Powrót

Errata do Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych w wersji 3.0.

8 grudnia 2020, 12:21

Errata do Standardów wymiany danych strukturalnych i planistycznych w wersji 3.0.

Operator Systemu Przesyłowego informuje, że podczas prac implementacyjnych wspierających wdrożenie zapisów dokumentu "Propozycja zakresu wymienianych danych dla potrzeb planowania pracy i prowadzenia ruchu KSE" zidentyfikowana została konieczność wprowadzenia  autokorekt w dokumencie „Standardy wymiany danych strukturalnych i planistycznych” w wersji 3.0. W związku z tym w dniu 8 grudnia na stronie internetowej została opublikowana Errata do tych Standardów.