Modernizacja stacji

 

Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice


Modernizacja stacji 220/110 kV Żukowice polega na modernizacji wybudowanej w latach 70-tych stacji elektroenergetycznej 220/110 kV i jest inwestycją ponadlokalną, mającą istotny wpływ na poprawę funkcjonowania infrastruktury elektroenergetycznej w regionie dolnośląskim. Stacja jest ściśle powiązana z rozwojem huty Miedzi Głogów należącej do KGHM Polska Miedź, co ma znaczący wpływ na rozwój gospodarczy regionu.

http://stacja-zukowice.pl/

Modernizacja stacji 400/220 kV Rogowiec


Modernizacja stacji 400/220 kV Rogowiec przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Stacja elektroenergetyczna 400/220 kV Rogowiec jest przyelektrownianą stacją transformatorowo-rozdzielczą, służącą do wyprowadzenia mocy z elektrowni Bełchatów.

Wymiana transformatorów wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 220/110 kV Olsztyn I


Wymiana transformatorów wraz z dostosowaniem infrastruktury w stacji 220/110 kV Olsztyn I przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Celem inwestycji jest zwiększenie pewności i niezawodności pracy sieci 220 kV w rejonie miasta Olsztyn, a tym samym bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej do OSD EOP.

Modernizacja stacji 220/110 kV Toruń Elana


Modernizacja stacji 220/110 kV Toruń Elana pozwoli na poprawę warunków eksploatacyjnych, wyeliminowanie elementów i urządzeń, które są przestarzałe i mogą zagrażać wystąpieniem istotnych awarii sieciowych, a w konsekwencji poprawi pewność i jakość zasilania odbiorców w szczególności w rejonie Torunia.

Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość


Modernizacja stacji 220/110 kV Zamość  przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Inwestycja ma na celu zminimalizować ryzyko wystąpienia znaczącej awarii sieciowej poprzez prewencyjną wymianę autotranformatora AT01 w SE Zamość oraz modernizację stacji w zakresie rozdzielni 220 kV.

Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba


Modernizacja stacji 220/110 kV Halemba przyczyni się do poprawy stanu technicznego infrastruktury, wzrostu bezpieczeństwa okolicznego systemu energetycznego oraz wzrostu pewności dostaw energii elektrycznej w regionie. Zadanie inwestycyjne polega na modernizacji istniejącej stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Halemba, w części będącej własnością PSE S.A., tj. rozdzielni 220 kV, stanowisk transformatorów 220/110 kV i pól autotransformatorów 110 kV (z dostosowaniem do wymagań systemu sterowania i nadzoru), budowie systemu sterowania i nadzoru (SSiN), budowie nowych potrzeb własnych dla części stacji, której właścicielem jest PSE S.A.