Komunikacja z akcjonariuszami


Podstawowe informacje o spółce

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna jest jednoosobową spółką akcyjną Skarbu Państwa. Funkcję Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wykonuje Pełnomocnik Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej.

Statut spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna (pobierz).

PSE. S.A.
ul. Warszawska 165
05-520 Konstancin-Jeziorna,

NIP: 526 - 27 - 48 - 966
REGON: 015668195

Wysokość kapitału zakładowego PSE S.A.: 9.605.473.000,00 PLN,
kapitał zakładowy w całości wpłacony

Nr KRS 0000197596 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

 

Sprawozdania finansowe PSE
 

Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2018 - wersja online
Sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2017 - wersja online
Skrócone sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2017 - pdf
Skrócone sprawozdanie finansowe PSE S.A. za rok 2016 - wersja online

 

Data

Temat

Treść zawiadomienia

01.08.2020

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej PSE S.A.

PSE S.A. informują, że z dniem 1 sierpnia 2020 r., Pan Zbigniew Kochański złożył rezygnację z Członkostwa w Radzie Nadzorczej spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna.

Zmiana została wpisana do KRS 26 sierpnia 2020 r.
05.06.2020

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. 

PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 23 kwietnia 2020 roku powołało Pana Zbigniewa Kochańskiego w skład Rady Nadzorczej PSE S.A.

Zmiana została wpisana do KRS 1 czerwca 2020 r.

 27.03.2020

Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej PSE S.A. 

PSE S.A. informują, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna 7 lutego 2020 roku powołało Pana Tadeusza Skobla w skład Rady Nadzorczej PSE S.A.

Zmiana została wpisana do KRS 3 marca 2020 r.