii 220 kV Janów – Rogowiec, Rogowiec – Piotrków przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Linia 220 kV Janów – Rogowiec została wybudowana w 1947 roku, natomiast odcinek 220 kV Rogowiec – Piotrków powstał w 1969 roku. jest to kluczowe połączenie, gdyż zapewnia dostawy prądu z elektrowni w Bełchatowie do aglomeracji łódzkiej i całego województwa.

http://www.liniajanowrogowiecpiotrkow.pl/

Dostosowanie linii 220 kV Ołtarzew – Mory do większych przesyłów mocy (likwidacja ograniczeń zwisowych)


Modernizowana linia 220 kV Ołtarzew – Mory znajduje się w województwie mazowieckim. Łączy ze sobą stację elektroenergetyczną Mory w Warszawie w dzielnicy Bemowo ze stacją elektroenergetyczną Ołtarzew w gminie Ożarów Mazowiecki w powiecie warszawskim zachodnimi. Zaplanowane prace modernizacyjne mają na celu: poprawę pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w regionie aglomeracji warszawskiej, poprawę przesyłu energii elektrycznej w centralnej części Polski oraz zapewnienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem linii.

http://liniaoltarzewmory.pl/

Modernizacja linii 220 kV Byczyna – Jamki, Byczyna – Koksochemia


​Rozbudowa i modernizacja linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki i Byczyna – Koksochemia poprzez zabezpieczenie stabilności dostaw energii elektrycznej stanowi niezwykle ważny element rozwoju sieci przesyłowej w południowej części Polski. W ramach zadania wybudowany zostanie fragment jednotorowej linii 220 kV relacji Byczyna – Jamki wraz z traktem światłowodowym o łącznej długości ok. 1,6 km, od istniejącego słupa nr 52 do nowo projektowanego słupa nr 57.

http://www.byczyna-jamki.pl/

Modernizacja linii 220 kV Joachimów – Łagisza/Wrzosowa


Modernizowana linia 220 kV Joachimów – Łagisza/ Wrzosowa o długości około 58,5 km przebiega przez województwo śląskie. Zaplanowane prace modernizacyjne mają na celu: poprawę pewności i bezpieczeństwa zasilania odbiorców energii elektrycznej w rejonie południowej Polski. Zmniejszenie ograniczeń przesyłowych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym, zabezpieczenie dostaw energii przy niesprzyjających warunkach meteorologicznych oraz zapewnienie bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem linii.

http://www.joachimowlagisza.pl/

Wymiana przewodu odgromowego na linii 220 Kv Rożki-Puławy


W ramach prowadzonej modernizacji, na linii 220 kV Puławy – Rożki wymieniony zostanie przewód odgromowy, który zabezpiecza linię przed wyładowaniami atmosferycznymi w trakcie trwania burzy. Jest on rozciągnięty pomiędzy wierzchołkami słupów, na całej długości linii. Dodatkowo, w ramach inwestycji, konieczna jest wymiana 3 stanowisk słupów. Zostaną one zdemontowane i wymienione na nowe. Ich lokalizacja nie powinna się zmienić, chociaż w przypadku 2 słupów przelotowych, czyli ustawionych na prostych odcinkach linii, możliwe będzie ich ewentualne przesunięcie o kilka metrów, np. bliżej granicy działki.

https://liniapulawyrozki.pse.pl/

Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice


Istniejące linie 220 kV Kozienice – Puławy i Puławy – Abramowice powstały odpowiednio w 1963 r. i 1970 r. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre ich elementy, w tym przewody odgromowe kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

https://wymianaopgw.pse.pl/

Wymiana przewodu odgromowego na liniach elektroenergetycznych - Linia400 kV Połaniec – Rzeszów i 220 kV Połaniec – Chmielów


Istniejące linie 400 kV Połaniec – Rzeszów i 220 kV Połaniec – Chmielów powstały w latach  70 i 80 ubiegłego wieku. Przez tyle lat nieprzerwanie zapewniają dostawy energii elektrycznej dla mieszkańców regionu. Mimo bieżącej konserwacji i remontów, niektóre elementy linii, w tym przewody odgromowe kwalifikują się do wymiany. Modernizacja linii  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, a tym samym do wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego. Jednocześnie, dzięki modernizacji, zwiększy się pewność dostaw energii elektrycznej w regionie oraz bezpieczeństwo związane z eksploatacją linii dla osób postronnych.

https://wymianaopgw.pse.pl/

Modernizacja linii 400 kV Krajnik-Vierraden w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy


Modernizacja linii 400 kV Krajnik – Vierraden w celu dostosowania do zwiększonych przesyłów mocy ma istotne znaczenie dla zwiększenia zdolności przesyłowej Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w regionie północno-zachodniej Polski. Inwestycja realizowana jest na ciągu liniowym stanowiącym połączenie transgraniczne z systemem przesyłowym Niemiec. Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącej linii do zwiększonych przesyłów mocy, poprzez renowację fundamentów słupów, renowację uziemień i powłok antykorozyjnych oraz wymianę jednego słupa.

Modernizacja linii 220 kV Jamki - Łagisza


Linia została wybudowana w 1955 roku, ma długość ok. 11 km i zlokalizowana jest na terenie województwa śląskiego. Modernizacja linii 220 kV Jamki - Łagisza ma na celu dostosowanie przedmiotowej linii do większej obciążalności prądowej poprzez adaptację linii do pracy przewodów fazowych w temperaturach +80°C /+60°C oraz +80°C. Realizacja prac będzie miała znaczący wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii.

Przebudowa linii 220 kV Byczyna – Poręba, Poręba – Czeczott wraz z modernizacją stacji 220/110 kV Poręba


Inwestycja realizowana jest w regionie posiadającym najgęstszą w Polsce sieć przesyłową – znajdują się tu liczne linie najwyższych napięć, stacje elektroenergetyczne i elektrownie. Realizowane zadanie dotyczy modernizacji stacji elektroenergetycznej Poręba, a także wykonania zabezpieczenia słupów na odcinku zbliżenia linii do rzeki Soły, którego koncepcja zostanie sporządzona po wykonaniu analizy meandrowania rzeki.

Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice


Modernizacja linii 220 kV Rogowiec – Pabianice przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego, wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie oraz wzrostu bezpieczeństwa związanego z eksploatacją linii dla osób postronnych.

Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów - etap II


Modernizacja linii 220 kV Janów – Zgierz – Adamów - etap II przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Eksploatowane przez kilkadziesiąt lat przewody linii 220 kV Zgierz – Adamów zaczęły tracić swoją pełną wydajność z czasu gdy linia była budowana dlatego inwestycja ma przywrócić parametry, których linia już nie spełnia. Po zrealizowaniu zadania zwiększą się możliwości przesyłowe linii.

Modernizacja linii 400 kV Rzeszów – Krosno Iskrzynia


Linia została wybudowana w 1991 roku i stanowi  jedno z ważniejszych połączeń w południowo-wschodniej części kraju. Oznacza to, że od jej bezpiecznej i stabilnej pracy zależne są dostawy energii elektrycznej dla setek tysięcy mieszkańców. Modernizacja tego ważnego połączenia poprawi znacząco pewność działania systemu elektroenergetycznego.

Modernizacja linii 400 kV Vierraden - Krajnik

Modernizacja linii 400 kV Krajnik – Morzyczyn

Modernizacja linii 400 kV Morzyczyn – Dunowo

Modernizacja linii 400 kV Dunowo-Słupsk

Modernizacja linii 400 kV Słupsk-Żarnowiec

Modernizacja linii 400 kV Żarnowiec – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń

Modernizacja linii 400 kV Gdańsk Błonia – Gdańsk I/Gdańsk Przyjaźń

Modernizacja linii 400 kV Gdańsk Błonia-Olsztyn Mątki


Celem zamierzeń inwestycyjnych jest zwiększenie możliwości przesyłowych ciągów liniowych 400 kV, poprzez dostosowanie linii do zwiększonej obciążalności prądowej (tj. projektowa temperatura pracy przewodów fazowych wynosić będzie +60°C), przy zachowaniu odległości przewodów fazowych do ziemi i do obiektów krzyżowanych. Modernizacja ma doprowadzić do poprawy niezawodności wymiany mocy na połączeniu transgranicznym 400 kV AC Polska – Niemcy, do poprawa niezawodności wymiany mocy na połączeniu transgranicznym 400 kV DC Polska – Szwecja, do zapewnienia warunków wymiany mocy na planowanym połączeniu transgranicznym DC Polska – Litwa (tzw. „Harmony Link”), a także do zapewnienia warunków dla wyprowadzenie mocy z planowanych morskich farm wiatrowych, oraz z istniejących i planowanych bloków elektroenergetycznych elektrowni Dolna Odra.